Jump to content

7.5 Critical Care


Zartax
 Share

Recommended Posts

Resumé av avsnittet:

Doktorn "kidnappas" och tvingas jobba på ett sjukhus. På sjukhuset har de ett system som bara ger medicin till folk som är tillräckligt viktiga för samhället. De på "level blue" for hur mycket de vill medan de på "level red" dör av enkla sjukdomar. Givetvis blir doktorn bestört och försöker ändra systemet. I ett desperat försök infekterar doktorn administratören för sjukhuset för att få honom att se att man inte kan behandla folk så och vägrar behandla honom om han inte börjar ge medicin till de på "level red" också.

I slutet säger Seven of Nine nått som får mig att tänka till lite grann. Doktorn blir misstänksam mot sitt program och vill att hon ska hitta nått fel i hans etiska underrutiner. Hon hittar inga fel och "tröstar" honom med frasen: "You were prepared to sacrifice the one for the benefit of the collective."

Är inte det precis vad administratören på sjukhuset också gör? Offrar vissa individer för att gynna samhället i stort? Är det inte dubbelmoral av doktorn att använda sig av ett moraliskt tillvägagångssätt för att visa hur fel samma tillvägagångssätt är? Bara för att han personligen ogillade administratören men gillade grabben på "level red". Antagligen så är tillgången på medicin inte oändlig, varför systemet sattes i bruk från första början. De nämner ju flera gånger att de hade problem innan de började anlita "administratörerna" eller vad de kallar dem.

Nå, vad tycker ni? Är det dubbelmoral av doktorn eller inte? Om inte, varför inte?

Link to comment
Share on other sites

Spännande ämne.

Framgick det av avsnittet hur urvalet mellan blå och röda gjordes? Om en grupp har klassats som oumbärliga för samhället undrar man ju på vilka premisser. Inom vårdsektorn brukar man ju tala om att alla har rätt till vård. Antar att emh agerade i enighet med det. Dvs man vårdas i enighet med skada eller sjukdom, inte vad man brukar göra innan skadan/sjukdomen

Link to comment
Share on other sites

Det finns dock en viss skillnad nämligen att på planeten sker det systematiskt, men också så ligger planetens offrande på en pliktetiskt nivå. Dvs det är en moralisk ”plikt” att offra för att uppnå den bästa konsekvensen. Man har helt enkelt drivit det utilitaristiska till en skenbar konsekvens. Det tredje är att offrandet här av en grupp är dock inte för kollektivets bästa, utan för ett gynnande av en högre stående grupp.

Det sista är dock ett påstående som endast kan göras utifrån att man ser Federationens moralcodex som det sanna. (denna diskussion finns dock under etikämnet här i forumet)

Sen ska vi inte glömma att det just är Seven som sa repliken, här finns ju så mycket annat att relatera till.

Så nej det är inte dubbelmoral.

Link to comment
Share on other sites

Spännande ämne.

Framgick det av avsnittet hur urvalet mellan blå och röda gjordes? Om en grupp har klassats som oumbärliga för samhället undrar man ju på vilka premisser. Inom vårdsektorn brukar man ju tala om att alla har rätt till vård. Antar att emh agerade i enighet med det. Dvs man vårdas i enighet med skada eller sjukdom, inte vad man brukar göra innan skadan/sjukdomen

Om en patient fick en kvot medicin tilldelat eller inte berodde på deras TC.

"T.C., as the Doctor finds out, stands for "Treatment Coefficient," in which the Allocator assesses which patient has access to the best care depending on the importance of his or her profession, skills and accomplishments."

Hela avsnittet finns summerat här: http://www.startrek.com/startrek/view/seri...ode/112717.html

Visst är det sant att alla bör ha rätt till vård. Men om inte den möjligheten finns? På vilka grunder/fakta baserar man ett sånt beslut? Är inte hur nyttig man är för samhället en ganska bra grund ifall man nu MÅSTE välja? I ett tidigare avsnitt, länkat nedan, sätts doktorn inför ett sånt beslut och får väldiga problem.

http://www.startrek.com/startrek/view/seri...ode/104365.html

Kai Dukat:

Jag förstår inte riktigt på vilket sätt "systematiken" i det hela är relevant? Eller hur "pliktetiken" är relevant?

Det tredje argumentet måste jag invända mot. De hävdar ju att "The Allocator" räknar ut vilken individ som skulle gynna samhället mest utav att få medicinen, därav gynnar systemet kollektivets bästa. (ur deras synvinkel givetvis) De hävad ju tillochmed att innan "The Allocator" så var de ett kämpande folk som var påväg att dö ut.

Edited by Zartax
Link to comment
Share on other sites

Zartax: Problemet ligger i att alla har olika syn på vem som är viktig för ett samhälle.

Ja, men de agerade ändå på samma sätt. Det EMH invände mot var inte HUR de bedömde vem som var viktigast, utan ATT de gjorde det och att de baserade behandlingsresurser på den bedömningen. Vad han då gjorde var att anamma de systemet och placera administratören på "level red". DÄR ligger den eventuella dubbelmoralen. Iofs är det väl egentligen bara dubbelmoral om han verkligen var beredd att låta administratören dö, dvs om det inte var en bluff.

Link to comment
Share on other sites

Jaha ja. Då ska vi se om det blir någon ordning på det här. Bedömandet av doktorns handlande måste ske utifrån den moralkodex som denne befinner sig i. Federationens etik har tydliga rötter i en konsekvensetisk tradition detta ser vi framför allt i TNG,, i TOS och VOY ser vi tendenser att de goda konsekvenserna gärna fixeras och blir lite av Plikt liknande regler som både Kirk och Janeway håller hårt vid. Ett av dessa mål är människans rätt till individuellt varande både själsligt, psykiskt och fysiskt, detta manifesteras mycket fint i DS9 som en röd moralisk tråd. Genom att EMH är en produkt som inkluderar de olika ST traditionerna så måste vi förutsätta att allt detta finns med i doktorns moralkodex.

EMH är en konsekvensetiker som syftar till att uppnå en individuell frihet, vilket blir en regel. Detta leder enkelt till att EMH inte gör ett felaktigt logiskt beslut utifrån sin kodex i och med att målet har större värde än själva handlandet. Sedan måste man också komma ihåg att federationen anser sig representera den ”sanna/rätta” etiken, därmed som rättfärdigas EMHs handlande än mer. Sedan måste vi komma ihåg att kränkandet endast var ett hot mot existensen och inte ett konkret slutgiltigt genomförande.

Då har vi sjukhusets moral. Dessa grundar sig i ett synsätt att man kan offra lägrestående för högre invånare. Detta är en värdering, en regel som ligger grund för en pliktetik. Dvs offrandet är en värdering som går före konsekvensen, detta belyses genom att man behandlar med större doser på friska patienter. Det är alltså en regel att man offrar lägre människor för de de högres välstånd. Konsekvensen för planetens bästa är bara en illusion av konsekvensetik, för genom att man inte tillät att lägre fick ”pröva” sin insatts så fanns det inte någon konsekvensetik att tala om. Genom att docktorn är en konsekvent etiker så ser han att målet gällande den individuella friheten inte uppnås för planetens befolkning. De som utnyttjar är lika fångade som de utnyttjade, dvs total individuellt varande både själsligt, psykiskt och fysiskt kan endast uppnås om alla kan uppnå detta.

EMHs handlande kan inte jämföras med sjukhusets på grund av olika moral system, detta gör att EMH aldrig utför något dubbelmoraliskt i detta fall. Även om det till ytan kan se så ut.

Det är dock viktigt att komma ihåg att detta har att göra om huruvida EMH gör rätt eller inte för då hamnar vi i en helt annan diskussion. Detta är ju en diskussion gällande EMHs eventuella dubbelmoral.

Men Men Varning. Det är som sagt Seven som levererar repliken och här uppstår frågan. Gör hon det utifrån ett Borgiskt eller Federationiskt perspektiv? Svaret på denna fråga kan vända upp och ner på mycket beroende hur man drar ut på det hela i diskussionen.

Link to comment
Share on other sites

Man får också tänka på att det inte råder brist på läkemedel i Federationen vilket det antagligen gör på planeten i fråga.

Jag misstänker också att rött och blått inte är de enda klasserna på sjukhuset.

Sedan så är säkert de som har bestämt allt detta i sann politisk anda berättigade till vård på avdelning blå. I annat fall skulle de säkert försöka förbättra systemet.

Edited by Bromma_Herman
Link to comment
Share on other sites

Så där ja nu var vi inne på huruvida de gjorde rätt eller fel. Detta är en ganska känslig fråga. Sett utifrån ett pragmatiskt synsätt så kanske de gör helt rätt. Men jag tycker nog att systemet är förkastligt. även om jag skulle kunna förstå problematiken. Ett sytematiskt utnyttjande av någon socialtillhörighet är enligt mig helt fel väg att vandra oavsett vad man vinner på detta.

Link to comment
Share on other sites

Kai Dukat: Jag tror du överanalyserar det hela lite grann och att våran syn på vad dubbelmoral är skiljer sig åt.

Dubbelmoral saxat från wikipedia: "Dubbelmoral är en informell beteckning på att förespråka andra moraliska principer än de man tillämpar i sitt eget liv."

De enda vi behöver ta hänsynt till för att bedömma om EMH hade dubbelmoral är alltså hans egen moral samt om hans handlande låg i linje med den moralen. Sjukhusets moraliska synsätt är irrelevant.

EMHs åsikt angående detta: "Alla individer har RÄTT till behandling, oavsett ålder, kön, ras, ÅSIKT, färdigheter osv osv. Sjukhusets vägrande att behandla folk baserat på dessa saker (exempelvis färdigheter) är FEL."

EMHs handlande: Injecerade en person med ett virus och vägrade honom behandling pga ÅSIKT. Åsikten var att inte alla har rätt till behandling oavsett ovanstående orsaker (ålder, kön osv).

Ställer man upp det såhär är det väldigt tydligt att han hade dubbelmoral. Sen om det var rätt gjort eller inte är nästa sak. Är det ok att ändamålen helgar medlen?

Link to comment
Share on other sites

Det är som sagt en fråga om perspektiv, sett utifrån min synvinkel så är det du som underanalyserar. För att aanvända Wikipediacitatet så måste du först klargöra vad detta får för konsekvens när två moralkodex möts. Dvs Citatet gäller bara om det sker inom ett enhetligt moralsystem inte där två olika står mot varandra.

Link to comment
Share on other sites

Det är som sagt en fråga om perspektiv, sett utifrån min synvinkel så är det du som underanalyserar. För att aanvända Wikipediacitatet så måste du först klargöra vad detta får för konsekvens när två moralkodex möts. Dvs Citatet gäller bara om det sker inom ett enhetligt moralsystem inte där två olika står mot varandra.

Jag vet inte riktigt vad du försöker antyda, men det verkar som du påstår att alla som är inblandade måste vara av samma "tro" (moral) för att man ska kunna ha dubbelmoral, vilket imo är absurt. Det skulle innebära att en man som är mot att döda andra skulle kunna döda en av en annan uppfattning utan att ha dubbelmoral. Det är att rättfärdiga en häxjakt på alla oliktänkande utan konsekvens eftersom dessa inte ingår i mitt moraliska synssätt.

Dubbelmoral är när ens handlande går stick i stäv med vad man predikar för andra. Att säga att två moralkodex "möts" när det handlar om dubbelmoral är ett väldigt konstigt påstående då det endast ingår ETT moralkodex i "definitionen" av dubbelmoral. Andras åsikter eller handlande är inte relevanta för att bedömma om någon har dubbelmoral. Om du är av en annan åsikt av vad som är dubbelmoral får du gärna förklara den och varför man måste ta hänsyn till andras moralkodex i bedömmandet av en persons eventuella dubbelmoral.

Link to comment
Share on other sites

Jag vet inte riktigt vad du försöker antyda, men det verkar som du påstår att alla som är inblandade måste vara av samma "tro" (moral) för att man ska kunna ha dubbelmoral, vilket imo är absurt. Det skulle innebära att en man som är mot att döda andra skulle kunna döda en av en annan uppfattning utan att ha dubbelmoral. Det är att rättfärdiga en häxjakt på alla oliktänkande utan konsekvens eftersom dessa inte ingår i mitt moraliska synssätt.

Dubbelmoral är när ens handlande går stick i stäv med vad man predikar för andra. Att säga att två moralkodex "möts" när det handlar om dubbelmoral är ett väldigt konstigt påstående då det endast ingår ETT moralkodex i "definitionen" av dubbelmoral. Andras åsikter eller handlande är inte relevanta för att bedömma om någon har dubbelmoral. Om du är av en annan åsikt av vad som är dubbelmoral får du gärna förklara den och varför man måste ta hänsyn till andras moralkodex i bedömmandet av en persons eventuella dubbelmoral.

Ja tänk om det vore så enkelt :w00t: , men tyvärr är världen grå inte svartvit. :( vilket gör att man måste se nyanserna.

Link to comment
Share on other sites

Ja tänk om det vore så enkelt :w00t: , men tyvärr är världen grå inte svartvit. :( vilket gör att man måste se nyanserna.

Världen är grå, men inte definitionen av dubbelmoral. Vad som kan diskuteras är vad som är dubbelmoral, inte vad som skas ta hänsyn till vid den bedömningen.

Ärligt talat, om jag ska fortsätta det här måste du förklara varför du anser att man ska ta hänsyn till deras moralkodex när man bedömmer EMHs eventuella dubbelmoral. Jag kan inte diskutera med någon om jag inte vet vad de menar. Iom att du verkar ha en annan uppfattning om vad som är dubbelmoral är det svårt att argumentera tills du ger en förklaring på din uppfattning. Gärna med exempel. :) SEN kan vi börja snacka!

Edited by Zartax
Link to comment
Share on other sites

SEN kan vi börja snacka!

Du verkar helt klart intresserad av etik och moral därför tänker jag ge dig några boktipps

The Moral Philosophers av Richard Norman (En mycket fin introgrund till ämnet, tankar och idéer hamnar liksom på plats)

Som dig selv - En indföring i Etik av Svend Andersen (en fin kompletering till boken ovan, en fördjupning helt enkelt)

Ethics After Babel - The languages of morals and thier discontents av jeffrey Stout (Ett roligt och intressant expriment med Wittgensteins språkspels tankar, men också en fördjupning gällande moralkonflikter liknande de som finns i det avsnitt vi diskuterar)

The Trinity and "other Religions" av Stephen Williams 8en artikel om kulturens identifikation av moralkodex och "dömandet" av de andra. Obs en artikel finns publicerad i The Trinity in a pluralistic age tror jag. redaktören heter kevin J. vanhoozer Typ

Practical Ethics av peter Singer (en mycket kontroversiell etikfilosof som ger ett vidgande av moralkodex förskjutningar, men också en studie hur feltolkat allt kan bli)

Etik av benedikt Spinoza (kanske för mycket överkurs men ojoj vad den är bra, en lysande bok från kanske världens vackraste intellekt)

The Etics of Star trek av Judith Barad och Ed Robertson (Påminner om Första boktippset, men en utveckling som kanske inte blir helt övertygande. Hur som helst en mycket underhållande bok för St-fans, men kräver dock att man har lite kunskaper i etik för att inte hamna helt "fel")

SEN kan vi nog börja snacka. :D

Edited by Kai Dukat
Link to comment
Share on other sites

Du verkar helt klart intresserad av etik och moral därför tänker jag ge dig några boktipps

The Moral Philosophers av Richard Norman (En mycket fin introgrund till ämnet, tankar och idéer hamnar liksom på plats)

Som dig selv - En indföring i Etik av Svend Andersen (en fin kompletering till boken ovan, en fördjupning helt enkelt)

Ethics After Babel - The languages of morals and thier discontents av jeffrey Stout (Ett roligt och intressant expriment med Wittgensteins språkspels tankar, men också en fördjupning gällande moralkonflikter liknande de som finns i det avsnitt vi diskuterar)

The Trinity and "other Religions" av Stephen Williams 8en artikel om kulturens identifikation av moralkodex och "dömandet" av de andra. Obs en artikel finns publicerad i The Trinity in a pluralistic age tror jag. redaktören heter kevin J. vanhoozer Typ

Practical Ethics av peter Singer (en mycket kontroversiell etikfilosof som ger ett vidgande av moralkodex förskjutningar, men också en studie hur feltolkat allt kan bli)

Etik av benedikt Spinoza (kanske för mycket överkurs men ojoj vad den är bra, en lysande bok från kanske världens vackraste intellekt)

The Etics of Star trek av Judith Barad och Ed Robertson (Påminner om Första boktippset, men en utveckling som kanske inte blir helt övertygande. Hur som helst en mycket underhållande bok för St-fans, men kräver dock att man har lite kunskaper i etik för att inte hamna helt "fel")

SEN kan vi nog börja snacka. :D

Visst är jag intresserad av etik och moral, men inte på en sånt djup att jag sätter mig och läser sju(!) böcker om ämnet för att fortsätta en debatt om dubbelmoral i ett avsnitt Star Trek. Nu kanske du tycker jag är en okunnig jävel som vägrar lära mig nått nytt men faktum är att det knappast lär behövas en doktorsgrad i etik för att bedömma hurvida nån har dubbelmoral eller inte. Tycka vad du vill, men imo är det lite lågt att slingra sig ur en diskussion genom att skylla på den andras okunskap eftersom man själv har en ovilja (eller är det oförmåga?) att förklara sin ståndpunkt. En diskussion går inte ut på att vinna genom att spela ut den andra utan att skapa förståelse för sin ståndpunkt och samtidigt få insikt i den andras så att man eventuellt kan komma till en gemensam åsikt/ståndpunkt. Jag kan förstå om du inte orkar förklara för en lekman som mig, men tro mig, om du gör ett halvbra försök så kommer jag att fatta. Jag skulle uppskatta det, för som du själv sa så är jag intresserad av etik och moral, även om det bara är på en hobbynivå.

Som en artighetsgest tänker jag åtgälda dina fina boktips med en länk till följande sida: http://www.skrivihop.nu ;)

Edited by Zartax
Link to comment
Share on other sites

Som en artighetsgest tänker jag åtgälda dina fina boktips med en länk till följande sida: http://www.skrivihop.nu ;)

Sidan har ju stängt :D kanske pga att vi som var med ibörjan har fattat att det inte spelar någon roll gällande detta problem. Sidan lever dock vidare under namnet skrivsomduvill. Och självklart får du skriva som du vill och så även jag. :w00t:

Men nu till ämnet igen. Jag var tvungen att prova detta med mina klasser som jag har i religion och filmkunskap. De fick se avsnittet och sedan fick de en uppgift där de skulle motivera EMHs dubbelmoral. Sammanlagt var det 15 grupper, 2 av dessa ansåg att det var möjligt att man kunde se EMHs handlande som dubbelmoral. 9 grupper ansåg inte att det var dubbelmoral med ungefär samma motivering som ovan (några valde en extremare variant av språkfilosofin) Åå 4 grupper tyckte jag var dum i huvudet som överhuvudtaget kunde påstå att det var dubbelmoral.

En grupp uttryckte det så här. "EMhs handlande är inte dubbelmoral pga att i grund och botten är det helt olika handlingar utifrån helt olika synsätt."

Och så mycket enklare går det nog inte att säga. :rolleyes:

By the way. Dubbelmoral är att jag ständigt rättar mina elevers svenskuppsatser efter hårda språkregler medan jag i mitt privata slit och släng språk helt skiter i dessa regler. Men då sker allt inom samma moralkodex. :P

Edited by Kai Dukat
Link to comment
Share on other sites

Jag skulle inte tolka doktorns handling som dubbelmoral då han gör som han gör för att visa att behandlingen på sjukhuset är fel (enligt honom själv givetvis). Om det däremot hade varit så att sjukvården ombord Voyager eller i hela Federation fungerat på samma sätt och doktorn ändå hade sagt att behandlingen på sjukhuset han befann sig på var fel, då hade det kunnat definieras som dubbelmoral.

Link to comment
Share on other sites

Jag skulle inte tolka doktorns handling som dubbelmoral då han gör som han gör för att visa att behandlingen på sjukhuset är fel (enligt honom själv givetvis). Om det däremot hade varit så att sjukvården ombord Voyager eller i hela Federation fungerat på samma sätt och doktorn ändå hade sagt att behandlingen på sjukhuset han befann sig på var fel, då hade det kunnat definieras som dubbelmoral.

Ett scenario som liknar det i avsnittet:

Du tycker det är fel att döda. En annan tycker det är rätt att döda. Du vill visa varför det är fel att döda så du skjuter personens bror, i hopp om att han ska bli ledsen och fatta varför det är fel att döda.

Dubbelmoral eller ej?

Kai Dukat: Så dina elever har i stort samma uppfattning som dig. Det var ju konstigt? :rolleyes:

Du har fortfarande inte berättat vad din definition eller uppfattning av vad dubbelmoral är och därför blir det svårt för oss att disskutera. Innan vi kan komma nån vart måste vi prata samma språk.

Link to comment
Share on other sites

Ja gär övertygad om att det Kai dukat menar är att EMH och personalen på sjukhuset tillhör 2 olika värdering/etiska/moraliska system. Dvs. om man söker efter dubbelmoral i ett av systemen behöver inte det betyda att en handling kan betraktas som dubbelmoral i ett system men inte nödvändigtvis i det andra. Det är alltså inget universiellt utan måste definieras i resktive etiskt system.

Link to comment
Share on other sites

Ett scenario som liknar det i avsnittet:

Du tycker det är fel att döda. En annan tycker det är rätt att döda. Du vill visa varför det är fel att döda så du skjuter personens bror, i hopp om att han ska bli ledsen och fatta varför det är fel att döda.

Dubbelmoral eller ej?

Kai Dukat: Så dina elever har i stort samma uppfattning som dig. Det var ju konstigt? :rolleyes:

Du har fortfarande inte berättat vad din definition eller uppfattning av vad dubbelmoral är och därför blir det svårt för oss att disskutera. Innan vi kan komma nån vart måste vi prata samma språk.

Jag visst har jag lärt dem bra jag är såå nöjd över deras förmåga. Eller så kanske de har uppfyllt betygskriterierna och satt sig in i ämnet. :P ;)

För scenariot du målar upp har INGET med avsnittet att göra. För detta är dubbelmoral, precis som mitt egna exempel ovan gällande mitt skrivande. Men EMHs handlande är inte dubbelmoral utifrån det jag har sagt ovan, det min elev sa ovan och Orville. Dvs du har rätt definition av dubbelmoral, men du applicerar denna fel på det aktuella avsnittet pga av att du inte har rätt definition av den moraliska situationen där.

Link to comment
Share on other sites

Jag visst har jag lärt dem bra jag är såå nöjd över deras förmåga. Eller så kanske de har uppfyllt betygskriterierna och satt sig in i ämnet. :P ;)

För scenariot du målar upp har INGET med avsnittet att göra. För detta är dubbelmoral, precis som mitt egna exempel ovan gällande mitt skrivande. Men EMHs handlande är inte dubbelmoral utifrån det jag har sagt ovan, det min elev sa ovan och Orville. Dvs du har rätt definition av dubbelmoral, men du applicerar denna fel på det aktuella avsnittet pga av att du inte har rätt definition av den moraliska situationen där.

I avsnittet:

EMH tycker det är fel att inte behandla. Administratören tycker det är rätt att inte behandla. EMH vill visa varför det är fel att inte behandla så han vägrar administratören behandling i hopp om att han ska fatta varför det är fel att inte behandla.

Den enda skillnaden här är att jag bytt ut döda mot behandla.

Jag skulle klassa dubbelmoral som relativt "universellt". Givetvis har olika individer olika subjektiva bilder av vad som är dubbelmoral, men personens moraliska ställning påverkar inte dubbelmoralen i sig. Dubbelmoral implikerar att man har "två moraler" i någon mening. Detta påverkas inte av ens påstådda moraliska synsätt. Två är alltid två.

Trots detta, oavsett om dubbelmoral beror på ens moraliska synsätt eller inte så måste vi ju utgå från något synsätt när vi bedömmer om det är dubbelmoral eller inte. Antingen från vårt synsätt (det mest logiska): "Jag tycker att doktorn har dubbelmoral." I annat fall från doktorns eller administratörens, men här kan vi omöjligt göra en bedömning eftersom vi inte vet vad varken doktorn eller administratören klassar som dubbelmoral.

Link to comment
Share on other sites

Ett scenario som liknar det i avsnittet:

Du tycker det är fel att döda. En annan tycker det är rätt att döda. Du vill visa varför det är fel att döda så du skjuter personens bror, i hopp om att han ska bli ledsen och fatta varför det är fel att döda.

Dubbelmoral eller ej?

Ja, detta skulle jag tolka som dubbelmoral. Däremot tycker jag en något mer rättvis jämförelse med avsnittet hade varit om man i ditt exempel hotade att döda den andre personens bror istället för att faktiskt utföra dådet.

Link to comment
Share on other sites

Ja, detta skulle jag tolka som dubbelmoral. Däremot tycker jag en något mer rättvis jämförelse med avsnittet hade varit om man i ditt exempel hotade att döda den andre personens bror istället för att faktiskt utföra dådet.

Möjligt. Jag tror jag nämnde förut att jag skulle kunna påstå att EMH inte har dubbelmoral om det hela var en bluff, om han inte var beredd att låta administratören dö även om han inte gav med sig. Men eftersom administratören gav med sig får vi aldrig veta. :)

Edited by Zartax
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...