Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Ordförklaringar

Metreon

En metreon var en partikel som både kunde förekomma som strålning och gas. Metreonpartiklar visade sig kunna reagera med mörk materia, och även ha temporala egenskaper. I gasform var metreonpartiklarna extremt flyktiga, och kunde lätt antändas via vapeneld.

 

År 2375 använde kommendörkapten William Riker metreongas för att undkomma två Son'a-slagkryssare i ett område i rymden som var känt som Törnesnåret. (Tema: Partiklar)

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter