Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Uniformer (utom Stjärnflottan)

 

 

Uniformens utförande bestäms i regler eller avtal, och visar att man tillhör en viss organisation. Ofta visas ställningen inom organisationen med en gradbeteckning. Uniformer är särskilt vanliga inom militär- och polisväsendet. Vad som ingår i uniformen varierar mellan olika länder och grupper.

 

Stjärnflottans uniformer behandlas i temat Stjärnflottans uniformer.

 

För övriga former av kläder, se temat Kläder.

 

 

Bajoransk milisuniform

 

Navarch (amiralsperson)

 

Den bajoranska milisens uniformer introducerades efter tillbakadragandet av cardassierna från Bajor 2369, och användes åtminstone till 2375.

 

 

Standardiserad tjänsteuniform

 

 

Både manliga och kvinnliga versioner av tjänsteuniformen bestod av två delar, och med gradbeteckningen på den vänstra kragen. På det högra bröstet satt en kombricka. Säkerhetspersonal bar i allmänhet varken kragen eller en gradbeteckning. Odo bar visserligen en krage från 2371, men ingen gradbeteckning.

 

 

Högre officerare

 

 

Under senare delen av 2369 introducerade milisen olika uniformer för högre officerare. Major Kira Nerys bar t.ex. en röd ganska tätsittande heltäckande kvinnlig uniform för befälsavdelningen.

 

 

Flaggofficerare

 

General

 

Flaggofficerare i den bajoranska milisen, som generals- och amiralspersoner (navarcher), bar mer formella grå versioner av den standardiserade tjänsteuniformen. Generaler bar vadderade axelklaffar med speciella mönster.

 

 

Se även temat Bajors befälsgrader och gradbeteckningar.

 

 

 

 

Cardassisk uniform

 

Legat Parn i uniform (2370)

 

Cardassiska uniformer bars av personal i Cardassiska centralkommandot och andra cardassiska organisationer.

 

 

Standarduniform

 

Typ A

 

Cardassisk amiralsperson (Danig Kell)

 

Gul-tar, dal-tar och legat var de högsta befälsgraderna inom centralkommandot. Dessa höga officerare bar en mer dekorerad variant av standarduniformen (typ B nedan). Uniformens avgränsande linjer var silverfärgade, och över det vänstra bröstet satt den Cardassiska unionens sigill i guldfärg (fungerade även som gradbeteckning med en till tre punkter på den högra "vingen").

 

Typ B

 

 

Under graden legat bar alla cardassier inom militären samma typ av standarduniform (med linjerna i samma färg som uniformen i övrigt, och inget sigill).

 

 

Andra uniformer

 

Säkerhetstjänstens uniform

 

Thrax, säkerhetschef på Terok Nor (2350-talet)

 

En svart uniform med två mörkblå triangulära mönster över bröstet, som bars av säkerhetsofficerare.

 

Vaktuniform

 

 

Säkerhetsvakterna bar en lättare typ av uniform, som t.ex. i stället för bröstpansaret hade vadderade sektioner över bröstet. Till uniformen hörde även kraghandskar.

 

 

Se även temat Cardassiska unionens befälsgrader och gradbeteckningar.

 

 

 

 

Ferengisk uniform

 

 

Ferengiernas uniformer bars av militärens officerare.

 

 

2364

 

 

2364 såg ferengiernas uniformer ganska ålderdomliga ut, med djurskinn som var en del av dräkten. Dessutom ingick stövlar av djurpäls. Officerarna bar ganska tunna grå långbyxor och långärmade grå skjortor. Gradbeteckningar saknades.

 

 

Ferengiska officerare bar en speciell huvudbonad med metallfransar som skyddade huvudets bakparti.

 

 

Under den här tiden var huvudvapnet en energipiska. När piskan användes sände den ut en kraftig energipuls som bedövade målet.

 

 

2365 - 2375

 

 

Ferengierna införde en ny uniform i slutet av 2365 med flera förändringar. Uniformen kompletterades också med flera typer av gradbeteckningar.

 

Uniformen tillverkades av ett tjockare tyg än tidigare, och bestod av grå byxor med svarta längsgående ränder och en jacka av samma material. En stor guldring var fäst i den nedre främre delen av kragen. Under jackan bars en metalliskt grön skjorta.

 

 

Officerarna bar fortfarande en huvudbonad, men av annat material. Metallfransarna hade också bytts ut mot en guld-grönskimrande nackbonad.

 

På högt rankade officerares uniformsärmar fanns två guldfärgade streck. Lägre rankade officerare hade ett streck, och övrig inskriven personal inget streck alls.

 

 

Ferengiernas energipiska hade ersatts av en liten ferengifaser.

 

Stornagus (Zek)

 

 

Se även temat Ferengialliansens befälsgrader och gradbeteckningar.

 

 

 

 

Klingonsk uniform

 

 

Klingonuniformerna bars av klingonkrigare. Ibland bar officeren ett bälte som visade klingonens Hus eller grad. Samma sak kunde visas på ärmen. Det mesta av uniformen fungerade som ett skyddande pansar vid närstrider.

 

 

2100-talet

 

 

Under 2100-talet såg inte klingonkrigarens (dvs. i tjänst i den klingonska försvarsstyrkan) klädedräkter egentligen ut som uniformer. Klingonen bar en brun dräkt av läder som saknade senare tiders medaljer och utsmyckningar.

 

d'k tahg (klingonkrigarens traditionella kniv för närstrid)

 

I ett bälte över axeln satt ofta en speciell klingonkniv (d'k tahg) eller något annat svärldsliknande vapen, inte sällan en s.k. bat'leth. Klädedräkten kompletterades med ett djurskinn eller en pälsväst.

 

 

2200-talet

 

 

I mitten av 2200-talet bestod klingonuniformen av en guldfärgad väst (med inlagda metalltrådar) ovanpå en svart långärmad tröja. Byxorna var mönstrade i guld och svart, och hölls på plats med ett svart bälte och ett karakteristiskt bältesspänne med sex runda knappar.

 

 

På bältets vänstra sida satt en klingonsk disruptor. Fotbeklädnaden utgjordes av knähöga svarta stövlar.

 

 

2300-talet

 

 

Under 2300-talet infördes en helt ny uniform. Underst fanns en svart tunika och svarta byxor. Ovanför tunikan bars en pansarväst och kraftiga axelskydd. Ofta kompletterades uniformen med kraghandskar. General- och amiralpersonernas uniformer var dessutom kraftigt vadderade. Kanslerns uniform var silvergrå.

 

General (Chang)

Kansler (Martok)

 

 

Se även temat Klingonimperiets befälsgrader och gradbeteckningar.

 

 

 

 

MACO-uniform

 

MACO i spegeluniversumet (Travis Mayweather)

 

MACO-uniformerna bars av MACO-personal (Military Assault Command Operations) i Förenade jorden under 2100-talet.

 

 

Stridsuniform

 

 

Standarduniformen för strid som bars av MACO-personal var en tvådelad uniform med matchande underkläder, handskar och stövlar. Stridsuniformen och stövlarna var i grått med ett vit-svart-brunt kamouflagemönster. Bältet, handskarna och underkläderna var i brunt.

 

 

Miljödräkt

 

 

MACO hade sin egen miljödräkt, som skiljde sig klart från Stjärnflottans. Miljödräkten var silvergrå med supportsystemet (ytterligare utrustning och vapen) i en hård ryggsäck. Hjälmen hade två frontmonterade lampor.

 

 

Utrustning

 

Utrustningsbälte med faspistolhölster och fasladdningar till höger, och en handskanner och bedövningsbatong till vänster.

 

På uniformen satt ett utrustningsbälte som innehöll två bedövningsgranater, en bedövningsbatong, en faspistol i ett hölster (med tre extra laddningar) och en handskanner. Dessutom bar soldaten i allmänhet ett pulsgevär i händerna.

 

 

Se även temat MACO.

 

 

 

 

Romulansk uniform

 

Pretor Hiren

 

Romulanska uniformer bars av officerare som tjänstgjorde i Romulanska stjärnimperiet. Uniformerna visade både grad och typ av tjänstgöring (vetenskapsmän, säkerhetspersonal, rymdskeppspersonal m.m.).

 

 

2100-talet

 

Amiral Valdore

 

Under mitten av 2100-talet bar officerare på Romulus en speciell typ av uniform.

 

Utanpå en svart tunika bars en kavaj med ett schackbrädesliknande mönster i olika färger. Till kavajen hörde svarta byxor och svarta läderstövlar. Från höger axel och ned till vänstra midjan gick ett bälte, eller en rem, liksom kring midjan.

 

 

2200-talet

 

 

Under 2200-talet bestod uniformen av en svart undertröja, en metallisk guld och svart-mönstrad tunika och knälånga byxor fästa med ett brett svart bälte. Byxorna var blå för lägre rankade officerare och röda för högre rankade dito.

 

Till uniformen hörde svarta stövlar och ofta svarta handskar. Dessutom bar officeren ofta en romulansk disruptorpistol som var fäst i ett hölster på bältets högra sida.

 

 

Ambassadör

 

 

Under 2290-talet bar romulanska dignitärer och ambassadörer, som Nanclus, en klädedräkt med ett unikt och mycket speciellt blått mönster, bruna byxor och bruna stövlar. Utanpå uniformens överdel bars ett guldfärgat bälte som gick från höger axel ned till vänster midja.

 

 

2300-talet

 

General Velal

 

Från ca. 2364 påminde uniformen om den som burits under 2100-talet, och bestod av ett mönstrat silver-grått material men med breda stoppade axelpartier. Tunikan kompletterades med ett bälte som gick från axlarna och ned till midjan, och var mönstrad på samma sätt som tunikan. Till uniformen hörde även svarta byxor och svarta stövlar.

 

 

Tal-Shiar

 

Major Rakal (Deanna Troi) - 2369

 

Uniformen som bars av medlemmar i Tal-Shiar, den romulanska säkerhetstjänsten, påminde om militärens standaruniform.

 

Tal-Shiars uniform hade emellertid ett mer neutralt utseende; ljusgrön eller grå med grå byxor och stövlar.

 

Liksom militärens uniform kompletterades plagget med ett bälte, men med ett extra bälte över höger bröst. På vänster krage satt gradbeteckningen (unik för Tal-Shiar).

 

 

Senatsmedlem

 

Ordförande Koval (2375)

 

Romulaner som tjänstgjorde i Romulanska stjärnimperiet, speciellt romulaner som utförde diplomatiska uppdrag eller hade andra statliga funktioner, bar också uniform.

 

Dräkten bestod av en brun-grå tunika och byxor. Utmärkande för uniformen var en bred "remsa" som gick från kragen och ned till midjan. Som för standarduniformen satt gradbeteckningen på den vänstra kragen. För högt rankade officerare satt emellertid gradbeteckningen på båda kragarna.

 

 

Se även temana Romulanska stjärnimperiets befälsgrader och gradbeteckningar och Tal Shiar.

 

 

 

 

Vulcansk uniform

 

Administratören (mitten) och kommisionsmedlemmar i Vulcans högsta kommando

 

Vulcanernas uniformer bars av vulcaner som tjänstgjorde som vetenskapsmän, ambassadörer och officerare på rymdskepp under Vulcans högsta kommando. I allmänhet visades gradbeteckning och ställning på uniformen.

 

 

1900-talet

 

Kapten

 

Under slutet av 1900-talet bar officerare på vetenskapsfarkoster, som D'Vahl, bruna läderlika tjänsteuniformer. Som för senare varianter av den vulcanska uniformen satt gradbeteckningen på kragen.

 

 

2000-talet

 

 

Vid första kontakten med människan 2063 bar officerarna ombord på kartläggningsfarkosten T'Plana-Hath en formell högtidsdräkt.

 

 

2100-talet

 

Typ A

 

Under mitten av 2100-talet bar vulcanska officerare på rymdskepp i allmänhet tätsittande overaller i flera olika utföranden.

 

 

Högt rankade officerare, som kommendör Vanik på rymdskeppet Ti'Mur, bar 2151 en grå variant med överlappande framdel och lågt skuren krage.

 

Kommendörlöjtnant (2151)

 

Gradbeteckningen satt på den vänstra kragen.

 

 

En annan variant, som bars av kommendörlöjtnant T'Pol (medlem av Vulcanska diplomatkåren), var brun-gråspräcklig och med ett utrustningsbälte i höjd med höften.

 

Typ B

 

 

Från mitten av 2150-talet bar officerare på vulcanska rymdskepp ibland en mer formell tvådelad uniform som bestod av jacka och byxor. Uniformen hade vissa likheter med den tidigare uniformen, men med en högt skuren krage. Den fanns åtminstone i färgerna rostbrunt och guldbrunt.

 

 

Utetruppsuniform

 

 

Som ett komplement till standarduniformen fanns en metallbrun tjänstejacka för uteuppdrag. Jackan bars över overallen och hade ett bälte med pistolhölster och plats för annan utrustning.

 

Jackan kunde också förses med huva.

 

 

Stridsuniform

 

 

Vid markstrider bar vulcanska officerare en metallisk silverfärgad och gummiliknande uniform med tvärgående ribbor samt handskar.

 

 

2200-talet

 

Ambassadör

 

 

Under 2200-talet representerade många vulcanska diplomater Federationen vid diplomatiska uppdrag. Flera varianter fanns av ambassadörens dräkt.

 

 

2300-talet

 

 

Vulcanska forskare som tjänstgjorde ombord på vulcanska vetenskapsfarkoster, som T'Vran, bar en mörkblå tunika med likafärgade byxor. Över bröstet fanns en traditionell vulcantext bestående av tre symboler.

 

Ambassadör

 

 

Ambassadörens dress under 2300-talet bestod av en grå tunika med rött mönster och vadderade axlar. Dessutom satt en traditionell lodrät vulcantext mitt över bröstet.

 

 

Se även temat Vulcans befälsgrader och gradbeteckningar.

 

 

 

 

 

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Memory Beta])

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter