Jump to content

Art och ras ej samma sak


Sanmare
 Share

Recommended Posts

2007-02-06 13:37:17

Salve!

Jag tycker ofta att man använder begreppen raser (race) och arter (species) slarvigt i Star Trek. I avsnittet "The Big Goodbye" i New Generation kallar Triker Jarada för citat "en tillbakadragen insektsliknande ras", ett vansinnigt uttalande

Det biologiska artbegreppet uppkom som idé på 1930-talet och är fortfarande den hos allmänheten vanligaste begreppet när det gäller art. Den säger att grupper av individer som under naturliga omständigheter (utan genteknik) kan fortplanta sig med varandra, producera en fertil avkomma och som är reproduktivt isolerade från andra grupper tillhör samma art. Enligt detta artbegrepp kan individer som teoretiskt skulle kunna få fertil avkomma tillsammans klassas som olika arter, om detta är exempelvis geografiskt eller fysiologiskt omöjligt. Två individer som kan producera avkomma, men denna är steril, tillhör inte samma art (häst x åsna = steril mula eller mulåsna).

Människor och vulcaner tillhör inte samma art, enligt det biologiska artbegreppet. Tuckers och T'Pols baby kom till genom genmanipulation. Hur Bel'anna de Torres kommit till vet jag inte.

Det fylogenetiska artbegreppet infördes på 1960-talet och är det som idag vanligtvis används inom vetenskapen och innebär att man utgår ifrån en fylogenetisk analys. Det fylogenetiska artbegreppet menar att en grupp individer bestående av minsta möjliga antal individer med EN gemensam förfader skall klassas som art. Individerna skall ha en eller flera nedärvda karaktärer som de inte delar med några andra grupper av djur.

Ett illustrativt exempel på dessa olika begrepp är den amerikanska- och europeiska järven. Enligt det biologiska artbegreppet är de olika arter eftersom de inte kan få en fertil avkomma med varandra. Enligt det fylogenetiska artbegreppet är de samma art eftersom de har en gemensam förfader.

I något Star Trek-avsnitt har jag för mig att man framkastade en teori om att de flesta humanoider skulle ha en gemensam föfader.

Detta med arter och eventuella underarter tillhör den biologiska systematiken. Art eller underart är inte det samma som begreppet ras!

Den vardagliga och okontroversiella användningen av begreppet ras, begränsas till husdjursavel: hundar, hästar, katter, får, kor, höns, etc.

Det finns även en helt ovetenskaplig indelning i människoraser som har tagit fasta på lätt synliga och därmed ytliga kännetecken som hudfärg, hårstruktur, kranieform o.s.v eller till och med religiös tillhörighet. Att tala om raser när det gäller människor är en social konstruktion, det har inget med vetenskap att göra. Och naturligvis kan inte vulcaner, klingoner, ferengier, tiller, etc vara raser. Dessa är olika arter, och om skillnaderna är större (t.ex. nänniska kontra insektoid) får man se till hur artsystem vetenskapligt sett byggs upp: Stam, Klass, Ordning, Familj, Släkte, Art, Underart.

Det finns (numera) bara en art av människor på jorden, enligt både den biologiska och fylogenetiska definitionen (alla människor kan få en fertil avkomma med alla, och alla härstammar från en grupp på färre än 1000 individer av homo sapiens som hade utvecklats vid havet längst ned i södra Afrika för ca. 120 000 år sedan).

Vulcaner och Romulaner borde tillhöra samma art, men ha utvecklats till olika underarter.

Sanmare

Link to comment
Share on other sites

En tänkbar förklaring till användandet av termen ras skulle kunna vara en språklig betydelseförskjutning. Rasbegreppet människor emellan tycks ju vara sedan länge glömt i Star Trek. Så ordet skulle kunna tagits upp igen för att beskriva olika typer av människolika varelser. Begreppet ras kanske upplevs som mindre distansierande än art i Star Treks tid. Så om man, i dagligt tal, kallar något för art antyds att det rör sig om ett djur (eller obegripligt högre väsen i en del fall). I så fall skulle det inte vara konstigt att kalla myror som kan tala och bygga rymdskepp för en ras. Men det är förstås bara mina funderingar, inget jag har belägg för.

En troligare förklaring är nog att manusförfattarna helt enkelt slarvat med terminologin.

(Förresten, hur blev Spock till?)

Link to comment
Share on other sites

På engelska så finns det ingen klar distinktion mellan race och species i vardagligt tal. Hundar och katter kan betecknas som två olika "races". I en vetenskaplig avhandling skulle det inte vara 100% ok, men i vardagligt tal så har ordet "race" samma mening som "species", beroende på sammanhanget.

Link to comment
Share on other sites

Förmodligen beror det, som sagt, på slarv från författarna men vill man ha en förklaring som är mer i linje med Star Trek-världen så tror jag det pela sa passar bra in. Och med tanke på att begreppet art tydligen förändrats och utvecklats på bara 30 år så är det inte omöjligt att det får en annorlunda innebörd i framtiden.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...