Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Språk

 

Det skrivna språket på en vägg i Kukulkans stad.

 

"...det enda verktyg diplomatin har är språket."

- Hodin (TOS-avsnittet The Mark of Gideon)

 

Språket var ett system för kommunikation som användes av alla kända intelligenta arter. Språkets medium kunde vara antingen talat språk, skrift eller teckenspråk, men undantag fanns. Vissa arter kommunicerade t.ex. med hjälp av telepati eller radiosignaler.

 

I allmänhet kunde universalöversättaren överbrygga språkbarriärerna mellan olika arter och grupper inom arterna. Det var i realiteten en förutsättning för att det interstellära samhället skulle kunna existera. Universalöversättaren lyckades dock inte alltid med sin uppgift.

 

I Star Trek finns flera konstruerade språk; konstspråk, eller conlang som de också kallas.

 

En undersökning bland fans på www.startrek.com om vilket språk som de själva helst skulle vilja lära sig, av de konstruerade Star Trek-språken, gav följande resultat:

 

  1. Klingon - 49 %
  2. Vulcan - 37 %
  3. Bajor - 7 %
  4. Ferengi - 3 %
  5. Romulaner (Rihannsu) - 2 %
  6. Orioner - 2 %

 

Index

 

Federationens språk

 

Utomjordiska språk

 

 

Federationens språk

 

Engelska

 

 

Engelska var ett språk som talades av människorna, och hade stor spridning på jorden. Det var huvudspråket inom Federationen.

 

 

 

Den moderna engelskan skapades i England på 1500-talet. Under 1600-talet fanns engelskan representerad genom det stora antalet engelska kolonier över hela världen. Det blev så småningom det dominerande språket i flera nationalstater, som Storbritannien (varav England är en del), Australien, Bermudasöarna, Kanada, Fiji, Indien, Irland, Malaysia, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika och USA.

 

Engelskan som talades inom Federationen (s.k. Anglish) från 2200-talet och framåt standardiserades i verket Federation's Standard Galacta Language. Det utmärkande med Anglish var att det inte innehöll några utländska låneord, utan alla ord var genuint engelska. Detta för att skapa ett mer enhetligt språk.

 

Federationens nationalsång

 

Förenade planetfederationens hymn var en musikalisk komposition som spelades vid vissa officiella tillställningar, t.ex. luncher och idrottsevenemang med inbjudna från världar utanför Federationens gräns.

 

 

[Index]

 

 

 

Utomjordiska språk

 

Axanarer

 

 

Axanarspråket talades av arten axanarer. Liksom språken för de flesta humanoider bestod språket av konsonanter och vokaler.

 

Kommunikationsofficeren Hoshi SatoEnterprise NX-01 tvingades lära sig språket ganska snabbt för att klara upp ett missförstånd med en axanarkommendör. Enterprise och ett utomjordiskt rymdskepp riskerade annars att hamna i strid med varandra, med stor risk för att Enterprise skulle gå under.

 

 

Några exempel på ord

 

Tuk-dak - skepp

Duur - i

Kuunat silah - nöd

Tuk-dak duur Kuunat silah - skeppet är i nöd

 

 

Hur det kunde låta

 

Iktuur suktaka, testa tono ista bhur. Owawala kuunat. Iste katsi kolo. Madringu du-stempru. – Kana la staka owawala, Utamilasa testa tono ista bhur. Usha vitar. Itar minuva. Tatal derikuu. – Varoshan. Silah min priku kalani...

 

[Index]

 

 

 

Bajors språkfamilj

 

 

Den bajoranska språkfamiljen bestod av både döda språk och existerande språk och dialekter som talats eller talades på Bajor.

 

Skrift

 

Det bajoranska skriftspråket var uppbyggt av tjocka linjer i kvadratiska symboler. Symbolerna kunde vara vända lodrätt eller horisontellt, eller roterade. Bajoranska skrevs vanligen horisontellt, men det förekom även lodrät skrift.

 

Bajoransk skrift sades vara ideografisk, dvs. symbolerna avbildade tankar eller ord. Varje forntida bajoransk symbol översattes till ett par av nästan identiska moderna bajoranska symboler (se bilden ovan).

 

I Keiko O'Briens klassrum fanns en karta som visade det engelska, cardassiska och bajoranska alfabetet. Kartan innehöll tjugofem bajoranska språksymboler.

 

Några exempel på ord och fraser

 

Amoran - bannlyst.

Balik(am) - "ge dig av!"

Bantaca - typ av spira.

Boryhas - de dödas spöken eller andar.

D'jarras - forntida bajoranskt kastsystem.

Duranja - lampa för de döda.

Ha'dara - ljusets källa.

Ha'mara - religiös högtid som lovsjunger ankomsten av Profeternas sändebud.

Itanu - ceremoni som äger rum när ett barn har uppnått fjorton års ålder.

Kejal - frihet.

Kosst - att vara.

Pagh - en persons livsenergi eller själ.

Pagh'tem'far - en andlig syn skänkt av Profeterna.

Peldar Joi - välkomnande som används under tacksamhetsfestivalen.

Shawn - vers.

 

[Index]

 

 

 

Borger

 

Texten "Vi är borg. Ni kommer att assimileras. Er biologiska och teknologiska särprägel kommer att adderas till vår egen. Motstånd är meningslöst." uttryckt på olika sätt i borgskrift.

 

Varje livsforms kunskap assimilerades av borgkollektivet, och därvid också själva språket.

 

Trots det använde borgerna alfanumeriska tecken i ett eget skriftspråk, och för kodning av information som sändes ut till hela kollektivet. Det gemensamma skriftspråket bestod av cirkulära symboler på geometriska figurer. Meningarna skrevs oftast lodrätt, och lästes från överst till nederst, och från höger till vänster. Borgernas texter kunde bl.a. ses på borgfarkosternas kontrollpaneler, plåtar och bildskärmar.

 

Borgernas skriftspråk var extremt komplex och bestod av minst ett femtiotal tecken.

 

 

"Borgord"

 

Hur det kunde låta

(Från översta bilden)

 

vaghep li'uzh voq ghiH twe bach

vaghep li'uzh bish lwe

vaghep li'uzh bar lwe

qra tagheb wahul voq ghiH

 

[Index]

 

 

 

Breener

 

 

Breenspråket talades av breenerna. I människornas öron lät det som en kaotisk blandning av elektroniska ljud. Det berodde på att breenerna tillhörde flera arter och inte ville avslöja vilken art de tillhörde och därför omkodades de skilda språken till ett gemensamt artificiellt språk av en dator. Dessutom bar de av samma skäl hjälm. Universalöversättaren behövde justeras för att det skulle vara möjligt att korrekt översätta breenspråket.

 

Michael Eddington skickade en gång en breensk barnvisa som fångades upp av Benjamin Sisko ombord på USS Defiant. Det var en heterofonisk femradsvisa med en alternerande tetrameter- och pentameterstruktur.

 

[Index]

 

 

 

Cardassier

 

 

Det var inte mycket som var känt om cardassiernas språk utöver egennamnen.

 

Cardassisk skrift bestod av tunna rätvinkliga bokstäver, och ibland punkter. Text skrevs både horisontellt och vertikalt.

 

Keiko O'Briens klassrum på Deep Space 9 hade en karta som visade Federationens, ferengernas, bajoranernas och cardassiernas språk.

 

Några exempel på ord och fraser

 

bak'rikan - ger sig inte

odo-ital - ingenting

shtel - struntar i

 

Cardassias nationalsång

 

 

[Index]

 

 

 

Denobulaner

 

 

Denobulanska var det språk som talades av denobulanerna.

 

Dr Phlox berättade för Feezal att Hoshi Sato var en "språktrollkarl", och Hoshi och Feezal talade kort med varandra på denobulanska.

 

Denobulanskan använde ofta förstavelser för att placera ord i en kontext. Inom medicin placerades t.ex. Ya-Sah före huvudordet. Skriftspråket baserades på en serie små cirklar i olika storlekar, ibland omslutna av parentesliknande tecken (sannolikt motsvarade detta flerstavelser). Texter lästes från vänster till höger, men symbolerna i språket placerades ofta i fler än ett plan (ungefär som i en musikskala). Mellan cirklarna i olika plan drogs ibland sammankopplande diagonala linjer (sannolikt representerande en dubbel vokal).

 

Exempel på talad denobulanska

 

Sång

 

"Darickmay kal'paron ripa, Oochi vanka luu! Bareet suut vahl, suut vahl, suut vahl! Ba-reet suut vahl." - Phlox sjunger för sig själv när han joggar i korridorerna på Enterprise NX-01.

 

Svordomar

 

Taa ke mai loo! BAK! See rem tahlaa! Treyst Berat kara tok ah see! - Phlox svär när han försöker fånga sin pyrithiska fladdermus.

 

Phlox och Hoshi

 

Ni ka'am? - Hur mår dina patienter?

Wakare te-tem prossaa. Detall ta sarabit. - Deras tillstånd är allvarligt, men de vilar nu.

De ta a lekem paravuul. - Jag är säker på att du kommer på något sätt att hjälpa dem.

Pardeeka tunah mek. Paveet. - Din satsbyggnad blir bättre. Fortsätt.

Dom, naav sakuu? - Tycker du om maten?

Yeronti nagata... kaa suut vahl... - Såsen är god... men jag tycker inte om den här grönsaken...

 

[Index]

 

 

 

Dominionese

 

 

I Dominion var modersmålet dominionese. Det talades av Vorta och sannolikt även Grundarna (i mänsklig skepnad) och Jem'Hadar.

 

Följande utgjorde ett exempel på Dominionese från förhandlingarna mellan Federationen och Dominion ombord på Deep Space 9 (2374):

 

"Eee-ja maa'na hoo'va, baa'li jen'ku'rada sen'to." - "När det gäller balansen mellan oss ger vi upp mer än ni."

 

Här använde Weyoun ett passivt transitiv, vilket tydde på att han gjorde en begäran och inte ett konstaterande (så som meningen framstod på t.ex. engelska och svenska). I det här fallet lyckades inte universalöversättaren upptäcka den subtila nyansskillnaden. En tolkning som speglade nyansskillnaden skulle t.ex. kunna vara: "När det gäller balansen mellan oss tvingas vi ge upp mer än ni (vilket inte är rättvist)."

 

Dominions nationalsång

 

 

[Index]

 

 

 

Ferengier

 

 

Ferengi var det talade och skrivna språket för ferengiernaFerenginar.

 

I Star Trek talade ferengierna, som nästan alla övriga utomjordiska arter, (utåt sett) engelska. Egentligen hade dock arterna egna språk som översattes simultant med hjälp av universalöversättare. I avsnittet Little Green Men kunde man t.ex. se ferengier tala sitt eget språk när deras universalöversättare krånglade (översättaren satt i örat).

 

Ferengiskrift liknade mycket ett flödesdiagram, med många 60-graders vinklar. Texten grenade ut i många riktningar från en mitt, vilket även angav skrivriktningen. Texten skrevs med eller utan en central hexagon.

 

 

 

I Keiko O'Briens klassrum fanns en karta med det engelska, bajoranska, cardassiska och ferengiska alfabetet. Kartan innehöll ett sextiotal symboler ur ferengiskan.

 

Regn

 

 

Liksom jordens eskimåer har minst 70 ord för snö, hade ferengierna 178 olika ord för regn (vilket säkert berodde på det eviga regnandet på hemvärlden). Några exempel:

 

frippering - ett ganska vanligt och oansenligt regn

glebbening - ett extra häftigt regn

melnering - ett uppfriskande duggregn

oolmering - ett häftigt regn (mittemellan frippering och glebbening)

pradooshing - en konstant skur (långa utdragna droppar) som kommer rakt uppifrån (dvs. utan att vinklas av vinden)

thloppering - ett ovanligt kallt, hårt och miserabelt regn

vinkling - ett behagligt regn

 

Några exempel på meningar

 

Ett handskrivet meddelande av Rom: "Käre Quark, jag har använt delar av din disruptor för att fixa min replikator. - Rom."

 

Om du träffar på en ferengi blir han glad om du säger "Amo kino ku”, vilket betyder "Hur mår du?" eller "Hur har du det?" och uppfattas som mycket artigt.

 

 

 

Pip im gren tovat. Yop bree gren skin law po far. - Allt är ditt fel. Jag sa ju åt dig att du skulle kontrollera skeppet.

 

Yop im too, yoba. Yop sko ta yop ma. - Jag är ledsen bror, men jag gjorde så gott jag kunde.

 

Brik yop tal hopdrew, ki los hoem bog? - Om jag hoppade från taket, skulle du också göra det?

 

Gren fa hoe loth pex-pil? - Har du inte fixat översättaren ännu?

 

Yop triska gleep do-sta gren-la. - Jag behöver den där metallgrunkan du håller i.

 

Konah see-oh-mahj irr zoon - Dumskallarna har ännu inte fattat vad det var för nåt som träffade dem.

 

Oooh, gar-dey latinum sou-tah - Ojjj, den här är värd sin vikt i latinum.

 

[Index]

 

 

 

Iconier

 

 

Iconiernas språkfamilj bestod av tre språk: Dewan, Dinasian och Iccobar. Alla härstammade från ett gemensamt språk talat av den forntida och ytterst avancerade arten iconier, och delade vissa likheter med avseende på de enklare orden. År 2365 lyckades kommendörkapten Data utföra en grov översättning av en del av dessa ord, som "mor", "far", "mat", "barn", "hem", "stam", "smärta", "kärlek", "min", "din" och "våra".

 

 

 

Följande är ett exempel på en text från en kontrollcentral för intergalaktiska portaler på iconienas hemplanet Iconia:

 

"Kandar se, kandar ere, kandar more, kandar sete, kandar ne, kandar qetar, kandar jet, kandar piqe..."

 

 

 

Dewa, Iccobar och Dinasia

(enligt Star Trek: Star Charts)

 

Dewa, Iccobar och Dinasia var namn på stjärnsystem.

 

Dewa låg inom eller i närheten av romulansk rymd.

 

Iccobar och Dinasia låg nära eller inom Federationsrymd. Systemet Dinasia var satt i karantän.

 

[Index]

 

 

 

Klingoner

 

 

Klingonernas språk var klingonese och talades i hela Klingonimperiet. I mitten av 2200-talet ingick klingonese i utbildningen på flera av världarna inom alfakvadranten.

 

Klingonspråket innehöll åttio polygutturala dialekter konstruerade ovanpå en adaptiv syntax. Det var ett grovt och gutturalt språk. Den första människa som talade klingonese flytande var Hoshi Sato, som lärde sig språket från en lingvistisk databas hon fått av vulcanerna.

 

 

 

Klingonese var inget oföränderligt språk utan ändrades ständigt av klingonerna, och påverkades dessutom utifrån av andra arter. I mitten av 2300-talet introducerades t.ex. ordet fredsmäklare efter förhandlingarna mellan Klingonimperiet och Federationen med Riva som medlare. I slutet av 2300-talet fanns det dock fortfarande inget klingonord för glad.

 

 

 

Under senare delen av 2200-talet skrev flera Federationsförfattare böcker om hur man lärde sig klingonernas språk. Nyota Uhura hade flera stycken av dem ombord på USS Enterprise-A 2293, och använde böckerna bl.a. när hon ville övertyga en klingonpatrull via radio om att de var på klingonfraktskeppet Ursva.

 

petaQ

 

 

Ett klingonord som ofta användes när klingonen ville förolämpa någon var petaQ (kunde skrivas på flera olika sätt). Det användes även av klingonerna i spegeluniversumet. Ordet innebar att man förbannade någon, och var en kraftig klingonsk svordom.

 

Klingoncitat

 

bortaS bIr jablu'DI' reH QaQqu' nay' - Hämnd är en rätt som serveras bäst kall.

taH pagh taHbe' - att vara eller inte vara.

jIlajneS. ghIj qet jaghmeyjaj - Jag accepterar [med ära]. Må dina fiender springa av fruktan.

Mok'Ta vor, kash a'VEH - Du är en fiende till mitt Hus.

SoHvaD pagh vIjatlh, Human! - Jag har inget att säga dig, MÄNNISKA!

 

Grundfraser

 

Nedan följer en kort lista med några användbara uttryck i klingondialekten tlhIngan Hol, den dominerande dialekten i Imperiet.

 

Talar du klingonese? - tlhIngan Hol Dajatlh'a'

Jag talar inte klingonese. - tlhIngan Hol vIjatlhbe'

Talar du engelska? - DIvI' Hol Dajatlh'a'

Jag förstår. - jIyaj

Stråla ombord mig! - HIjol

Starta styrraketer! - chuyDaH

Köp eller dö! - bIje'be'chugh vaj bIHegh!

Betala nu! - DaH yIDIl

Jag är en ... - ... jIH

Klingon, romulan, människa - tlhIngan, romuluSngan, tera'ngan

vulcan, ferengi, cardassier - vulqangan, verengan, qarDaSngan/qarDaSya'ngan

På skärm! - HaSta

Redo med torpeder! - cha yIghuS

Beredd... - 'eHHH...

Undanmanöver! - juntaH!

Kapitulera eller dö! - bIjeghbe'chugh vaj bIHegh!

Det här är en bra dag att dö på! - Heghlu'meH QaQ jajvam

 

Klingonernas nationalsång

 

 

[Index]

 

 

 

Romulaner

 

 

Romulanernas språk Rihannsu användes inom Romulanska stjärnimperiet.

 

Skriftspråket bestod av kvadratiska och rektangulära bokstäver. Orden formades ofta genom en kombination av två eller tre grundord, ungefär som i t.ex. tyskan på jorden. Ändelser användes flitigt för att få fram nya betydelser från befintliga ord.

 

Rihannsu hade tre dialekter (rihan, hög rihan och låg rihan), och var svårt att skilja från vulcanskan för ett otränat öra. Anledningen var att rihannsu var besläktat med vulcanskan. Under den romulanska (egentligen vulcanska dissidenter) massutvandringen från Vulcan övergav de det mesta som var vulcanskt. De insåg att de även var tvungna att gå över till ett nytt språk, vilket de gjorde genom att utgå från den uråldriga "höga" vulcanskan, och sedan ändra det i grunden.

 

Några användbara fraser

 

 

Aefvadh - Välkommen

Jolan'tru - Hej!

Veisa notht? - Hur är det?

Veisa vihroi? - Vad heter du?

Vikra nnea au? - Var kommer du ifrån?

Viduus au paeti - Trevligt att träffas

Brhon mnekha - God morgon

Aihkhmiite mnekha - God middag

Draomn mnekha - Good kväll

Temar mnekha - God natt

Bedah - Adjö

Glohhaasi' mnekha - God jakt

Mhiohs - Heja!

Phralae ru au krowert - Vi hörs

Llea - Smaklig måltid

Mnekha havrae - Lycklig resa

Rhanne na docgae - Jag förstår inte

Fhaen phralae rawn - Tala långsammare

Ekhesai - Ursäkta

Veherr - Ledsen

Hann'yyo - Tack

I-jol au - Jag älskar dig

 

 

 

I novellen Vulcan's Heart noterade Spock att romulanerna svor på gammalvulcanska.

 

Det populäraste romulanska typsnittet var Kzhad som utgick från texten på lysdiodskärmar.

 

Romulanernas nationalsång

 

 

[Index]

 

 

 

Talaxier

 

 

Det talaxiska språket var det primära språket för talaxierna.

 

Nästan alla talaxiska egennamn innehöll bokstaven x (uttalat som ks). Ks-ljudet förekom också ofta i språket.

 

Skriftspråket liknade strängar av långa och korta rektanglar med inskurna krökta linjer. Linjerna förekom i både horisontella och vertikala block.

 

Kända ord och fraser

 

 

Omara s'alas - Ett utryckssätt för att goda och dåliga nyheter alltid når den tilltänkta mottagaren (Egentligen: Nyheter har inga döljande kläder).

Vaadwaur - Lättsinnig, fånig

Talax'ilzay - Forntida benämning på talaxier i deras eget språk

 

[Index]

 

 

 

Tamarier

 

 

Språket tamariska talades av tamarierna. Tamarierna talade helt i metaforer med hänvisningar till mytologiska och historiska varelser och händelser från den egna kulturen. En följd av detta var att Federationens universalöversättare inte kunde tolka vad metaforerna betydde, även om de korrekt kunde översätta orden och meningarna. Resultatet blev en kommunikationsbarriär mellan de två arterna som isolerade dem från varandra.

 

En önskan om samarbete skulle t.ex. uttryckas som "Darmok och Jalad på Tanagra", då det i deras kultur ingick en berättelse om två tamarier, Darmok och Jalad, som slogs tillsammans mot en gemensam fiende på Tanagra.

 

Några exempel på tamariernas metaforer

 

"Tamas barn" - tamarier

"Darmok på havet" - ensamhet, isolering

 

 

"Darmok och Jalad på Tanagra" - samarbete

"Tanagras best" - ett problem som måste övervinnas

"Kadir nedanför Mo Moteh" - kan inte kommunicera/förstår inte

"Kiteo, hans ögon är slutna" - vägrar förstå

"Temba, hans armar öppnade" - ger en gåva

"Mirab, med resta segel" - flyr

 

 

"Sokath, hans ögon är öppna" - förstår

"Floden Temarc på vintern" - tystnad

"Zinda, hans ansikte är svart, hans ögon röda" - vrede

 

 

"Shaka, när murarna rasar" - misslyckande

"Kira på Bashi" - återger en berättelse

"Picard och Dathon på El-Adrel" - framgångsrik kontakt mellan två främmande kulturer

 

Uttryckssätten förkortades ofta. "Shaka, när murarna rasar" blev t.ex till enbart "Shaka".

 

[Index]

 

 

 

Triller

 

 

Trillspråket talades av trillerna. Det skrivna språket bestod av trianglar med rundade hörn och innehöll kluddlika linjer.

 

 

 

Vid genomförandet av ceremonin zhian'tara inledde en Väktare (en ej förenad värd som tog hand om symbionterna) en speciell ritual över ett kar med symbiontdy för att få telepatisk kontakt med tidigare värdar.

 

Exempel på talat språk

 

Väktare

 

Zhian'tara

 

I'nora, ja'kala Dax... zhian'shee, Lela tanus rem...Gon'dar, Jadzia-tor...

(Väktaren placerar en hand på Jadzia Dax nacke, sedan på Kira Nerys nacke)

 

Jadzia, zhian'tara vok... Tu Dax, zhian'tani ress... Zhian'par, Lela aru'koj...

(Överföring av Lela Dax - den förste Daxsymbionten - personlighet från Jadzia Dax)

 

Jadzia, zhian'tara vok... Tu Dax, zhian'tani ress... Zhian'par, Odo garu'koj...

(Överföring av Curzon Dax - den sjunde Daxsymbionten - personlighet från Jadzia Dax till Odo)

 

[Index]

 

 

 

Vulcaner

 

Vulkanskriftens utveckling

 

Vulcanspråket talades av vulcanerna på planeten Vulcan.

 

 

Forntida vulcantext

 

Det skrivna vulcanspråket hade flera olika former, vissa kombinerades med varandra.

 

Huvudversionen liknade jordens noter och skrevs i lodräta kolumner från överst till nederst, och från vänster till höger. Skriften utgick från en central stav. Längs med denna infördes spiraler, långa och korta streck, och punkter.

 

 

Text från Kir'Shara

 

En mer invecklad version av den notliknande texten användes i det forntida Vulcan. Texten fanns på artefakten Kir'Shara och var nedtecknad av den vulcanska civilisationens grundare Surak. Samma typ av text var även inristad på munkklostret P'Jems murar.

 

 

 

Ett andra skriftsystem bestod av enkelt klotter, spiraler och punkter, och kunde användas separat eller tillsammans med huvudsystemet. Sekvenser med flera symboler från detta skriftsystem kunde ses på flera typer av moderna vulcanska klädesplagg. Symbolerna placerades i lodrät riktning.

 

 

 

Ett tredje kilskriftliknande system syntes ofta på de vulcanska rymdskeppens skrov, och i vulcanernas tempel.

 

Exempel på det talade språket

 

Pon farr - Tid för parning

Dakh orfikkel aushfamaluhr shaukaush fi'aifa mazhiv - Våra förfäder gav uttryck för sina djuriska lustar på dessa sanddyner

Nahp - hif-bi tu throks - Dina tankar... ge dem till mig

Kashkau - Spohkh - wuhkuh eh teretuhr - Våra själar är förenade, Spock... tillsamman, och som en

T'I kilko-srashiv kitok-wilat - Han måste söka någon annanstans för att finna svaret

Dif-tor heh smusma, Spohkh - Lev länge och väl, Spock

Ish-veh ni... komihn. - Han är så... mänsklig

Kling akhlami buhfik - Saavik-kam. - Ingen är perfekt, Saavik

 

Vulcanernas nationalsång

 

 

[Index]

 

 

 

 

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha, Memory Beta och Wikipedia)


Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter