Jump to content

Svårigheter i Star Trek-förenings styrelse


Recommended Posts

Stockholm Trekkers, en av Sveriges 4 numera aktiva Star Trek-föreningar, är en av de mer aktiva om man tittar på antalet träffar per år. Föreningen har en god ekonomi, särskilt som att de efter den stora ekonomiska förlusten från Swecon 2004 med stort arbete lyckades vända minusresultaten till ett plus. De har, som många föreningar i Sverige, haft svårt att få engagerade människor att ställa upp i föreningsarbetet. Det är en trend som finns i samhället idag och som gör det svårt att upprätthålla traditionellt föreningsarbete. 

 

Problem i styrelsen?

Men under det senaste året har tre personer avgått ur styrelsen och det är nu enligt uppgift enbart 2 personer kvar, vilket gör det svårt att få föreningen att leva vidare om inget görs. Stefan "Lillis" Åkesson var den senaste som hoppade av och han skrev följande i ett öppet brev till Stockholm Trekkers diskussionslista den 17 juli:

Jag upplever att styrelsen under en längre tid inte fungerat som den ska och jag kan inte fullfölja mitt uppdrag som styrelsemedlem och mina ansvarsområden.

 

Min rekommendation utifrån mina erfarenheter, observationer och feedback från medlemmar och f.d styrelsemedlemmar är att föreningen väljer en helt ny styrelse, med styrelsemedlemmar som har tid att ge föreningen det engagemang den behöver, och i styrelsearbetet kommunicerar på ett sådant sätt ett föreningsarbete kräver.

 

Jag klagar inte på själva personerna i styrelsen, dom har gjort ett bra jobb utifrån de förutsättningar dom har haft. Men jag tycker att det nu behövs ny energi och förändring.

 

Min förhoppning är att valberedningen kan hitta lämpliga personer som kan jobba bra tillsammans i styrelsen.

 

Min förhoppning är att tillräckligt många medlemmar visar sitt intresse för att vara med i en helt ny styrelse.

 

Stefan har tidigare i interna utskick till styrelsen uttryckt en oro över att föreningen står och faller med att de inte får till en fungerande styrelse och en förening med aktiva medlemmar. Och detta är ju som sagt något som vi känner igen från andra föreningar. Då Peter varit ordförande i 20 år och även är grundare av föreningen skulle Stefans drömscenario vara att Peter fortfarande kan ha rollen som föreningens ansikte utåt (till media och förhandsvisningar, etc) samt att han får titeln som hedersordförande. 

 

Peter Söderlund, ordförande i Stockholm Trekkers under föreningens alla snart 20 år, har berättat att det varit svårt att få medhjälpare och styrelsemedlemmar, något som inte är nytt. De fysiska styrelsemötena är färre nuförtiden, för att underlätta allas deltagande. På frågan om han själv tänker avgå för att, som en av de avgående styrelsemedlemmarna uttryckte det "ge ny kraft och energi till föreningen", svarar han inte direkt på. Men han påpekar att alla är varmt välkomna att bidra, antingen genom styrelsearbete, att arbeta med trekdagarna eller bara genom att delta på trekdagarna - det finns många vänner där som bidrar till en mycket god stämning. Han säger även:

Det är inte självklart att man kan ändra på rutiner bara för att man vill hjälpa till. En del saker kan bli bättre men erfarenheten visar sig att det för det mesta inte blir så. Om man åtar sig en uppgift måste man lösa uppgiften annars måste man förklara vad man behöver hjälp med. När vi fördelar uppgifter blir det oftast att den som vill och kan får uppgiften. Problemet är att om det blir jobbigt så har man inte lust längre och "hoppar av". Det är ju enkelt.

 

Ny kraft och energi.. Om alla gör vad som behövs så räcker både kraft och energi till. Flera är mer än en. Det innebär att ensam gör inte lika mycket eftersom man får göra andras uppgifter.

Ulf Håård är en annan av de styrelseledamöter som avgått under det senaste året. Han har suttit med i styrelsen sedan 2004 var det för att han ville hjälpa föreningen som även då hade problem med flera avhopp i styrelsen. Föreningens ekonomi efter det ekonomiska bakslaget vid Swecon 2004 var det som låg honom närmast hjärtat. Det tog några år att lösa detta men styrelsen, mycket pga Ulf Håårds och Peter Söderlunds gemensamma arbete, lyckades att vända det negativa resultatet. När han slutade i styrelsen 2015 var det för att han upplevde att styrelsens arbete höll på att kollapsa. Han konstaterar även att den ekonomiska redovisningen för både 2013 och 2014 senarelades och att 2015 års redovisning inte är klarlagd eller godkänd än. Detta är något riktigt allvarlig för en förening som då inte bör kunna ge ansvarsfrihet till styrelsen för deras arbete. Han fortsätter:

Kommunikationen blev svårare och segare, stundom obefintlig. Det saknades helt enkelt ledning, vilja att se problemen, modet att åstadkomma förändringar och acceptera andras åsikter. Att kunna släppa sina egna revir. För vissa att se den gräns som ska finnas mellan person och förening. 

 

Idag skulle föreningen behöva en total revidering av styrelsen och dess arbete. Den behöver en aktiv ordförande, en annan som har koll på ekonomin och en sekreterare. Var och en ska kunna utföra sin del av arbetet med full respekt och acceptans från varandra.

 

Prognos för framtiden

Stefan "Lillis" Åkesson menar att det idag finns folk för en ny styrelse inklusive ordförandeskapet, som med stöd hos avgående styrelseledamöter och ordförande kan axla ansvaret för föreningen. Om de skulle kunna nå målet att skapa nytt liv i föreningen är ju aldrig säkert, för som Peter Söderlund säger är det lätt att försöka skapa något nytt, men också mycket svårt att faktiskt skapa en förändring som håller på ett positivt sätt. 

 

Ulf Håård menar att styrelsearbetet inte bör vara synonymt med trekdagsarbetet. För att en förening skall klara sig behöver styrelsemedlemmarna ha tydliga roller och att de inte körs slut på, för att de även är ensamma ansvariga fr trekdagarna. 

 

Peter Söderlund trycker på att det är viktigt att fortsätta som tidigare och få med fler medlemmar i arbetet, för att med gemensamma krafter lyfta den snart 20-åriga föreningen till nya utmaningar. Han håller med Ulf om att det inte behöver vara just styrelsemedlemmar som står för allt arbete. 

 

Styrelsen i Stockholm Trekkers består idag av två personer. Föreningen har inte heller slutfört det förra årets ekonomiska redovisning. Dessa två punkter gör att det idag finns stora hinder för att föreningen skall kunna fortsätta. 

 

Andra föreningar

Star Trek Databas har pratat med West Coast Trekkers som säger att de självfallet på vissa poster har svårt att finna engagerade medlemmar men att de i normalfallet inte har haft några egentliga problem. Treffarna, styrelsen och andra viktiga delar av föreningen ordnar sig med stöd av de många medlemmar som är med. 

 

Vi har inte talat med TSS och TÖS. Den sistnämnda föreningen är fortfarande en väldigt ny aktör i Star Trek-Sverige och den förstnämnda har under många år haft en en god ekonomi. 

 

Det som skiljer Stockholm Trekkers från andra föreningar är att de har flest träffar av föreningarna i landet - hela 10 stycken biografvisningar varje år. Motsvarande siffra hos de övriga är 4 hos WCT och en handfull hos TSS och TÖS. Biovisningar kräver mycket engagemang hos flera aktiva och kan säkert vara en bidragande faktor för att orken tryter. 

 

Vägval

Stockholm Trekkers verkar helt klart stå inför ett vägval. Antingen fortsätter de som tidigare och på något sätt lyckas lösa de problem som gång på gång lett till att föreningen förlorat engagerade styrelseledamöter. Eller så skapas en ny styrelse, möjligen med enbart tre personer, som i huvudsak arbetar med föreningens arbete i stort - därutöver tillsätts ett utskott som arbetar med det praktiska kring trekdagarna. Det är många i föreningen som vill ha en förändring och det visar sig inte minst när styrelseledamöter avgår medan de uttrycker starka åsikter om att ledningen i föreningen bör förändras, för föreningens bästa.

 

Det är ingen tvekan att samtliga inblandade vill sin förenings bästa, men under intervjuerna blir det allt mer tydligt att någon förändring måste ske, för att skaka liv i en av Sveriges mest aktiva Star Trek-föreningar. Vi på Star Trek Databas önskar självfallet att Stockholm Trekkers lyckas lösa de problem som idag finns i föreningen och de får leva i 20 år till. 

 

Vi har försökt att nå fler styrelseledamöter som avgått samt revisorn, utan någon större lycka. 

 

[ Till originalnyheten ]

Link to post
Share on other sites

Först en eloge till STs styrelse som är stronga nog att länka till denna tråd på sin Facebooksida. Ära den som äras bör!

 

Jag hade glömt bort att ST har så många visningar/år jämfört med WCT, TSS och TÖS. Så även om ST lägger ned i morgon har man gjort ett imponerande arbete.

 

Till saken:

 

Det var ett mycket bra tag sedan jag besökte ST, men jag kan ändå säga att föreningen har djupare problem än styrelsen. Detta jag säger är inget skvaller, utan information som alla som besökt träffarna har kunnat se. (Det underlättar dock om man som jag har kunnat observera tendenser under en längre tid.)

 

2006 flyttade vi från biografen i Hagsätra till kulturhuset i Skarpnäck pga att någon idiot skulle bygga kontor av biografen. Det var en riktig biograf enligt konstens alla regler. Det finns salonger på Sergel som är mindre klassiga än den var. Den enda egentliga fördelen var att kringutrymmena är större i kulturhuset. Annars var det i stort sett ett nedköp.

 

Detta innebar att besökarantalet sjönk. Jag räknade visserligen aldrig, men när jag frågade styrelseordföranden om det inte var så att det var färre besökare så svarade han att det var ok. Den frågan återupprepade jag till och från under åren och fick samma svar. 

 

Det är möjligt att jag kan ha haft fel. Men då är frågan varför han inte presenterade statistik över det? Varje besökare bokförs ju. Till sist så medgav man för några år sedan att det hade varit minskat antal besökare sedan flytten. Det enda eventuella förbättring var att att kvoten besökare/säten minskade. Vilket för oss till nästa problem.

 

I Hagsätra så kunde folk sitta mer utspritt i bekväma säten. I Skarpnäck sitter folk tätare i ganska obekväma säten. Det innebär att de andra besökarna märks mer, vilket innebär att var och en måste skärpa sig mer. Detta generade dock inte De Tres Gäng. Sist jag var där så gjorde de som de brukade; satt längst fram och betedde sig ytterst illa. Behöver du någon som konstant råmar "Fårtysävenn!" så fort siffrorna "47" dyker upp? Räkna med De Tres Gäng. Är det jobbigt när Wesley Crusher är tonårstafatt och kokar lite spagetti i fickorna för att det är en söt tjej i samma ålder?  Då lättar De Tres Gäng upp stämningen med ett rejält "Hö-hö!" och ett "Bullshit!" Behöver du något som distraherar dig från det som visas på duken? Då kan De Tres Gäng föra långa mumlande konversationer  om ingenting och lysa upp rummet med sina stora, fina surfomobiler.

 

Det är inte så att jag vill att en filmvisning måste vara tyst som i graven. Men man bör väl utgå ifrån att vara lugn och tyst, vara så tyst som möjligt om du har något att säga till din granne och spara de superlativa reaktionerna till när någon muterad rymdkrokodil biter ihjäl en Rödskjorta, ja?

 

En fråga jag försökte väcka men inte fick något svar på var hur många endagångsbesökare vi har. Vi har (hade iaf) ett väldigt komplext system för besöksstatistik. Första gången du besöker så kostar det bara 20:-. Nästa gång du besöker så blir du "befodrad". Alltså är det enkelt att se hur många som besökte ST endast en gång.

 

Mina teser är nämligen dessa:  A)  ST är en åldrande förening med urusel tillväxt. B) Tillväxten kommer att förbli usel, då massa förstagångsbesökare skräms bort.

 

För en sak jag noterade att när det dök upp förstagångsbesökare som var närmare 20 än 30, närmare 20 än 25 så togs de mot med mer vidöppna armar än den förlorade sonen. Bara för att aldrig mer återvända. Förmodligen för att pinsam mamma- och pappajargong har de fått nog av hemma. Att jag sedan ansträngde mig för att vara så trevlig o välkomnande som möjligt spelade ingen roll. Så trevlig att jag kan väga upp De Tres Gäng är jag knappast.

