Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Övriga

Klingon: D5Klassen D5 var en tungt bestyckad slagkryssare i miniformat, endast 75 m lång, och först påträffad under början av 2150-talet. D5 var en av de mest långlivade klasserna inom klingonernas flotta och skrotades först någon gång strax före 2270.

D5 var avsevärt mer avancerad än Stjärnflottans förnämsta rymdskeppsklass NX under 2150-talet. Skeppen var bestyckade med en uppsättning disruptorkanoner och fotontorpedtuber, samt utrustade med flerspekrumssensorer. (Judgment).

D5 utmärkte sig som sina företrädare (D2, D3 och D4) genom sin rovfågelsliknande form och påminde en del om den samtida Raptor-klassen. Skeppen tjänstgorde inte enbart som krigsskepp utan fanns även i en tankerversion (nedan). (Marauders).

Text markerad med denna färg är ej kanon
Specifikation

Typ: Slagkryssare, deuteriumtanker
Längd: 75 m
Bredd: 55 m
Besättning: 12 (tankerversion)
Lastkapacitet: 80000 liter deuterium (tankerversion)
Bestyckning: Disruptorkanoner, fotontorpeder (svagare bestyckning för tankerversionen)
Försvar: Deflektorsköldar
Warpfart: Warp 6

Kända skepp

  • IKS Bortas
  • IKC Klothos
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter