Jump to content

Tankar om nutiden


UFP
 Share

Recommended Posts

Det är ju mycket krig, droger osv idag, men vad orsakar detta? Jo alla vill ha makt, mycket pengar och leva ett lyxigt liv.

Så då tänkte jag att jag kan starta ett ämne här på forumet som diskuterar hur Star Trek och även nutiden kan fungera utan att det blir kaos i samhället m.m

Tex: Hur blev det så att människan i Star Trek förlorade sin "maktkänsla" och kunde leva med att förbättra sig själv och stå ut med utomjordingarnas olikheter med människan?

Link to comment
Share on other sites

Det är ju mycket krig, droger osv idag, men vad orsakar detta? Jo alla vill ha makt, mycket pengar och leva ett lyxigt liv.

Så då tänkte jag att jag kan starta ett ämne här på forumet som diskuterar hur Star Trek och även nutiden kan fungera utan att det blir kaos i samhället m.m

Tex: Hur blev det så att människan i Star Trek förlorade sin "maktkänsla" och kunde leva med att förbättra sig själv och stå ut med utomjordingarnas olikheter med människan?

Se "First Contact" för för svaret. (Förklaring fås även på andra ställen i ST, men det är i FC som vi får se själva händelsen)

När människorna fick reda på att de inte var ensamma i universum så enade detta mänskligheten och man vände sig bort ifrån att primärt eftersträva makt, till att sträva efter att förbättra sig själv, och lade tyngdpunkte på sinna liv snarare än värdsliga ägodelar, pengar och makt.

Link to comment
Share on other sites

Det är ju mycket krig, droger osv idag, men vad orsakar detta? Jo alla vill ha makt, mycket pengar och leva ett lyxigt liv.

Så då tänkte jag att jag kan starta ett ämne här på forumet som diskuterar hur Star Trek och även nutiden kan fungera utan att det blir kaos i samhället m.m

Tex: Hur blev det så att människan i Star Trek förlorade sin "maktkänsla" och kunde leva med att förbättra sig själv och stå ut med utomjordingarnas olikheter med människan?

Se "First Contact" för för svaret. (Förklaring fås även på andra ställen i ST, men det är i FC som vi får se själva händelsen)

När människorna fick reda på att de inte var ensamma i universum så enade detta mänskligheten och man vände sig bort ifrån att primärt eftersträva makt, till att sträva efter att förbättra sig själv, och lade tyngdpunkte på sinna liv snarare än värdsliga ägodelar, pengar och makt.

Detta gick dock inte över en natt. Fortfarande på 2100-talet (Star Trek: Enterprise) är människorna främlingsfientliga, något som ligger under ytan och blommar upp när Xindihotet kommer. I Enterprise finns också machoinställningen kvar. Lötnant Malcolm Reeds kraftmätningar med kaptenen som leder marinsoldaterna är ett slående exempel. Jag förmodar att en rad mänskliga "brister" och fördomar finns kvar långt efter "First Contact", även om inte Star Trek tar upp dem. Jag har ibland undrat vart alla homosexuella tagit vägen i Star Trek. Ämnet är ju tabu i Star Trek precis som Jordens religioner, men eftersom man på 2300-talet kan bota lungcancer på 15 minuter så undrar man ju om de även botat människor med avvikande preferenser, eller om de accepterat dem.

Om man följer dialoger och olika uttalanden av människor i serierna Next Generation, Deep Space Nine, Voyager och Enterprise så har mänsklighetens förbättring skett som ett resultat av de dyrköpta erfarenheterna från Tredje världskriget och kriget mot de genetiskt förstärkta människorna. Mänskligheten hade reflekterat över sig själv och börjat vakna upp. När så vulcanerna landar på Jorden 2063 intensifieras denna uppvaknandeprocess och mänskligheten tar ett språng. På cirka 200 år avskaffar mänskligheten pengar, fattigdom, analfabetism, fördomar, nationalstatstänkandet, etc.

Jag tror att det är helt möjligt för mänskligheten att utvecklas språngvis, på det sätt som beskrivs i Star Trek, även om inte några vulcaner landar. Vi har ju gjort det förut i vår historia.

Link to comment
Share on other sites

Ett intressant avsnitt i sammanhanget är DS9:s Past Tense I och II, som visar att det inte bara handlar om teknik utan även om social kamp och utveckling.

Från Memory Alpha:

"Ira Steven Behr has said that this episode continues the investigation into the heart of Gene Roddenberry's universe which he began in "The Maquis, Part II". He points out that for society to reach the utopia envisioned by Roddenberry, it had to go through Hell first, and this episode is part of an examination of that Hell."

Sen är det nog så att skapandet av ett nytt "vi" genom warp och kontakten med andra livsformer förändrade mycket, inte minst ställde det våra konflikter i ett annat ljus. Och klart är att den politiska ledningen och de med ekonomiska resurser samlades under det nya baneret. Men som vulcanerna kanske med rätta påpekade var vi kanppast redo att direkt ge oss ut, det kvarstod många problem, inte minst sociala, att lösa på jorden.

Det stora problemet med att överföra ST på verkligheten ligger i min mening i dess modernistiska teknikoptimistism. Som vi märker idag går det inte lösa alla problem med ny teknik, vare sig fysiologiska eller sociala (eller filosofiska). Ny teknik raderar inte konfilktlinjerna, de flyttar bara på dem. Och ibland skapar till och med teknik nya konfliktlinjer.

Och som sanmare påpekar, flera idag förekommande konflikter/samhällsfrågor tas inte ens upp i ST. Homsexualitet, religion (mänsklig sådan), det finns få eller inga araber, afrikaner eller latinamerikaner, vem står för produktionen av rymdskepp, hus och replikatorer, hur ser det politiska systemet ut, hur ser kriminaliteten ut, tillgången till utbildning och hälsovård.

Och sen kan man ju fråga sig varför Stjärnflottan är en hierarkisk struktur av gammalt militärt snitt? Det finns ju faktiskt andra sätt att organisera sig oavsett det är för strid, rymdfart eller forskning.

Och inte minst hur upprätthålls denna norm om självförbättring/självförverkling i kollektivets tjänst? Hur hanteras dissidenter? Att bara förklara ST:s utopi med ny teknik, rymdfart och att människan därigenom drabbats av någon slags rationalitetens frälsning känns faktiskt rätt bedagat och naivt.

Edited by Schran
Link to comment
Share on other sites

Tittar ni på USA eller i varje fall så som usa vill se sig själva tittar ni också på UFP. Man kan om man vill säga att ufp är något av ideal usa. Drömmen att sträva emot för den rättrogne medelamerikanen. Jämför man det blir då starfleet usas flotta och den har ju en "gammaldags" befälsordning så varför inte starfleet? Sedan är jag övertygad om att hur demokratiskt ett samhälle än är kommer man aldrig att kunna styra ett skepp (stjärn eller flott är egalt) genom demokratiska beslut eftersom det helt enkelt inte skulle kunna fungera i en krissituation. Den tid det tar för ett demokratiskt system att bestämma sig är helt enkelt förödande när det handlar om sekundsnabba beslut. Någon måste vara gud på ett skepp om det ska fungera. "Du kan inte styra ett rymdskepp genom en komitte" var det någon som sade och det stämmer, idag och i framtiden. Dessutom, alla representativa demokratiska system bygger på att någon utses att ha den verkställande makten och jag tror inte det finns något exempel (rätta mig om jag har fel) där ett system med direktdemokrati har lyckats. J.

Link to comment
Share on other sites

Jag tänker inte mig in på någon längre demokratidebatt här, det har jag lite intresse av, men min invändning handlar egentligen inte om att ersätta militär befälsordning med stormöten per se. Det är alltså inte en fråga om direktdemokrati eller inte. Bara att organiseringen av mänsklig aktivitet kan se annorlunda än den gör idag, vilket handlar om andra saker än representativ demokrati kontra direkt sådan. Miin invändning handlar i grunden om att ST i grunden är ett uttryck för sin samtid och plats, efterkrigstidens väst, och trots sin utopiska ansats inte lyckats frigöra sig från den eller uttrycka något mer tidlöst.

Roddenberry hade goda intentioner men var ett barn av sin tid och hans lösningar och idéer känns i dagens samhälle lätt arkaiska. Men försöket var lovvärt och innehåller guldkorn.

Det är viktigt att påpeka att detta inte försämrar underhållningsvärdet och att i grund och botten är det ju trots allt underhållning. Men inte minst BSG (remaken) har ju visat att det går att ställa svåra frågor och ge annorlunda svar även i en tv-serie.

Link to comment
Share on other sites

ST är inte en dystopi på samma sätt som BSG, och är aldrig menat att vara så, från Roddenberrys sida. Dock tycker jag att ST tar upp väldigt många svåra frågor på ett bra och annorlunda sätt, vilket jag tycker sätter ett bra perspektiv på frågorna. "Past Tense" del I och II, "Rejoined" och Chain of Command, del I och II är några utmärkta exempel tycker jag. Och det fins många fler.

Visst så kan befälskedjan kritiseras, men det är och har alltid varit i människans natur att vara i behov av lagar och hirarki för att få ett samhälle att fungera. Kanske skulle det också kunna ha förändrats på samma sätt som behovet av makt inte längre är den primära drivkraften för männsikan i ST. Tar man dock den klassiska behovspyramiden som utgångspunkt, fungerar ideen om ST och att männskiligheten arbetar för för att förfylla sig själv, mycket bra. När fattigdom, sjukdommar, med mera är borta så fins det enligt behovspyramiden bara uppfyllandet av sig själv kvar.

I övrigt så får vi inte glömma att ST är en skapelse av människor, vars ideer på ett eller annat sätt kommer från jorden och det som vi känner till här. Därför är det naturligt att ST och andra serier och utopier, på många sätt liknar vår värld.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...