 

Så jag tappade helt enkelt sugen och lät det rinna ut i sanden. Det är inte så att jag inte skulle ha råd att besöka ST. Jag har lätt råd med att besöka ST varje gång, köpa mest lotter o fika av alla o ändå ha råd med hyfsat dyra hobbies vid sidan av och smårenovera lägenheten. Jag har inte ens akvariefiskar att försörja. Det går ingen nöd på mig.

 

Med risk för att verka nedlåtande så har jag här en liten lista på fundamentala saker STs styrelse måste greppa om det skall bli någon förändring.

 

I) Stockholm är inte Uppsala. Stockholm är inte heller Linköping och alla andra små svenska universitetsstäder. Att ta sig till Skarpnäck är en mindre expedition. Det går inte att ha informella pubmöten varje vecka som i Uppsala och Linköping.

 

II) I Stockholm finns det massa saker att göra. Infödingar som jag kanske gör tråkigare saker än turister. Men bara man anstränger sig så finns det massa andra saker att göra. På detta följer att ST inte konkurrerar med SF-bokhandeln eller SF Bio när de visar sci-fi. ST konkurrerar med Livrustkammaren, Tekniska museet och Drottningholms slott.

 

III) Bestäm er för om ni är en förening eller ett kompisgäng och håll er till det. Punkt. Section 42 verkade urarta till kompisgäng och var är de idag?

 

IV) Inse att nyckeln till överlevnad är att göra förstagångsbesökarna till andragångsbesökare. I synnerhet om de är unga. Uppcon verkade strunta i att få in nytt blod, trots att en dreglande bebis kunde förutse att när styrelseledamöterna nådde föräldaåldern så skulle styrelsen tappa energi. Uppcon finns inte längre.

 

V) Inse att sci-fi inte längre är ett perifert intresse. Visst, det är en viss skillnad mellan knepiga sci-fi-romaner är så djupa att SVT Drama kan filmatisera utan att det ser töntigt ut kontra stora franschises som Halo, Mass Effect och 2Trek2Furious. OCH ComiCon där det ganska vackra folket klär upp sig för att se och synas. På detta följer att du inte måste vara med i en klubb för att avnjuta sci-fi. Det har du för övrigt aldrig behövt göra. Pulpmagasin, någon? Teveserier som repriseras år ut och år in, gott folk? Men om du nu vill se Star Trek från början till slut utan att behöva nedlåta dig till streaming kan du skaffa dem på DVD eller BluRay utan att det behöver kosta skjortan. Och om du anser att Star Trek är bäst på stor tjockteve så kan du få en sådan billigt + en extra hacka åt Stadsbud.

 

Vad styrelsen bör göra  är två saker:  1) Kväsa De Tres Gängs svinerier så fort och brutalt som möjligt, helst i går. Absolut nolltolerans med en extra portion no remorse till. För att de skall slippa tappa ansiktet så bör de kontaktas privat. 2) Studera all tillgänglig besöksstatistik och analysera den på alla tänkbara, rimliga sätt. Kontakta Stadbyggnadskontoret om de behöver veta hur många säten biografen i Hagsätra hade och så vidare.

 

Gör man det så borde det mesta falla sig naturligt. Bara att ta på sig Gordon Gekko-hängslena och framhäva STs USP.

Edited by MisterSeVIIen
Link to post
Share on other sites

Intressant, tusen tack för ditt inlägg. Det du säger om lösningarna kan appliceras på väldigt många föreningar och det är så oerhört viktigt. Vi önskar ju så att våra Star Trek-föreningar skall frodas och då behövs nog en ledning som tydligt för föreningen framåt, inte bara värnar om det som varit och liksom tupperware bara önskar bevara. 

Link to post
Share on other sites

Sant. Jag har på vitt skilda platser observerat fenomenet hur dåligt ledarskap låtit saker att förfalla. Ett motargument kan då vara att jag är en haverist som ser saker som inga andra ser. Men då är frågan varför förfallet fortsätter när jag intagit en mer passiv roll, alternativt dragit mig tillbaka.

 

Vad gäller beteendet i salongen under visningar så verkar man ha denna felaktiga tankekedja: "Vi är alla kompisar" -> "Bara ett par protesterar" -> "De får inte gehör för sina synpunkter" -> "Alltså är allt ok"

 

Men det är lika dumt som att fråga stamkunderna varför engångskunderna inte återvänder.

Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...
  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...