Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Polaronfaskanon

Kategori: Skeppsvapen
Serie(r): DS9, VOY
Första gången man stötte på polaronfaskanoner (Eng: Phased Polaron Cannons) var vid kontakten med Dominion. Kanonen avger en stråle med polaronpartiklar - antimyoner; massiva subatomära antipartiklar med egenskaper liknande neutrinons - som trängde igenom de flesta sköldar som användes av alfakvadrantens raser. Före ockupationen av Deep Space Nine lyckades dock Federationen och klingonerna modifiera sina sköldar på skeppen så att de bättre skyddade mot polaronpartiklarna. Modifieringen innebar främst att man ökade energikompressionen i sköldarna dramatiskt.

Dominion utrustar också sina soldater med polarongevär, som dessutom sänder en koaguleringshämmare med energistrålen, vilket försvårar läkeprocessen för sår som inte initialt är dödliga.

Dominion använder sig i huvudsak av tre typer av skeppsmonterade polaronbaserade vapen, dels polaronfasemitterare som är huvudvapnet på de mindre skeppen, polaronfaskanoner som dominerar på de medelstora skeppen, och tunga pulspolaronkanoner som enbart monteras på de största skeppen.
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter