Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Tidsresor i Star Trek

Resor framåt i tiden förorsakar inga problem med paradoxer, o.dyl., så dom kan vi lämna därhän tills vidare. Problem uppstår däremot om vi färdas bakåt i tiden. Hur löser vi t.ex. den välkända farfarsparadoxen, där du reser tillbaka i tiden och tar död på din egen farfar, varvid du aldrig skulle kunnat bli född? Detta motsvarar det som inom Star Trek kallas kausalitetsparadoxen (Eng: causality paradox), du påverkar händelser i det förflutna som påverkar framtiden.

 


 

Tidshuvuddirektivet

Huvudartikel: Viktiga lagar och regler - en mindre studie

 

För att skydda mot den typen av problem som nämndes här ovan har man infört det som kallas tidshuvuddirektivet (Eng: Temporal Prime Directive); det är förbjudet att ingripa i händelser i det förflutna så att framtiden kan ändras.

 

Men behövs direktivet?

 

Inom fysiken finns det huvudsakligen två sätt på vilka man teoretiskt skulle kunna kringå problemet. Det ena är teorin om parallella universum. Historien som många anser kan representeras med en enda "världslinje", som ett träd utan grenar, skulle i realiteten kunna vara ett träd där grenar växer ut - och från varje gren en ny gren, osv - varje gång som en bestämd tidpunkt s.a.s. besöks på nytt i en slinga som går fram och tillbaka i tiden. Historien skulle ändras om vi gör ingrepp i den, men skapa en ny världslinje, och detta för varje gång vi ändrar på händelserna i det förflutna. Världslinjen som gällde innan vi for tillbaka i tiden skulle inte påverkas.

 

Det andra sättet är det som kallas för förenlighetsskyddet (Eng: consistency protection). Tanken här är att naturen själv ser till att inga paradoxer uppstår. Skulle man t.ex. försöka döda sin farfar skulle en händelsekedja av orsak och verkan kollidera med en "första" kedja av orsak och verkan, och genom något som kallas för principen om minsta verkan (Eng: principle of minimal action), skulle det "första" skeendet ha företräde (lägre entropi) över det andra. Detta skulle helt klart kunna ge upphov till ganska bisarra händelseförlopp. Ponera att du har en pistol och försöker skjuta din farfar i det förflutna, men innan kulan träffar honom svänger den av, upplöses, eller på något annat sätt hindras från att döda farfadern.

 

Det finns även en tredje möjlighet som tagits upp till diskussion, som en konsekvens av en ny kvantmodell. Forskare spekulerar här att man skulle kunna färdas i en tidsslinga som tar oss bakåt i tiden, men bara på ett sätt som är "kompletterande" till nuet. Med andra ord, skulle man kunna ta sig tillbaka i tiden, titta sig omkring, men inte kunna ändra något som skulle få följder i nuet (dvs i praktiken vore det omöjligt att interagera med omgivningen).

 

 


 

 

Star Trek-filmer och avsnitt som innehåller tidsresor

Huvudartikel: Tidsresor

 

Fyra Star Trek-filmer inehåller tidsresor: Star Trek IV: The Voyage Home (1986), Star Trek: Generations (1994), Star Trek: First Contact (1996) och Star Trek (2009).

 

Alla avsnitt (ur samtliga TV-serier) där tidsresor förekommer hittar du bland våra avsnittsteman.

 

 


 

Tidsresenärer

Huvudartikel: Tidsresor - personer och organisationer

 

  

Organisationer som ansvarar för tidsresor

Huvudartikel: Tidsresor - personer och organisationer

 

Inom både Federationen och andra interplanetära organisationer har det utvecklats organisationer som på olika sätt försöka styra över tidsresandet så att risken minimeras för icke tillåtna tidsresor, alternativt att de försöker nå fördelar med ett eget tidsresande.

 

Tidsöverenskommelsen

Vid något tillfälle mellan 2400-talet och 2900-talet skapades en överenskommelse mellan flera större organisationer, däribland Federationen, om att begränsa tidsresandet till att omfatta enbart vetenskaplig och historisk forskning. Denna överenskommelse kallas för Tidsöverenskommelsen (eng. Temporal accord), men många organisationer ställde sig utanför densamma.

 


 

Kommer tidsresor att bli möjliga?

 

Föreställningar om tidsresor har förekommit i århundraden, men när Albert Einstein lanserade sin speciella relativitetsteori, lade han grunden för en teoretisk möjlighet att göra resor i tiden. Som vi alla vet har ingen kunnat visa att tidsresor är möjliga, men ingen har heller kunnat visa att de skulle vara omöjliga.

 

Det finns flera sätt på vilka tidsresor skulle kunna göras möjliga. Nedan visas några av dessa.

 

Maskhål

 

Om ett svart hål roterar med hög hastighet kan det övergå till ett så kallat vitt hål (enligt en teori). I vissa fall skulle en döende stjärna kunna kollapsa till en roterande ring av neutroner, som genererar tillräckligt mycket centrifugalkraft för att en singularitet inte skulle kunna bildas. Eftersom det svarta hålet inte kollapsat till en singularitet, tror en del forskare att det skulle kunna vara säkert att färdas genom ringen utan att krossas av den oerhörda gravitationen i centrum. Färdas man genom ett sådant hål skulle det kunna vara möjligt att färdas både framåt och bakåt i tiden (beroende på från vilket håll man tar sig in i hålet). Dessutom skulle avståndet mellan öppningarna kunna mätas i flera ljusår. Se nedan.

 

 

 

 

Kosmiska strängar

 

En annan teori för hur vi skulle kunna resa bakåt eller framåt i tiden bygger på iden om kosmiska strängar, föreslagna av fysikern J. Richard Gott vid Princetonuniversitetet. Som namnet antyder är dessa strängliknande objekt, som vissa forskare tror bildades under den första fasen av universums existens. Strängarna kan sträcka sig över hela universum och vara under ett oerhört tryck, miljontals och åter miljontals ton.

 

Dessa kosmiska strängar, som var och en är tunnare än en atom, skulle utöva en enorm gravitation på varje föremål som närmade sig. Objekt som är fästa vid en kosmisk sträng skulle kunna färdas med oerhörd hastighet, och på grund av att gravitationen kröker rymden, också kunna användas för tidsresor.

 

Genom att placera två kosmiska strängar intill varandra, eller en sträng nära ett svart hål, skulle det kunna vara möjligt att kröka rumtiden tillräckligt mycket för att skapa slutna tidskurvor. Ett rymdskepp skulle kunna omvandlas till en tidsmaskin genom att utnyttja gravitationen från de två kosmiska strängarna, eller från strängen och det svarta hålet, för att skickas in i det förflutna. För att åstadkomma detta, skulle skeppet färdas i en slinga runt de kosmiska strängarna.

 

Nyheter: 100722

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter