Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Tidsdisruptor

Kategori: Skeppsvapen
Serie(r): VOY

 

Tidsdisruptorn (eng: temporal disruptor) var en typ av vapen som användes av Federationen under 2800-talet. Väsentligen en tidskontinuumförstörande bomb som tillintetgör sitt mål genom att fragmentera och förvränga rum-tiden till den grad att målet inte längre kan hålla ihop. En tidsdisruptor av styrka 3 påverkar rum-tiden inom en radie av c:a 150 m. När vapnet väl är armerat kan det programmeras att detonera vid en specifik tidpunkt både bakåt och framåt i tiden, eller direkt aktiveras manuellt på plats.

 

Under 2372 upptäcks det att en tidsdisruptor placerats ombord på USS Voyager. År 2375 exploderar skeppet i en alternativ tidslinje orsakad av en sabotör som inkräktat på den normala tidslinjen. (Relativity)

Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter