Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Övriga

Maskinvarelserna: V'Ger
V'Ger var en enorm maskin, nära 10 mil lång, och omgiven av ett energimoln med en diameter på 2 astronomiska enheter (AE), motsvarande 300 miljoner km. Det var den överlägset största farkost som Federationen träffat på. Maskinen konstruerades ursprungligen av en art av okända maskinvarelser, vilka reparerat en gammal Jordsond som utgjorde dess kärna - Voyager 6, vars namn i förvrängd engelska blev till V'Ger.

Voyager 6 hade försvunnit in i ett svart hål någon gång efter att sonden lämnat solsystemet. När sonden lämnade det svarta hålet hade den troligen färdats ända till den motsatta sidan av galaxen, och fångades in av gravitationen från en planet befolkad av maskinvarelser. Plaketten som satt på Voyager med inskriften lär dig allt som du kan lära dig och återvänd med den kunskapen till skaparen, tolkades bokstavligt av invånarna på planeten.

På sin färd mot Jorden - i avsikt att finna sin skapare - förstörde det allt på sin väg genom att digitalisera in det i sitt minne. Farkosten växte enormt under resans gång och utvecklade ett eget medvetande. Till slut ställde den frågan som många andra livsformer redan hade gjort Är detta allt jag är? Finns det inget mer? Svaret på frågan, ansåg V'Ger, kunde bara ges av skaparen på Jorden.

När det ombestyckade USS Enterprise år 2273 träffade på farkosten slutade det med att två av besättningsmedlemmarna sammansmälte med maskinen, och V'Ger utvecklades till en livsform på en högre medvetandenivå och till en annan existensform. (Star Trek: The Motion Picture)


V'Ger
USS Enterprise och V'Gers energimoln V'Gers "hjärta"
Text markerad med denna färg är ej kanon
Specifikation

Typ: Nebulosaliknande maskinvarelse

Diameter (omgivande energimoln): 2 AE (300 miljoner km)
Diameter (maskin): 35000 m
Längd (maskin): 98000 m
Bestyckning: Energipulser från molnet av Energinivå 12 ("mer energi än från tusentals Federationsskepp")
Försvar: Antiskanningssystem, hypereffektiva skannrar
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter