Jump to content

Förslag ny regel


Recommended Posts

Det borde finnas regler hur forumledare får agera ut efter hur en debatt ter sig.

Att forumledare inte får låsa en tråd förrän den nämnda person fått chansen att förklarat läget.

Det kan ju skett en missuppfattning.

forumledare ska beakta den berörde för en eventuell sista postning som god sedlighet som upplösning.

I annat fall så förhindrar ju forumledare folks f??rklaringar när det ter sig på ett helt annat sätt

vilket forumledare missuppfattat.

Men det kanske är helt moralisk riktigt att förhindra folk att ge en förklaring efter en tillsägelse

utan att beakta om det är en missuppfattning?

Forumledare är tagen på bar gärning som visat att inte beakta sig för något.

Inte konstigt att så många trådar är låsta när beaktingen är så svag av forumledare

Link to comment
Share on other sites

Jag kan inte se att forumreglerna behöver ändras. En forumledare tar inte beslut att stänga en tråd på ett lättvindigt sätt. Att en viss person inte har möjlighet att förklara sig, kanske kan upplevas som tråkigt av samma person, men ibland är det viktigare att stänga en diskussion för att undvika en eskalerad situation.

Därav mitt beslut att stänga den tråd du pratar omkring. Jag skrev dessutom att jag inte ansåg det vara skäl att varna någon person i den diskussionen för otillbörligt beteende. Det var IMM på gränsen, men någon varning tilldelades aldrig och saken/tvisten får därmed bero.

Link to comment
Share on other sites

Jag kan inte se att forumreglerna behöver ändras. En forumledare tar inte beslut att stänga en tråd på ett lättvindigt sätt. Att en viss person inte har möjlighet att förklara sig, kanske kan upplevas som tråkigt av samma person, men ibland är det viktigare att stänga en diskussion för att undvika en eskalerad situation.

Därav mitt beslut att stänga den tråd du pratar omkring. Jag skrev dessutom att jag inte ansåg det vara skäl att varna någon person i den diskussionen för otillbörligt beteende. Det var IMM på gränsen, men någon varning tilldelades aldrig och saken/tvisten får därmed bero.

Och det förefaller aldrig att ni kunde gjort en tillsägelse med en avrundning av saken

och åberopat till trådens ursprung, och sedan kört en särskivning för skoj skull för att få tråden på rätt köl?

Istället stängde du tråden.

Vilket alternativ är konstruktivt?

Link to comment
Share on other sites

Därmed bör väl alla diskussioner vara avslutade? Jag anser inte att jag gjorde något fel då jag påpekade att inläggen närmade sig en gräns då en varning bör utdelas om inläggen fortsatte även om jag kanske uttalade mig något klumpigt.

Jag ber dock om ursäkt om pjotrks och mitt samlade agerande gav ett förvirrat och okoordinerat intryck. Jag räknade inte med att Pjotrk skulle stänga tråden omedelbart efter att jag skrev mitt inlägg. En stängning av tråden var inte något jag reflekterade över när jag skrev inlägget.

Dock anser jag att alla forumledare har rätt att stänga trådar som har gått överstyr om så behövs. Alla forumledare har också rätt att varna deltagare om de skriver inlägg som inte är i enlighet med forumreglerna.

Jag vill också ta tillfället i akt att påpeka att jag inte hyser något som helst agg mot Supertreck och inte har någon som helst dold agenda för att få denna straffad. Om Supertreck och alla andra deltagare följer de regler som är uppställda kommer ingen att straffas. Det ger jag mitt ord på.

Gene Rodenberrys vision om Star Trek är en värld där alla former av rasism är avskaffad och denna vision håller jag högt. Därför kommer jag att fortsätta att påtala inlägg som är likadana eller liknar de argument som invandrarfienliga och rasistiska personer använder sig av. J.

Link to comment
Share on other sites

Även jag ber om ursäkt för den något oordnade reaktionen från oss forumledare. Men man lär så länge man lever! :)

Jag anser att regler ska vara lika opartisk under arbetande form för forumledare och inte agera partisk

efter subjektiva intryck. Forumledare får iinte ta till med regler som vapen och sticka ut. det kallar jag för besudlande ess

i ärmen.

Om ingen annan har påtalat om dålig stämning så ska forumledare

beakta och observera det faktiska i ledande diskussion.

Varför ska forumledare var den första som nämner något som ingen annan påtalat?

Detta tyder ju på att andra inte tycks ansett det som fortsätter utan att påpeka något ut av det.

Det var ju forumledaren som var den som sade det först. Ingen annan.

Vem är det då som först påtalar om just rasism? Jag uppfattar det som en kränkning mot mig

att jag är rasist. Jag har absolut inga sådana dumheter alls. Jag har rest utomlands med en bekant

från Portugal. Jag har umgåtts med en från japan också.

Jag umgicks med en klasskompis från indien.

Är jag rasist då? Tydligtvis när fördomarna till tals går före beaktning här på forumet

Därför borde det finnas regler för forumledare att de måste smälta in i miljön när ingen

annan påtalat något. Forumledare ska komma med mjuka tillsägelser men i allafall ska

uppfattas allvarliga.

Link to comment
Share on other sites

Även jag ber om ursäkt för den något oordnade reaktionen från oss forumledare. Men man lär så länge man lever! :)

Jag anser att regler ska vara lika opartisk under arbetande form för forumledare och inte agera partisk

efter subjektiva intryck. Forumledare får iinte ta till med regler som vapen och sticka ut. det kallar jag för besudlande ess

i ärmen.

Om ingen annan har påtalat om dålig stämning så ska forumledare

beakta och observera det faktiska i ledande diskussion.

Varför ska forumledare var den första som nämner något som ingen annan påtalat?

Detta tyder ju på att andra inte tycks ansett det som fortsätter utan att påpeka något ut av det.

Det var ju forumledaren som var den som sade det först. Ingen annan.

Vem är det då som först påtalar om just rasism? Jag uppfattar det som en kränkning mot mig

att jag är rasist. Jag har absolut inga sådana dumheter alls. Jag har rest utomlands med en bekant

från Portugal. Jag har umgåtts med en från japan också.

Jag umgicks med en klasskompis från indien.

Är jag rasist då? Tydligtvis när fördomarna till tals går före beaktning här på forumet

Därför borde det finnas regler för forumledare att de måste smälta in i miljön när ingen

annan påtalat något. Forumledare ska komma med mjuka tillsägelser men i allafall ska

uppfattas allvarliga.

Jag har inte sagt att du är rasisist. Däremot kunde en del av dina inlägg i aktuell tråd tolkas som rasistiska inlägg och det är väl utmärkt om den tolkningen var fel. Men faktum kvarstår att både jag och pjotrk har tolkat uttalandena så som vi har tolkat dem. Om du nu inte är rasist vilket är glädjande så kanskeman kan be dig att tänka över hur dina inlägg kan tolkas så att de inte kan tolkas fel i fortsättningen? Vi är inte här för att d*****s med dig. Men vi är här för att se till att forumreglerna efterlevs. J.

Link to comment
Share on other sites

Även jag ber om ursäkt för den något oordnade reaktionen från oss forumledare. Men man lär så länge man lever! :)

Jag anser att regler ska vara lika opartisk under arbetande form för forumledare och inte agera partisk

efter subjektiva intryck. Forumledare får iinte ta till med regler som vapen och sticka ut. det kallar jag för besudlande ess

i ärmen.

Om ingen annan har påtalat om dålig stämning så ska forumledare

beakta och observera det faktiska i ledande diskussion.

Varför ska forumledare var den första som nämner något som ingen annan påtalat?

Detta tyder ju på att andra inte tycks ansett det som fortsätter utan att påpeka något ut av det.

Det var ju forumledaren som var den som sade det först. Ingen annan.

Vem är det då som först påtalar om just rasism? Jag uppfattar det som en kränkning mot mig

att jag är rasist. Jag har absolut inga sådana dumheter alls. Jag har rest utomlands med en bekant

från Portugal. Jag har umgåtts med en från japan också.

Jag umgicks med en klasskompis från indien.

Är jag rasist då? Tydligtvis när fördomarna till tals går före beaktning här på forumet

Därför borde det finnas regler för forumledare att de måste smälta in i miljön när ingen

annan påtalat något. Forumledare ska komma med mjuka tillsägelser men i allafall ska

uppfattas allvarliga.

Jag har inte sagt att du är rasisist. Däremot kunde en del av dina inlägg i aktuell tråd tolkas som rasistiska inlägg och det är väl utmärkt om den tolkningen var fel. Men faktum kvarstår att både jag och pjotrk har tolkat uttalandena så som vi har tolkat dem. Om du nu inte är rasist vilket är glädjande så kanskeman kan be dig att tänka över hur dina inlägg kan tolkas så att de inte kan tolkas fel i fortsättningen? Vi är inte här för att d*****s med dig. Men vi är här för att se till att forumreglerna efterlevs. J.

Om det är rasistiska inlägg så måste det ju innehålla negativa egna åsikter som klär dess helhet

på ett destruktivt nerklankande sätt.

Var nånstans finns mina egna åsikter som framträder det rasistisk? Du kommer inte hitta några när jag enbart påpekat ett faktum

och bara gjort ifrågaställningar över saken.

Link to comment
Share on other sites

Det har jag förklarat flera gånger: Dina inlägg innehåller, medvetet eller omedvetet samma argument som rasister använder. Du hävdar att invandrare mest håller sig hemma och därmed inte lär sig svenska. Det är argument som rasister använder och precis lika dumt som att hävda att invandrare kommer och snor våra jobb.

Det jag sa var att dina inlägg var nära gränsen till rasistiska och att ett sådant inlägg till skulle leda till en varning och det står jag för. Hade de varit rasistiska så hade du fått en eller flera varningar direkt. Varför kan du inte acceptera det som ett faktum? Lär av det här och tänk på hur dina inlägg uppfattas!!! J.

Link to comment
Share on other sites

Det har jag förklarat flera gånger: Dina inlägg innehåller, medvetet eller omedvetet samma argument som rasister använder. Du hävdar att invandrare mest håller sig hemma och därmed inte lär sig svenska. Det är argument som rasister använder och precis lika dumt som att hävda att invandrare kommer och snor våra jobb.

Det jag sa var att dina inlägg var nära gränsen till rasistiska och att ett sådant inlägg till skulle leda till en varning och det står jag för. Hade de varit rasistiska så hade du fått en eller flera varningar direkt. Varför kan du inte acceptera det som ett faktum? Lär av det här och tänk på hur dina inlägg uppfattas!!! J.

Kom hit till Norrtälje så ska jag visa dig runt så får vi se vem som har rätt. Vad är förklaringen att folk pratar

sina egna språk?

Att du vägra inse faktum är inte fel. Lägg av med dina påhitt.

Link to comment
Share on other sites

Frågan för denna diskussion är:

Det borde finnas regler hur forumledare får agera ut efter hur en debatt ter sig.

Denna kan besvaras med att det självfallet finns regler för alla sociala sammanhang och att forumledarna även lyder under dessa, samt under forumreglerna. Två forumledare har också uttryckt att forumreglerna inte behöver ändras på denna punkt.

Som jag ser det är fr??gan besvarad och diskussionen kan därmed stängas. Den övriga diskussionen (omkring invandringspolitiken) skall inte diskuteras här. Någon däremot?

Link to comment
Share on other sites

Det har jag förklarat flera gånger: Dina inlägg innehåller, medvetet eller omedvetet samma argument som rasister använder. Du hävdar att invandrare mest håller sig hemma och därmed inte lär sig svenska. Det är argument som rasister använder och precis lika dumt som att hävda att invandrare kommer och snor våra jobb.

Det jag sa var att dina inlägg var nära gränsen till rasistiska och att ett sådant inlägg till skulle leda till en varning och det står jag för. Hade de varit rasistiska så hade du fått en eller flera varningar direkt. Varför kan du inte acceptera det som ett faktum? Lär av det här och tänk på hur dina inlägg uppfattas!!! J.

Kom hit till Norrtälje så ska jag visa dig runt så får vi se vem som har rätt. Vad är förklaringen att folk pratar

sina egna språk?

Att du vägra inse faktum är inte fel. Lägg av med dina påhitt.

Du har absolut ingenting att vinna på att fortsätta med dina påhopp. Tvärtom. Jag vet vad jag läste och ingen annan forumledare har läst det på ett annat sätt för då skulle de ha påpekat det vid det här laget. Du fick ingen varning därför att dina inlägg inte var rasistiska. Däremot reagerade jag på att de var n??ra den gränsen och sade att du skulle få en varning till om du inte upphörde med dem vilket du gjorde så därför är saken ur världen. Att du nu bevisar att du inte är rasist är glädjande men ändrar inte faktum.

Om någon annan forumledare har läst det på ett annat sätt en vad jag gjorde ber jag dem framföra detta här!

Däremot har du en väldigt aggresiv ton mot mig som jag inte hör hemma på ett sådant forum. Jag kan förstå att du är upprörd men det är ändå bäst för dig själv att du lägger om stil OMEDELBART. Ingen av forumledarna accepterar sådant uppträdande mot mig. Är jag tillräckligt tydlig på den punkten?

Du kommer att få vederbörlig tid till genmäle. Sedan kommer jag att stänga denna tråd då den inte handlar om den ursprungliga frågan längre. J.

Link to comment
Share on other sites

Det har jag förklarat flera gånger: Dina inlägg innehåller, medvetet eller omedvetet samma argument som rasister använder. Du hävdar att invandrare mest håller sig hemma och därmed inte lär sig svenska. Det är argument som rasister använder och precis lika dumt som att hävda att invandrare kommer och snor våra jobb.

Det jag sa var att dina inlägg var nära gränsen till rasistiska och att ett sådant inlägg till skulle leda till en varning och det står jag för. Hade de varit rasistiska så hade du fått en eller flera varningar direkt. Varför kan du inte acceptera det som ett faktum? Lär av det här och tänk på hur dina inlägg uppfattas!!! J.

Kom hit till Norrtälje så ska jag visa dig runt så får vi se vem som har rätt. Vad är förklaringen att folk pratar

sina egna språk?

Att du vägra inse faktum är inte fel. Lägg av med dina påhitt.

Du har absolut ingenting att vinna på att fortsätta med dina påhopp. Tvärtom. Jag vet vad jag läste och ingen annan forumledare har läst det på ett annat sätt för då skulle de ha påpekat det vid det här laget. Du fick ingen varning d??rför att dina inlägg inte var rasistiska. Däremot reagerade jag på att de var nära den gränsen och sade att du skulle få en varning till om du inte upphörde med dem vilket du gjorde så därför är saken ur världen. Att du nu bevisar att du inte är rasist är glädjande men ändrar inte faktum.

Om någon annan forumledare har läst det på ett annat sätt en vad jag gjorde ber jag dem framföra detta här!

Däremot har du en väldigt aggresiv ton mot mig som jag inte hör hemma på ett sådant forum. Jag kan förstå att du är upprörd men det är ändå bäst för dig själv att du lägger om stil OMEDELBART. Ingen av forumledarna accepterar sådant uppträdande mot mig. Är jag tillräckligt tydlig på den punkten?

Du kommer att få vederbörlig tid till genmäle. Sedan kommer jag att stänga denna tråd då den inte handlar om den ursprungliga frågan längre. J.

Jag utgår ifrån det jag sj??lv observerat, som det ligger till här i Norrtäljes ena del. Vilka motargument har du som säger

att jag har fel? Jag känner mig faktisk kränkt nobbad och förtryckt när du åsidosätter något som faktisk är sanning.

Jag ber djupt om ursäkt att jag talar sanning. Skyll inte på mig. Det är inte jag som placerar var folk ska bo någonstans :o

Sen borde en regler finnas att forumledare inte får säga emot någon när det är ett argument grundad på egen observering.

Hur skulle det gå till i så fall att säga emot något vad någon iakttagit själv?

Men varsågod och diskriminera och förtryck mig om du trivs med det bättre, och detta är en moralisk rättvis handling

enligt din bedömning.

Link to comment
Share on other sites

Det har jag förklarat flera gånger: Dina inlägg innehåller, medvetet eller omedvetet samma argument som rasister använder. Du hävdar att invandrare mest håller sig hemma och därmed inte lär sig svenska. Det är argument som rasister använder och precis lika dumt som att hävda att invandrare kommer och snor våra jobb.

Det jag sa var att dina inlägg var nära gränsen till rasistiska och att ett sådant inlägg till skulle leda till en varning och det står jag för. Hade de varit rasistiska så hade du fått en eller flera varningar direkt. Varför kan du inte acceptera det som ett faktum? Lär av det här och tänk på hur dina inlägg uppfattas!!! J.

Kom hit till Norrtälje så ska jag visa dig runt så får vi se vem som har rätt. Vad är förklaringen att folk pratar

sina egna språk?

Att du vägra inse faktum är inte fel. Lägg av med dina påhitt.

Du har absolut ingenting att vinna på att fortsätta med dina påhopp. Tvärtom. Jag vet vad jag läste och ingen annan forumledare har läst det på ett annat sätt för då skulle de ha påpekat det vid det här laget. Du fick ingen varning därför att dina inlägg inte var rasistiska. Däremot reagerade jag på att de var nära den gränsen och sade att du skulle få en varning till om du inte upphörde med dem vilket du gjorde så därför är saken ur världen. Att du nu bevisar att du inte är rasist är glädjande men ändrar inte faktum.

Om någon annan forumledare har läst det på ett annat sätt en vad jag gjorde ber jag dem framföra detta här!

Däremot har du en väldigt aggresiv ton mot mig som jag inte hör hemma på ett sådant forum. Jag kan förstå att du är upprörd men det är ändå bäst för dig själv att du lägger om stil OMEDELBART. Ingen av forumledarna accepterar sådant uppträdande mot mig. Är jag tillräckligt tydlig på den punkten?

Du kommer att få vederbörlig tid till genmäle. Sedan kommer jag att stänga denna tråd då den inte handlar om den ursprungliga frågan längre. J.

Jag utgår ifrån det jag själv observerat, som det ligger till här i Norrtäljes ena del. Vilka motargument har du som säger

att jag har fel? Jag känner mig faktisk kränkt nobbad och förtryckt när du åsidosätter något som faktisk är sanning.

Jag ber djupt om ursäkt att jag talar sanning. Skyll inte på mig. Det är inte jag som placerar var folk ska bo någonstans :o

Sen borde en regler finnas att forumledare inte får säga emot någon när det är ett argument grundad på egen observering.

Hur skulle det gå till i så fall att säga emot något vad någon iakttagit själv?

Men varsågod och diskriminera och förtryck mig om du trivs med det bättre, och detta är en moralisk rättvis handling

enligt din bedömning.

Jag har inte diskuterat vad du har sagt, jag har inte värderat dina nuvarande åsikter. DENNA DISKUSSION GÄLLER DE INTRYCK SOM DIN ARGUMENTATION GAV inte de åsikter du nu ger uttryck för. Jag har inte kallat dig för lögnare. Jag har inte värderat dina åsikter. Jag har inte sagt att du är rasist. MEN DIN ARGUMENTATION LIKNADE DEN SOM RASISTER ANVÄNDER SIG AV OCH SÅDAN ARGUMENTATION HÖR INTE HEMMA HÄR. Punkt.

Jag kan tom erkänna att du nu inte verkar vara rasist vilket är mycket bra. Men varför tog du då till den argumentationen du gjorde?

Varför fortsätter du att komma med konstiga idèer om tillägg till regler för forumledare när du inte får respons för dem???

Rätta mig om jag har fel, men jag tycker att hela denna tråd har utvecklats till en kampanj riktad mot mig OCH DET TÄNKER JAG INTE ACCEPTERA. J.

Link to comment
Share on other sites

Det har jag förklarat flera gånger: Dina inlägg innehåller, medvetet eller omedvetet samma argument som rasister använder. Du hävdar att invandrare mest håller sig hemma och därmed inte lär sig svenska. Det är argument som rasister använder och precis lika dumt som att hävda att invandrare kommer och snor våra jobb.

Det jag sa var att dina inlägg var nära gränsen till rasistiska och att ett sådant inlägg till skulle leda till en varning och det står jag för. Hade de varit rasistiska så hade du fått en eller flera varningar direkt. Varför kan du inte acceptera det som ett faktum? Lär av det här och tänk på hur dina inlägg uppfattas!!! J.

Kom hit till Norrtälje så ska jag visa dig runt så får vi se vem som har rätt. Vad är förklaringen att folk pratar

sina egna språk?

Att du vägra inse faktum är inte fel. Lägg av med dina påhitt.

Du har absolut ingenting att vinna på att fortsätta med dina påhopp. Tvärtom. Jag vet vad jag läste och ingen annan forumledare har läst det på ett annat sätt för då skulle de ha påpekat det vid det här laget. Du fick ingen varning därför att dina inlägg inte var rasistiska. Däremot reagerade jag på att de var nära den gränsen och sade att du skulle få en varning till om du inte upphörde med dem vilket du gjorde så därför är saken ur världen. Att du nu bevisar att du inte är rasist är glädjande men ändrar inte faktum.

Om någon annan forumledare har läst det på ett annat sätt en vad jag gjorde ber jag dem framföra detta här!

Däremot har du en väldigt aggresiv ton mot mig som jag inte hör hemma på ett sådant forum. Jag kan förstå att du är upprörd men det är ändå bäst för dig själv att du lägger om stil OMEDELBART. Ingen av forumledarna accepterar sådant uppträdande mot mig. Är jag tillräckligt tydlig på den punkten?

Du kommer att få vederbörlig tid till genmäle. Sedan kommer jag att stänga denna tråd då den inte handlar om den ursprungliga frågan längre. J.

Jag utgår ifrån det jag själv observerat, som det ligger till här i Norrtäljes ena del. Vilka motargument har du som säger

att jag har fel? Jag känner mig faktisk kränkt nobbad och förtryckt när du åsidosätter något som faktisk är sanning.

Jag ber djupt om ursäkt att jag talar sanning. Skyll inte på mig. Det är inte jag som placerar var folk ska bo någonstans :o

Sen borde en regler finnas att forumledare inte får säga emot någon när det är ett argument grundad på egen observering.

Hur skulle det gå till i så fall att säga emot något vad någon iakttagit själv?

Men varsågod och diskriminera och förtryck mig om du trivs med det bättre, och detta är en moralisk rättvis handling

enligt din bedömning.

Jag har inte diskuterat vad du har sagt, jag har inte värderat dina nuvarande åsikter. DENNA DISKUSSION GÄLLER DE INTRYCK SOM DIN ARGUMENTATION GAV inte de åsikter du nu ger uttryck för. Jag har inte kallat dig för lögnare. Jag har inte värderat dina åsikter. Jag har inte sagt att du är rasist. MEN DIN ARGUMENTATION LIKNADE DEN SOM RASISTER ANVÄNDER SIG AV OCH SÅDAN ARGUMENTATION HÖR INTE HEMMA HÄR. Punkt.

Jag kan tom erkänna att du nu inte verkar vara rasist vilket är mycket bra. Men varför tog du då till den argumentationen du gjorde?

Varför fortsätter du att komma med konstiga idèer om tillägg till regler för forumledare när du inte får respons för dem???

Rätta mig om jag har fel, men jag tycker att hela denna tråd har utvecklats till en kampanj riktad mot mig OCH DET TÄNKER JAG INTE ACCEPTERA. J.

Jag gjorde bara en påpekan ut efter min obsevering hur många det är rör sig om. Vilket mycket unga.

Jag har inte dragit någon argumentation än ENBART belyst de nackdelar som inte har bra preciserad svenska

Var har jag framfört egna åsikter? Sådant måste ju existerar i dess helhet för att bli rasistisk.

Du har fortfarande inte svarat på var mina egna åsikter finns med?

Utan egna åsikter så är det ju bara en hävdan eller ett påstående som ni andra kanske betraktar det.

Varför läser du in sådant som jag inte har skrivit som bara är din uppfattning? Du envisas med att argumentera

mina inlägg att vara rasistisk. Trots det så har du inte pekat på något konkret var någonstans mina åsikter

finns med i mitt påpekande av de ifrågasällningar

Jag säger bara. Rök utan eld.

Link to comment
Share on other sites

Jag ber dig, Supertreck, att ta ett steg tillbaka och se på det du har skrivit. Jag citerar från ditt inlägg:

Men det florerar ju mycket av invandrare. Ena delen av Norrtälje som jag bor är det mest invandrare.

Man hör olika typer av språk. Folk pratar sina egna språk här och där och barn också. Inte lär dom sig svenska så bra när dom

inte engagerar sig för det.

Inte lär sig invandrare svenska förövrigt som skapar en egen hemmiljö och pratar sina egna språk hemma.

Man hör tonåringar som pratar grammatisk fel med helt fel ordböjningar. Men de har ju växt upp i en sluten

värld där familjen inte engagerat sig för att prata svenska.

Helt plötsligt kan det drulla in en massa invandrare här på forumet. Var går gränsen hur dålig grammatik det

får förekomma här på forumet?

Det är väl inte meningen att man ska tro att ett gäng småbarn drullat in och så var alla drygt över

tjugo år härkomst från Indien?

Om man läser detta inlägg så kan man få upplevelsen att du jämför dygt 20-åriga indier med barn (stycke 4), att invandrare generellt sluter sig inne i sin "egen" hemmiljö (stycke 1-2), att invandrare inte hör hemma här (genom att "drulla in" på forat som du skriver i stycke 3) och att invandrare per automatik medför dålig grammatik (stycke 3).

Detta är hur man kan tolka ditt inlägg. Nu säger du att det inte var menat så, och det är jag personligen glad över att du har gjort klart. Dina inlägg gick dock att tolka på ett annat sätt, och det var där den urartade diskussionen startade.

Så jag ber dig, Supertreck, att ta ett steg tillbaka och se på det du har skrivit. Ta en paus och svara när du har gett det tid.

Link to comment
Share on other sites

Jag ber dig, Supertreck, att ta ett steg tillbaka och se på det du har skrivit. Jag citerar från ditt inlägg:

Men det florerar ju mycket av invandrare. Ena delen av Norrtälje som jag bor är det mest invandrare.

Man hör olika typer av språk. Folk pratar sina egna språk här och där och barn också. Inte lär dom sig svenska så bra när dom

inte engagerar sig för det.

Inte lär sig invandrare svenska förövrigt som skapar en egen hemmiljö och pratar sina egna språk hemma.

Man hör tonåringar som pratar grammatisk fel med helt fel ordböjningar. Men de har ju växt upp i en sluten

värld där familjen inte engagerat sig för att prata svenska.

Helt plötsligt kan det drulla in en massa invandrare här på forumet. Var går gränsen hur dålig grammatik det

får förekomma här på forumet?

Det är väl inte meningen att man ska tro att ett gäng småbarn drullat in och så var alla drygt över

tjugo år härkomst från Indien?

Om man läser detta inlägg så kan man få upplevelsen att du jämför dygt 20-åriga indier med barn (stycke 4), att invandrare generellt sluter sig inne i sin "egen" hemmiljö (stycke 1-2), att invandrare inte hör hemma här (genom att "drulla in" på forat som du skriver i stycke 3) och att invandrare per automatik medför dålig grammatik (stycke 3).

Detta är hur man kan tolka ditt inlägg. Nu säger du att det inte var menat så, och det är jag personligen glad över att du har gjort klart. Dina inlägg gick dock att tolka på ett annat sätt, och det var där den urartade diskussionen startade.

Så jag ber dig, Supertreck, att ta ett steg tillbaka och se på det du har skrivit. Ta en paus och svara när du har gett det tid.

Nu ligger det till så här att här i Norrtälje finns ett område som heter Flygfältet med massa tättbebyggda hyresrättigheter

och där bor det massvis med folk med sin härkomst från olika länder. Jag har en jobbarkompis som bor där, men han är inte

från något annat land

Det är orsaken varför jag observerat när jag passerat förbi och hört olika språk. Ryska och massa andra språk.

Deras barn upp till tonåringar leker ute på en stor gräsmatta och bland annat spelar fotboll.

Det här verkar ju låta så starkt främmande för er när ni tar det så rasistisk vinklat.

Kan vi ta av oss rustningen nu?

Link to comment
Share on other sites

Jag har ingen rustning på mig.

Det du svarade mig på uppfattar jag inte som ett svar på mitt tidigare inlägg. Du har inte berört någon av de punkter som jag tog upp. Jag bad dig dessutom att ta en paus och tänka över ditt svar, men 48 minuter anser inte jag vara en paus att tala om i sammanhanget.

Du bad om detaljer på varför vi missuppfattat dig. Nu har jag gett dig några punkter - tänk över ditt svar och svara oss. Vill du hellre ta det via PM, så är du välkommen att höra av dig till mig där.

Link to comment
Share on other sites

Jag vill bara säga att jag tycker att våra forumledare och vår administratör Jocke gör ett fanatastiskt jobb. De ägnar sin egen privata fritid åt att hålla koll på detta forum och göra det till ett trevligt ställe för alla. Tack för era insatser nu gör ett toppenjobb! ;) <_< :) ;)

Även ett stor tack till alla medlemmar som bidrar men intressanta, spännande, roliga och givande inlägg. Ni är toppen!

Jag trivs i alla fall väldigt bra här! :)

Link to comment
Share on other sites

Jag har ingen rustning på mig.

Det du svarade mig på uppfattar jag inte som ett svar på mitt tidigare inlägg. Du har inte berört någon av de punkter som jag tog upp. Jag bad dig dessutom att ta en paus och tänka över ditt svar, men 48 minuter anser inte jag vara en paus att tala om i sammanhanget.

Du bad om detaljer på varf??r vi missuppfattat dig. Nu har jag gett dig några punkter - tänk över ditt svar och svara oss. Vill du hellre ta det via PM, så är du välkommen att höra av dig till mig där.

Nu framstår du mig som jag inte skulle vara sansad, att jag ska ta en paus. Vad får du det ifrån?

Det skulle väl vara lika rasistisk om jag ifrågasatte. Tänk om massa invandrare drullade in och skrev

grammatisk korrekt, och vi visste ingenting?

Men det kanske skulle vara acceptabelt men inte det motsatta? Reglerna tycks lutas sig åt inbördessuppskattning

men när man talar om något grundat på nackdelar med frågeställningar så är det plötsligt mycket känsligt

och förbjudet.

Opartiska forumregler

Link to comment
Share on other sites

Jag säger ingen rök utan eld och det är du supertreck som står för den. Nu tycker jag att alla har fått vederbördelig tid för inlägg och att det är dags att stänga denna tråd då den inte handlar om det som den skulle handla om.

Ett litet påpekande: Jag hade den meningen att det bara var ett olycksfall i arbetet från supertrecks sida och att han inte har de åsikter som han framförde i den tr??d som diskuteras här. Men nu ser jag ånyo samma typ av generaliserande argument som är likadana som dom som rasister använder sig av. Supertreck hävdar att han har sett invandrare prata sina hemspråk med sina barn (Konstigt?) och drar därför den slutsatsen att de inte kan svenska (och hur vet han det?) varpå han vädrar en rädsla för att dessa barn ska citat: drälla in på forumet slut citat. Denna risk tror jag är minimal av naturliga orsaker.

Dina senaste inlägg, supertreck, är precis likadana som de som gav upphov till denna tråd. Där sa jag att ett sådant inlägg till från din sida skulle rendera i en varning och jag tvingas därför varna dig här och nu. Det är inte därför att jag hyser agg mot dig eller för att jag skulle tycka att detta är kul. Men du följde inte min uppmaning om att inte komma med fler inlägg av denna typ och därför tvingas jag varna dig. Förhoppningsvis kan vi lämna denna debatt och diskutera något roligare i fortsättningen. End of transmission. J.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...