Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Övriga

Krenim: TidsvapenskeppKrenimernas (en art från deltakvadranten) tidsvapenskepp (Eng: temporal weapon ship) var ett jättelikt skepp som konstruerades omkring 2174 under ledning av Anorax. Huvudbestyckningen bestod av ett speciellt strålvapen som kunde förskjuta objekt ut från det normala tidskontinuumet, med konsekvensen att de försvann från historien. Skeppet ansågs t.o.m. farligare än en "planetdödare", eftersom det med tidsstrålvapnet kunde utradera en hel art från historien! Tidsvapenskeppet var också utrustat med kronitontorpeder, som genom att de växlade in och ut från tiden kunde penetrera varje typ av konventionella sköldsystem.

En tidsstörningsgeneratorkärna (Eng: temporal core) såg även till att skeppet kunde placeras utanför den normala rumtiden, vilket gjorde att hela skeppet plus besättningen var immunt mot alla typer av konventionella vapen.
(Year of Hell, del I & del II)


Tidsvapnet avfyras mot en planet USS Voyager rammar tidsvapenskeppet
Text markerad med denna färg är ej kanon
Specifikation

Typ: Behemoth

Längd: 1550 m
Bestyckning: Tidsstrålkanon, pulsdisruptorer, kronitontorpedtuber, 6 skyttlar
Försvar: Tidssköldar, deflektorsköldar
Warphastigheter: max marschfart 6
Kraftkälla: Tidsstörningsgeneratorkärna

Kända skepp

  • Anorax tidsvapenskepp
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter