Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Övriga

Klingon: STO-klasser (utan specifikationer)

Rymdskeppsklasser som ingår i spelet Star Trek: Online men där specifikationerna är hemlighetsstämplade eller saknas. För övriga klasser, se enskilda länkar. På sidan för spelet finns även alla länkar samlade.

 

 

 

GURAMBA

En cerneringsjagare (siege destroyer) av nausicaansk design som upptagits i den klingonska försvarsstyrkan (Klingon Defense Force). Jagaren representerar nausicaansk styrka och kraft. På Guramba finns det plats för fem bryggofficerare och 300 besättningsmän. I sitt speciella cerneringsläge konfigureras skeppet för rymdstrid då energi avleds från motorerna - energi kan även avtappas från fiendeskeppen - till bl.a. ett massivt energi"spjut", skeppets mest kraftfulla vapen. Efter att energispjutet avfyrats återgår skeppet till sin standardkonfiguration.

 

Guramba har sju monteringspunkter för vapen (4 i fören och 3 i aktern).

 

 

 

KAR'FI

Kar'Fi stridshangarskepp har den eldkraft som krävs för att straffa imperiets fiender. Kar'Fi är mindre än ett konventionellt hangarskepp men har större manövrerbarhet och svårare bestyckning. Skeppet har en besättning på 3000 man och en hangar med Fek'lhri S'Kul jaktskepp eller en Fek'lhri Fer'Jai fregatt. Bägge typerna av skepp har anpassats till klingonska krav av den klingonska försvarsstyrkan. På Kar'Fi finns det plats för fem bryggofficerare. Befälhavaren måste ha lägst generallöjtnants grad.

 

Kar'Fi har sju monteringspunkter för vapen (4 i fören och 3 i aktern).

 

 

 

PATRULLKRYSSARE AV MARODÖRTYP

Orionsyndikatet har gjort den ryktbara patrullkryssaren av marodörtyp tillgänglig för den klingonska försvarsstyrkan. Marodörskeppen har konstruerats för att utföra snabba räder men är tillräckligt starka för att även kunna klara sig genom hårdare strider. Det finns plats för fem bryggofficerare.

 

Patrullkryssaren har åtta monteringspunkter för vapen (4 i fören och 4 i aktern).

 

 

 

VARANUS

Rymdskepp av klassen Varanus har speciellt konstruerats av Gornhegemonin för flottunderstöd. De har dock anpassats av den klingonska försvarsstyrkan så att de passar klingonska förhållanden. Skeppen har inte den eldkraft som är vanlig på klingonskepp men den avancerade teknologin ombord gör dem idealiska för kaptener som vill ge understöd åt sina allierade under strid. Skeppet har fem bryggofficerare.

 

Varanus har sex monteringspunkter för vapen (3 i fören och 3 i aktern).

 

 

 

TO'DUJ

To'Duj är ett jaktskepp avsett för snabba anfall mot fiendeskepp med lätt pansar. Imperiet använder To'Duj vid anfall över hela kvadranten. Jaktskeppet föredras av kaptener på Vo'quv hangarskepp som uppskattar dess kraftfulla attacker och stora rörlighet. Skeppet har ett förstärkt skrov, en snabbskjutande disruptorkanon och ett utskjutningsrör för fotontorpeder. På To'Duj finns plats för två besättningsmän.

 

 

KORO'T'INGA

Den ryktbara klassen K't'inga har oavbrutet tjänstgjort i Imperiet sedan 2270-talet. Klassen Koro't'inga är en uppdaterad design av slagkryssarklassen K't'inga. Skeppet är utrustat med en kraftfull magnetometrisk generator som stöter tillbaka, skadar och sätter skepp ur stridsdugligt skick. Generatorn är placerad i deflektorskölden.

 

 

PUYJAQ

När Klingonimperiet hittar en skeppsdesign som fungerar, konstruerar de flera varianter avsedda för olika typer av slag. Puyjaq utgör en variant av Pach Raptor som används under flottmanövrer eller mot flera långsamma opponenter. Klassen är utrustad med gravitonpulsgeneratorer som avsevärt minskar fiendeskeppens snabbhet rakt fram och vid kraftiga kursändringar.

 

 

CH'TANG

General Martok förde befälet på IKS Ch'Tang under hans räd på Trelka 2375 där en liten styrka förstörde en rymdstation tillhörande Dominion. Denna skeppsklass hedrar detta skepp och dess besättning. Klassen Ch'Tang är utrustad med en subrymdshoppkonsol som gör det möjligt för skeppet att göra ett snabbt warphopp och t.ex. oväntat dyka upp bakom fiendeskeppet.

 

 

NING'TAO

En väsentlig förbättring av attackskeppsklassen Norgh avsedd för snabba räder. Klassen Ning'tao konstruerades med två vingpar för att kunna utrustas med en dubbel uppsättning disruptorkanoner, av s.k. quadtyp. Disruptorkanonerna är de kraftfullaste kanoner som någonsin utvecklats av den klingonska försvarsstyrkan. Kanonerna drar energi från skeppets motorer för att kunna åstadkomma så stora skador som möjligt på fiendeskeppen.

 

 

BORTAS

När den Klingonska försvarsstyrkan fick information om att Stjärnflottan tagit i drift massiva rymdskepp av Odyssey-klass (däribland flaggskeppet USS Enterprise-F) vilade de inte på sina lagrar utan fick bråttom att färdigställa sitt eget största rymdskepp, superslagkryssaren Bortas.

 

Bortas extremt tjocka pansar är motståndskraftigt mot all fiendeeld men gör det mycket trögmanövrerat. Skeppet har ett bemantlingssystem av standardmodell, men dess väldiga energisignatur gör att kamoufleringen bara når upp till 80 % effektivitet. Bortas är konstruerat för att kunna ta sig an vilken fiende som helst, oavsett hur stark denna är. Befälhavaren ombord måste ha lägst generallöjtnants grad.

 

 

PEGHQU'

Pehqu' är en unik tung jagare som påminner om en Raptor, men är mer mångsidig. Skeppet har tillräckligt stor manövreringsförmåga för att utmanövrera en kryssare och är tillräckligt stark för att stå emot ett eskortskepp. Pehqu' är utrustad med ett dynamiskt taktiskt system (DTS-konsol).

Text markerad med denna färg är ej kanon

Övrigt: STO

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter