Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Stjärnflottans befälsgrader och gradbeteckningar

I Stjärnflottan angavs hierarkin med befälsgrader och gradbeteckningar utgående från dem som används inom den amerikanska flottan.

 

I originalserien (TOS-eran) och Star Trek: The Motion Picture angavs rangen genom streck ytterst på tröjärmen. I senare filmer som baserade sig på originalserien angavs rangen genom streck eller annan ornamentering på en axelklaff och ytterst på vänstra ärmen. I TV-serierna som utspelade sig under TNG-eran har rangen angetts med olika antal fyllda eller ofyllda cirklar ("pips") på kragen.

 

En del publicerad Star Trek-litteratur har också använt sig av ytterligare grader som inte setts eller omnämnts i visade Star Trek-serier eller filmer (nedan markerade med ej kanon). Graden flaggamiral kunde bara utdelas till en flaggofficer åt gången, och kunde endast beviljas genom särskilt mandat från Federationsrådet. Det har antagits att försvarsstabschefen (ordföranden i Joint Chiefs of Staff) per definition var den ende som kunde erhålla graden flaggamiral. Storamiral har ibland förekommit bland Stjärnflottans överbefälhavare under TOS-eran. (Se även Försvarsstaben och Stjärnflottans kommando under Federationens organisation)

 

Stjärnflottans ÖB GrAdmFederationens försvarsstab
"Bill" (2293)

 

 

Krigsmaktens överbefälhavare, tillika statsöverhuvud i Federationen, var presidenten. Presidenten förde det yttersta befälet över militärstyrkorna, där Stjärnflottan utgjorde den klart största försvarsgrenen. Presidenten var även ordförande i Federationsrådet.

 

 

 

Originalserien (i filmerna)

 

Stjärnflottans officerare bar gradbeteckningarna på uniformens axelklaff och ytterst på vänstra ärmen (se nedan). Under TOS-eran bars inga insignier som angav avdelning. I stället markerades avdelningen genom färgen på axelklaffen eller kragen. Stjärnflottans emblem satt på det vänstra bröstet.

 

 

Flaggofficersgrader

 

Flaggamiral(1)

Storamiral

Amiral av flottan

Amiral

Viceamiral

Konteramiral

Flottiljamiral

(Flag Admiral)

(Grand Admiral)

(Fleet Admiral)

(Admiral)

(Vice Admiral)

(Rear Admiral)

(Commodore)

 

 

Övriga officersgrader

 

Kommendör av 1:a graden

Kommendör

Kommendörkapten

Örlogskapten

Kapten

Löjtnant

Fänrik

(Fleet Captain)

(Captain)

(Commander)

(Lieutenant Commander)

(Lieutenant)

(Lieutenant Junior Grade)

(Ensign)

 

 

Inskriven personal

 

Flottiljförvaltare

Förvaltare

Flaggkonstapel

1:e Konstapel

Sergeant

Menig

(Master Chief Petty Officer)

(Senior Chief Petty Officer)

(Chief Petty Officer)

(Petty Officer 1st Class)

(Petty Officer 2nd Class)

(Crewman)

 

 

Kadetter (TOS)

 

Kadett i flottan

Kadett under utbildning

Rekryt

(Midshipman)

(Junior Cadet)

(Trainee)

 

 

TNG, DS9, VOY

 

Alla Star Trek-serier och filmer som utspelade sig under 2300-talet använde en konsekvent uppsättning gradbeteckningar för officerare: en serie fyllda förgyllda cirklar ("gold pips") eller ofyllda förgyllda cirklar ("gold outlined pips") som bars på officerens högra krage. Efter första säsongen av TNG användes också ett konsekvent schema för amiralsgrader: en serie förgyllda cirklar inuti en svart rektangel med guldrand och burna på bägge kragarna.

 

Stjärnflottans emblem - som också fungerade som kombricka - satt på höger bröst.

 

 

Flaggofficersgrader

 

Flaggamiral(1)

Amiral av flottan

Amiral

Viceamiral

Konteramiral

Flottiljamiral

(Flag Admiral)

(Fleet Admiral)

(Admiral)

(Vice Admiral)

(Rear Admiral)

(Commodore)

 

 

Övriga officersgrader

 

Kommendör av 1:a graden

Kommendör

Kommendörkapten

Örlogskapten

Kapten

Löjtnant

Fänrik

(Fleet Captain)

(Captain)

(Commander)

(Lieutenant Commander)

(Lieutenant)

(Lieutenant Junior Grade)

(Ensign)

 

 

Inskriven personal

 

Flottiljförvaltare

Förvaltare

Flaggkonstapel

1:e Konstapel

Sergeant

Korpral

Menig

(Master Chief Petty Officer)

(Senior Chief Petty Officer)

(Chief Petty Officer)

(Petty Officer 1st Class)

(Petty Officer 2nd Class)

(Petty Officer 3rd Class)

(Crewman)

 

 

Kadetter

 

Fjärdeårskadett

Tredjeårskadett

Andraårskadett

Förstaårskadett

Rekryt

(Fourth-year Cadet)

(Third-year Cadet)

(Second-year Cadet)

(First-year Cadet)

(Trainee)

 

 

Enterprise

 

I TV-serien Star Trek: Enterprise som tidsmässigt föregår originalserien, fanns inga karaktärer som hade befälsgraderna örlogskapten och löjtnant. T'Pol hade graden kommendörlöjtnant, vilket inom den vulcanska flottan var närmast under kommendörkapten. Den högst rankade amiral som syntes i serien var en viceamiral (3-stjärnig).

 

 

Flaggofficersgrader

 

Amiral av flottan

Amiral

Viceamiral

Konteramiral

Flottiljamiral

(Fleet Admiral)

(Admiral)

(Vice Admiral)

(Rear Admiral)

(Commodore)

 

 

Övriga officersgrader

 

Kommendör

Kommendörkapten

Kommendörlöjtnant(2)

Örlogskapten

Kapten

Löjtnant

Fänrik

(Captain)

(Commander)

(Subcommander)

(Lieutenant Commander)

(Lieutenant)

(Lieutenant Junior Grade)

(Ensign)

 

 

Inskriven personal

 

1:e Konstapel

Sergeant

Korpral

Menig

(Petty Officer 1st Class)

(Petty Officer 2nd Class)

(Petty Officer 3rd Class)

(Crewman)

 

 

Kadetter

 

Fjärdeårsrekryt

Tredjeårsrekryt

Andraårsrekryt

Förstaårsrekryt

(Fourth-year Recruit)

(Third-year Recruit)

(Second-year Recruit)

(First-year Recruit)

 

Se även Stjärnflottans uniformer.

 

(1) = Närmaste svenska motsvarighet är riksamiral som användes under Sveriges stormaktstid

(2) = Vulcansk officersgrad

 

Anm. Motsvarigheterna mellan amerikanska marinens grader och de svenska graderna gäller enligt 2009 års svenska befälsordning för marinen (Referens: Militära tjänstegrader i Sverige/Storbritannien/USA från och med 2009)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter