Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Övriga

Tholian: STO-klasser (utan specifikationer)

Rymdskeppsklasser som ingår i spelet Star Trek: Online men där specifikationerna är hemlighetsstämplade eller saknas. För övriga klasser, se enskilda länkar. På sidan för spelet finns även alla länkar samlade.

 

De senast inträffade konflikterna med Tholiansällskapet (eng. Tholian Assembly) resulterade i ett litet antal erövrade tholiska farkoster. Tholisk teknologi skiljer sig avsevärt från andra makters i alfakvadranten, och farkosterna gav utmärkta möjligheter att undersöka den främmande teknologin, såväl som att farkosterna kunde användas av den egna flottan. Tholierna vistas i en miljö som är väldigt olik humanoiders, och farkosternas innandömen har utformats för att stöda samma miljö. Ett omfattande arbete har lagts ner på att modifiera utrymmena på farkosterna så att personal kan vistas på farkosterna utan att behöva använda rymddräkter.

 

 

 

 

THOLIAN ORB WEAVER

Tholian Orb Weaver är i huvudsak en mycket stor och avancerad vetenskapsfarkost. Som vetenskapsfarkost kan den målinrikta på subsystem samt utföra sensoranalyser. Farkosten är utrustad med en tholisk energinätgenerator som skapar ett energinät runt målet. Med energinätet kan mål fångas in eller krossas.

 

Tholian Orb Weaver är också utrustad med ett termiskt torpedavfyrningsrör. Termiska torpeder kan dränera målets vapen- och motorsystem vid anslag, vilket tillfälligt försämrar systemens prestanda.

 

Besättning: 1200

 

 

 

THOLIAN RECLUSE CARRIER

Tholian Recluse Carrier är ett hangarskepp med två hangarer som standard, och med stridsskepp av typen Widow. Stridsskeppen är bestyckade med tetryonstrålkanoner och kvanttorpeder. Widow-skeppen kan också utrustas med ett tetryonnät. Tetryonnätet buffrar energin från fiendens avfyrda energistrålar, som sedan kan användas mot fienden.

 

Tholian Recluse Carrier är utrustad med ett termiskt torpedavfyrningsrör. Termiska torpeder kan dränera målets vapen- och motorsystem vid anslag, vilket tillfälligt försämrar systemens prestanda. Rymdskeppet kan även förses med en tholisk energinätgenerator.

 

Besättning: 2500

 

 

 

THOLIAN WIDOW FIGHTER

Stridskepp av typen Widow är små, kvicka stridsskepp. De är utrustade med tetryonstrålkanoner och ett termiskt torpedavfyrningsrör. All utrustning som finns på Widow-skeppen kan även användas på andra stridsskepp.

 

Besättning: 3

Text markerad med denna färg är ej kanon

Övrigt: STO

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter