Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Planetklass

M - Jordisk

Ålder: 3-10 miljarder år

Diameter: 10.000-15.000 km

Läge: Ekosfär

Yta: Rikligt med ytvatten. Om vatten eller is täcker mer än 80 % av ytan så anses planeten vara klass O eller klass P

Atmosfär: Kväve, syre, spårelement

Livsformer: Omfattande växtlighet, djurliv, människor

Exempel: Jorden, Vulcan, Cardassia Prime

Övrig information: Vulcanerna kallade den för Minshara-klass under 2100-talet. Klassen Theta (som är överordnad M-klassen) gäller för de ytterst få planetoider som är Gaialiknande, dvs. med idealiska egenskaper. Norcadia Prime är ett exempel på denna klass.

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter