Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Dreadnought-missil

Kategori: Planetariska vapen
Serie(r): VOY

 

Den cardassiska Dreadnought-missilen var en taktisk självstyrande robot som innehöll ett ton av vardera materia och antimateria. Sprängkraften i vapnet ansågs tillräcklig för att förstöra en mindre måne. I praktiken fungerade dock Dreadnought-missilen mer som ett självkryssande rymdskepp. Utöver stridsspetsen innehöll missilen flera konventionella vapen: Deflektorsköldar, disruptorer, kvanttorpeder, en toron stötvågsemitter (eng: Thoron shock emitter) och ett plasmaspridande vapen. Dreadnought-missilen drevs av motorer som åtminstone kunde nå warp 9 och styrdes av en avancerad AI-dator.

 

Förmodligen var de monterade vapnen huvudsakligen tänkta att användas som försvar mot olika typer av planetförsvar, medan roboten sökte sig till ett mål på planetytan för massförstörelse [Red anm]

Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter