Jump to content

Kommer datorer någonsin att kunna tänka själva?


Nyhet

Recommended Posts

turing203_081016.jpgVad är måttet på intelligens? Kan en verkligt sofistikerad dator sägas tänka själv? Det är frågor som sysselsatt dataexperter och science-fictionförfattare under flera årtionden. 1950 satte Alan Turing - allmänt ansedd som den moderna datorns fader - upp ett test för att utröna om en dator verkligen var förmögen att tänka själv. Testet gick ut på att en person pratade med en annan oidentifierad konversatör, ovetande om att denne annan i själva verket var en dator. Om personen uppfattade den andre som en tänkande person efter en längre tids konversation, så skulle datorn kunna sägas tänka själv, menade Turing.

Den brittiske professorn i Cybernetik, Kevin Warwick, organiserar denna vecka en tävling där flera olika datorer som använder sig av artificiell intelligens skall konversera med ett flertal personer. Enligt Warwick är det bara en tidsfråga innan datorer kommer att klara Turingtestet. Men betyder det att datorer verkligen kan tänka själva?

Källa

[ Till originalnyheten ]

Link to comment
Share on other sites

Nej skulle jag säga. Eller ja till en viss liten del. Alltså datorn kanske kan på ett avancerat sätt simulera ett samtal men det hela utförs som jag fattar det inom snäva ramar. Så pass snäva att jag inte skulle kalla det för att tänka i egentlig mening. Det krävs enligt min mening lite mer av en "individ" än att kunna utför ett slags samtal för att man ska korrekt kunna kalla den för tänkande.

Edited by michael ricochet
Link to comment
Share on other sites

Det är en sak att fylla en dator med massa information och programera den att kunna konverser med en människa. Men även om den gjorde detta så bra att vi människor skulle få svårt att mörka skillnas, skulle jag inte kalla det, att dator tänker själv eller så att säga har uppnått egen inteligens och medvetande. Först när en dator på egen hand skriver om sitt program och utvecklar sinn förmåga börjar den nå något jag vill kalla eget medvetande/tänkande. Vi här på forumet kan tänka själva, och därmed ändrar vi också ständigt våra tankebanor och utgångspunk för hur vi ser på saker och ting, vilket i sin tur påverkar hur vi konverserar och tänker. Detta måste, som jag ser det, även en dator kunna uppnå, innan den kan påstås tänka själv.

Link to comment
Share on other sites

Även om man kan simulera en människas konversation med hjälp av en dator, så tror jag som ni att det krävs så mycket mer. Man måste till att börja med komma underfund med vad det är för processer som skapar känslan av ett medvetande. Faktum är att det ju genom analogier vi vet att andra människor har medvetanden som vi själva, eftersom våra hjärnor är uppbyggda på ett väldigt snarlikt sätt. Hur ska vi kunna tillämpa samma slutsatser grundat på analogier för en dator? Förutsättningen är väl att vi exakt kan kopiera våra hjärnors processer genom en form av syntetisk hjärna, eller varför inte en framodlad biologisk hjärna.

Vi har ett liknande problem med våra närmaste släktingar. Kan vi veta om t.ex. schimpansen eller gorillan tänker? Deras hjärnor är mer primitiva upplagor av våra egna, men var går gränsen för en hjärna som är tillräckligt utvecklad för att just skapa ett medvetande. Mycket av forskningen kring våra närmaste släktingar tyder på att de i någon mån faktiskt kan tänka, vilket skulle implicera ett medvetande, kanske på samma nivå som när vi själva bara var några år gamla.

Link to comment
Share on other sites

Det här med intelligens är ett svårt område. Det är inte lätt att reda ut vad som kan klassas som medvetande och vad som bara är resultatet av en serie av fördefinierade funktioner så som i ett datorprogram. Kanske är det ingen skillnad mellan dessa. Säg t.ex. att man för en enkel diskussion med vad man tror är en livs levande människa via datorn. Eftersom man får till synes intelligenta svar är man helt säker på att den man skriver till har ett medvetande. Om man sedan får reda på att det faktiskt bara är ett program i andra änden, som skickar svar baserat på det man själv skriver, kommer man då att avfärda det man tidigare såg som en medveten varelse?

Frågan är vad som krävs för att något ska gå från mekansikt instruktionsföljande till intelligent resonemang. Hur avancerat måste ett program bli för att kunna liknas vid en person? Kanske är känslor det som saknas för att vi människor ska kunna se en dator som mer än en maskin. Då uppstår istället problemet med att definiera vad känslor är. Man kan trots allt simulera känslor relativt enkelt i ett program. Men kan en simulation vara så övertygande att den uppfattas som äkta?

Om jag skulle peka på något som särskiljer den mänskliga intelligensen så är det förmodligen vår förmåga att med fantasin skapa något nytt. Ta en författare som exempel. Med hjälp av sin fantasi i kombination med egna erfarenheter och gemensamma kunskaper kan han eller hon skriva en fiktiv berättelse som vi andra kan ta del av. Författaren skapar alltså en ickeexisterande händelse som andra, genom sin egen fantasi, kan uppleva. Det är något som datorer inte klarar av ännu.

Först när en dator på egen hand skriver om sitt program och utvecklar sinn förmåga börjar den nå något jag vill kalla eget medvetande/tänkande.

Det finns vissa avancerad virus som gör detta för att maskera sig för antivirusprogram. Men det är fortfarande på en rudimentär nivå.

Link to comment
Share on other sites

Datorer kan inte vara författare? Det är väl en sanning med viss modifikation skulle jag tro. Jag tror säkert att en dator av dagens modell med ett ordentligt bibliotek av ramberättelser skulle kunna skapa en "egen" berättelse helt enkelt genom att slumpa fram namn osv och sedan ta en eller flera ramberättelser och kombinera ihop dessa. En deckare tex är ju i princip bara en historia där det gäller för A att ta reda på vem som mördade B och varför. Därmed inte sagt att en sådan historia skulle bli bra. J.

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...