Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Kryogenetisk kammare

Kategori: Skeppsburen
Serie(r): TOS, TNG

kryogenetisk_kammare-1_s.jpg

 

En kryogenetisk kammare (eng: cryogenetic chamber) är en typ av behållare där människor och andra djur kan försättas i ett kryostatiskt tillstånd. Det innebär att kroppen kyls ner så att livsprocesserna avstannar, men inte helt stoppas. (Hur det går till är osäkert. Kanske tillsätts en speciell vätska i blodbanan för att cellerna inte skall skadas när kroppen tinas upp)

 

USS Enterprise-D träffade år 2364 på en kryoniksatellit som innehöll flera nedfrusna kroppar placerade i kryogenetiska kammare. Satelliten hade sänts ut från Jorden 300 år tidigare. Endast tre av människorna ombord kunde återupplivas då nästan alla behållare ombord var förstörda. (The Neutral Zone)

 

På Rymdstation 515 fanns en kryoenhet på "Kirurgiavdelning 5". (Samaritan Snare)

 

Under 2100-talet utvecklade också tekniker för avsaktad animering (eng: suspended animation), vilket innebar att kropparna placerades i speciella behållare och försattes i ett tillstånd av kontrollerad medvetslöshet (stasis). Tekniken utnyttjades bl.a. ombord på s.k. sovarskepp (eng: sleeper ship) för att hålla människor vid liv i hundratals år utan att de åldrades nämnvärt. (Space Seed)

 

Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter