Jump to content

Religionsvetare anklagar Star Trek för kulturrelativism


Nyhet
 Share

Recommended Posts

Religionsvetaren Irving Hexham i Calgary släpper nu en introduktionslärobok om världsreligionerna. I förordet kritiserar han andra böcker i ämnet för att vara skrivna på en grund baserad på "1960-talets Star Trek-variant av kulturrelativism, vilket är uppriktigt sagt, tråkigt." Detta skriver Calgary Herald.

I förordet skriver han också:

"Som kapten Kirk och hans besättning, så verkar dessa [läroboks]författare känna att de har mandat att observera religiösa traditioner utan att kritisera någon förutom kristendomen. Ett sådant tillägagångsätt försöker presentera fakta på ett neutralt sätt som möjligt, men misslyckas med att stimulera diskussioner."

Irwings bok heter Understanding World Religions: An Interdisciplinary Approach.

Källa

[ Till originalnyheten ]

Edited by Nyhet
Link to comment
Share on other sites

Det kanske bara är jag, men jag anser att kulturrelativism (att anse att en kultur inte är mer värd än en annan) är ganska positivt och "modernt". Det tyder snarare på en medvetenhet och ett uppvaknande ur att alltid betrakta den egna kulturen som överlägsen (vilket vi alla är mer eller mindre skyldiga till, det är ju kulturellt betingat. Vi har alla vuxit upp med vår kulturs grundvärderingar, seder och ideal - och i våra ögon är de självklart bäst).

Om man tänker så saken tycker alla kulturgrupper att just deras kultur är bättre än andra, men egentligen finns inget "bättre" eller "sämre" eftersom alla utgår ifrån sina egna värderingar när de försöker mäta. Således är det ju ganska svårt att avgöra vem som egentligen har "rätt", det beror hela tiden på perspektivet.

Link to comment
Share on other sites

Fast Star Trek är ju inte kulturrelativistiskt egentligen. Deras Prime Directive är ju en ödmjuk säkerhetsåtgärd, och inte bara en idé om kulturrelativism.

Ja, hans jämförelse är konstig. Prime Directive kan dessutom ses som fullständig respekt för den fria viljan hos olika arter. Det vill säga det är en absolut spirituell och kristen princip med tanke på att serien är amerikansk.

Sedan finns det ingen kritik mot kristendomen i originalserien. Även om den aldrig nämns så behandlas dess idéer positivt. Kirk säger att de "The One" när Apollon dyker upp i Who Mourns for Adonis. I avsnittet Bread and Circuses födes en frälsare i slutet med klar koppling till Kristus.

De gånger religion "kritiseras" är väl när det bygger på att någon eller någonting bedrar en befolkning på en planet. I The Apple avslöjas väl deras gud vara en dator (eller om det var ett annat avsnitt). Star Trek är ju snarare överhuvudtaget en serie som står för absoluta värderingar snarare än att de ändras.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jag tolkar det mer som om denna Irving Hexham mer kritiserar författarna än Star Trek.

Han använder Star Trek som ett exempel på hur författarna förhåller sig till religionerna, dvs enligt ett sorts "prime directive" -Bara studera och inte ingripa. Bortsett då från den egna kristendomen, där de gärna kommer med kritik.

Ett, tyvärr, inte alltför ovanligt fenomen även här i sverige. :(

Man kritiserar gärna kyrkan, men är väldigt försiktig när det kommer till andra religioner. Till och med kyrkan själv agerar ju självutplånande ibland. (i alla fall svenska kyrkan)

Link to comment
Share on other sites

Jo, fast han använder Star Trek som exempel på ett felaktigt sätt. Han sprider en stereotyp som inte bygger på fakta. Möjligen skulle han kunna kritisera Roddenberry för det, men även det skulle vara tveksamt.

Jo, fast han använder Star Trek som exempel på ett felaktigt sätt. Han sprider en stereotyp som inte bygger på fakta. Möjligen skulle han kunna kritisera Roddenberry för det, men även det skulle vara tveksamt.

Link to comment
Share on other sites

Och vad är kulturrelativism? *aldrig hört uttrycket* J.

Jag - som filosof - är uppväxt med en lite annan definition än Wikipedias antropologiska definition. Jag tror att min är vanligare. James Rachels sammanfattar kulturrelativismen såhär:

1. Olika samhällen har olika moralkoder.

2. Ett samhälles moralkod avgör vad som är rätt inom detta samhälle. Det betyder att om ett samhälles moralkoder säger att en viss handling är rätt så är denna handling också rätt, åtminstone inom detta samhälle

3. Det finns ingen objektiv norm som kan användas för att bedöma det egna samhällets moralkod som bättre än ett annat samhälles moralkod. Det finns med andra ord ingen “universell sanning” i etiska frågor. Det finns inga moraliska sanningar som gäller för alla människor vid alla tidpunkter.

4. Det egna samhällets moralkod har ingen speciell status. Den är bara en bland många.

5. Det är arrogant att kritisera andra människors handlingar. Man bör vara tolerant mot andra kulturers sedvänjor.

Jag har skrivit lite om just Rachels definition här:-)

Link to comment
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...