Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Förenade planeters federation

Förenade planeters federation (Federationen), den allra största sammanslutningen av planeter i alfa- och betakvadranterna. Federationens motto är universell frihet, jämlikhet, fred och samarbete mellan var och envar.

Historia
Federationen grundades 2161 av andorianer (Andoria), människor (Jorden), tellariter (Tellar) och vulcaner (Vulcan). Samtliga undertecknade ett dokument känt som Förenade planetfederationens författning, men ofta informellt refererat till som Konstitutionen. Dokumentet bygger huvudsakligen på Förenta nationernas författning, med inslag av andra rasers lagstiftning. För mer information om Federationens lagar och direktiv, se Viktiga lagar och regler - en mindre studie.

Federationen har från och till varit i krig med en eller flera nationer vid gränsen, och de flesta andra större nationer i Vintergatan: Klingonska imperiet, Romulanska stjärnimperiet, Tholiansällskapet (Eng: Tholian Assembly), Cardassiska unionen, Tzenkethi, Borgkollektivet, Dominion, Breenkonfederationen (Eng: Breen Confederacy) och Sfärbyggarna (Eng: Sphere Builders). Incidenter har också förekommit mellan Federationen och Ferengialliansen, Sheliaksamfundet och Talarianrepubliken.

Diplomatiska relationer

0 = Sämsta möjliga
5 = Medel
10 = Bästa möjliga

Främmande makt Skattad sympati från Federationen
Romulaner 2
Klingoner 7
Cardassier 1
Ferenger 4
Dominion 0
Borger 0


Organisation
--> Se även Federationens organisation

Federationsrådet har sitt säte i San Francisco, liksom Stjärnflottans högkvarter och akademi. Högsta exekutiva makt har presidenten som verkar från Paris. Högsta juridiska instans är Federationens högsta domstol.

Statistik över Federationen
(Från TrekMania)

Regeringsform Federal demokrati
Styrande instans Federationsrådet
Hemsystem Solsystemet (Jorden)
Antal medlemsstater 156
Erövrade världar 0
Civilisation (antal år) 2377
Militärt försvar Stjärnflottan
Underrättelseväsen Stjärnflottans underrättelsebyrå, Sektion 31
Teknologisk nivå 453,5
Ockuperat territorium 16 336 sektorer
Antal kolonier 3059
Stjärnflottans storlek 6670 skepp
Främsta rymdskeppsklasser Sovereign, Prometheus, fan.litt: Vesta


Medlemsstater
År 2373 är antalet medlemsstater i Federationen 150 till antalet. Här är några av de som tillkännagivits, men det finns även många planeter som har flera av sina invånare i stjärnflottans tjänst vilket skulle kunna betyda att även planeterna är medlemmar.
Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter