Jump to content

Quinto och Nimoy om Star Trek XI


Nyhet
 Share

Recommended Posts

star_trek_xi_superliten.jpg Både Zachary Quinto, den yngre Spock i Star Trek, och Leonard Nimoy, den äldre Spock i samma film, har uttalat sig om den kommande filmen. Quinto menar att filmen, om Barack Obama vinner presidentskapet i USA, kommer att få stort gensvar. Orsaken till detta skulle vara att Obamas budskap handlar om enhet och optimism, något som genomsyrar Star Trek i stort och även denna film.

Leonard Nimoy säger samtidigt att han tycker att filmen skulle ha haft premiär innan presidentvalet, för att ge biobesökarna en positiv känsla mitt i ekonomiska och miljömässiga kriser. Han säger:

Min enda sorg är att filmen inte kan komma ut tidigare. Jag tror att världen skulle behöva det. Tror inte du det?

Källa

[ Till originalnyheten ]

Link to comment
Share on other sites

Jag är inte förtjust i att man blandar in Star Trek med dagens politik. Det är nästan så långt ifrån varandra man kan komma.

Då har du nog missat en hel del av ST:s historia och vad de velat förmedla. ST är fullt utav samtida politiska budskap och frågeställningar. Som all god SF...

Link to comment
Share on other sites

Jag är inte förtjust i att man blandar in Star Trek med dagens politik. Det är nästan så långt ifrån varandra man kan komma.

Då har du nog missat en hel del av ST:s historia och vad de velat förmedla. ST är fullt utav samtida politiska budskap och frågeställningar. Som all god SF...

Jag kan inte hålla med dig. Tycker inte på något sätta att STs moral fins i någon av den politik världen i dag har.

Link to comment
Share on other sites

Tja, man kan se mycket av det besättningarna möter i rymden, både andra raser och andra problem är knutet till dagsaktuella frågor.

Några exempel från TOS och Vietnamkriget:

City on the Edge of Forever.

För att vissa krig är nödvändiga att utkämpas och att fredsrörelser kan skapa problem. Stöd för Vietnamkriget, vilket Roddenberry förmodligen stödde nu, eftersom han var demokrat i själen och demokraten Lyndon Johnson fortfarande var president.

A Private Little War.

Stöd för att man slåss via ombud. Återigen stöd för att beväpna Syvietnam för att uppnå balans mot kommunististerna i norr. (Avsnittet handlar om att Kirk bestämmer sig för att ge gevär till en del av befolkningen på en planet. Orsaken är att klingonerna ger vapen till den andra delen.)

The Omega Glory

Serien tar nu avstånd från kriget. I avsnittets slutscen när Kirk läser konstitutionen för de två krigande folken: Yangs och Komms kan det tolkas som om han menar att friheterna i den även ska gälla ens fiender. Roddenberry var också nu emot kriget.

Från TNG:

Ferengerna är ett svar på all girighet inom USA under 80-talet. I alla fall som Roddenberry såg det.

Mycket med ett socialt budskap kan nog kopplas till aktuella frågor när avsnittet i fråga gjordes.

Edited by Aike
Link to comment
Share on other sites

Nog är ST politiskt. Och mycket tydligt så, både knutet till dagsaktuella frågor (som Aike beskriver) och mer "ideologiska" sådana. Den är ju i grunden en liberal serie, i ordets politiska betydelse. Och detta på en grund av modernistisk teknikoptimism (det är ju därför Siskos religiösa roll blir så konfliktfylld och intressant). Den går utan tvekan att placera in i det amerikanska politiska landskapet, då som nu. Sen tar den gärna upp tidlösa frågor, men det är inte alltid svaren är tidlösa själva. :) Men precis som hos all annan god sci-fi väjer ST inte för politik, även om man oftast gör det allegoriskt.

Det förtar inget av ST att där finns politiska undertoner, det är tvärtom intressant och en del av seriens styrka. Det får förhoppningsvis folk att tänka, oavsett om de delar seriens grundsyn eller inte. Serien är dessutom intressant som ett barn av sin tid, efterkrigstiden och kalla kriget och framväxten av välfärdsstater, liberal demokrati, medborgarrättsrörelsen, fredsrörelser och så vidare.

Edited by Schran
Link to comment
Share on other sites

Tja, man kan se mycket av det besättningarna möter i rymden, både andra raser och andra problem är knutet till dagsaktuella frågor.

Jag har aldrig sagt att Star Trek inte speglar dagsaktuella händelser. Tvärt om så görs det i ST på ett sätt som är mycket lyckat och på ett bra sätt belyser olika frågor. Många gånger blir det tydligare vad som är rätt och fel, när ST gör ett avsnitt i ämnet, än när man se dagens debatt.

Det jag dock påstår och menar är att dagens politiska liv och former, har mycket lite likhet med det som fins i Star Trek. Att påstå det, tycker jag är lögn och ett försök att lura sig själv.

Link to comment
Share on other sites

Njae, till sin politiska form liknar ju Federationen USA i allt väsentligt. En federalistisk, representativ republik.

Sen har ju samhället förändrats så sakfrågorna ser ju annorlunda ut, i ST finns det ju en slags allomfattande välfärd till exempel, så det är klart att sakfrågorna ser annorlunda ut men de grundläggande politiska frågorna är ju detsamma: frihet, jämlikhet, arbete och välfärd.

I grunden är ST en extrapolering, eller idealbild, av en anglosaxisk socialliberalism baserad i modernism och teknikoptimism med sin historiska plats i efterkrigstidens USA och Västeuropa. Med andra ord, det är historiskt sett samma politik där (i ST) som här, om än med olika yttre förtecken.

ST är alltså en socialiberal utopi, med tolerans, frihet för alla och utan fattigdom och nöd och så vidare. Och med en tydlig syn på hur vägen dit ser ut och vad svaren på frågorna i dagens debatt bör vara. Personligen håller jag med om att ST presenterar alternativen tydligare, men vilket av dem som är "rätt" och "fel" "vet" ST lika lite om som någon annan.

Jag tycker nog därför det är tveksamt att kalla politiken i ST mer "utvecklad" och mer "rätt" än den eftermoderna politik vi känner idag, lika lite som efterkrigstidens politik var. Det är sant att det är otydligt och rörigt idag och svårt att se alternativen ibland, men hellre det är falska dikotomier och en politik baserad på en övergången historisk tid. I min mening. Men det handlar naturligtvis inte om antingen eller utan både och. ST har positiva inslag men även negativa precis som vår egen tid och att okritiskt hylla ST är att göra sig själv en björntjänst. Det viktiga är att ST vågar ställa frågorna. Som god sci-fi bör göra.

Det ST gör är att det visar att människan kan leva i samförstånd i ett samhälle baserat på respekt, solidaritet och frihet. Alltså att människan inte är dömd till ett evigt "allas krig mot alla". Sen kan man diskutera om ST är den enda vägen, själv tycker jag ju inte det, men försöket och intentionen är lovvärd och ger "food for thought".

Gene Roddenberry var ju ett barn av sin tid, färgad av andra världskriget och efterkrigstiden och det var i denna kontext han hämtade sin vision. Det är inte fråga om han hade rätt eller fel, bara att förstå hur han tänkte och varför han tänkte som han gjorde och att han var del av en större idéhistorisk tendens.

Edited by Schran
Link to comment
Share on other sites

Roddenberry sa att målet med st är att visa oss mäniskor som vi är och det stämmer ju än i dag.

Som jag har hört det så ville Roddenberry snarare visa vad människan skulle kunna bli.

Det är även min uppfattning. Han hadde en oerhört positiv tilltro till vad vi skulle kunna åstakomma. Personligen tror jag har fel i det avseendet.

Edited by Unkas
Link to comment
Share on other sites

Roddenberry sa att målet med st är att visa oss mäniskor som vi är och det stämmer ju än i dag.

Som jag har hört det så ville Roddenberry snarare visa vad människan skulle kunna bli.

Och som jag har hört det så villa han visa båda sakerna. Det ena motsätter inte det andra faktiskt. ;)

Link to comment
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...