Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

USS Kelvin NCC-0514

uss-kelvin-00.jpg

 

Stjärndatum 2233,04 var USS Kelvin ute på uppdrag 75.000 kilometer från gränsen mellan Federationen och Klingonimperiet när besättningen blev varse ett svart hål skapat 2387 genom detonation av röd materia och därigenom skapades även en alternativ verklighet. Inledningsvis undersöker Kelvins besättning om detta fenomen var av Klingonskt ursprung men denna teori avfärdas senare.

 

tumme_uss-kelvin-01.jpgtumme_uss-kelvin-02.jpgtumme_uss-kelvin-03.jpgtumme_uss-kelvin-04.jpg

 

Under Kelvins observation av det svarta hålet från framtiden dyker gruvskeppet Narada under befäl av kapten Nero upp genom hålet. När Narada upptäcker Kelvin laddar de snabbt sina vapen, Kelvin går till Red Alert och besvarar elden. Naradas första torped slår ut warpdriften och reducerar huvudkraften ner till 38%, den andra torpeden slår ut Kelvins atmosfäriska stabilisering och sköldar. Nu är Kelvin ett lätt byte men attacken stoppas av Ayel, Naradas förste officer som kräver att Kapten Robau kommer ombord Narada för att diskutera villkoren för vapenvila. Robau, som går med på kraven, lämnar över befälet till George Kirk och tar sig till Narada med en av Kelvins skyttlar. Robaus order till Kirk var att han skulle evakuera Kelvin med hjälp av alla tillgängliga skyttlar och sedan använda autopiloten för att ramma Narada.

 

tumme_uss-kelvin-05.jpgtumme_uss-kelvin-06.jpgtumme_uss-kelvin-07.jpg

 

Under mötet på Narada dödas Robau av Nero och genom att monitorera Robaus livstecken blev besättningen genast medveten om hans öde. George Kirk beordrar undanmanöver och eldgivning mot Narada med alla tillgängliga vapen samtidigt som Kelvin besköts av Narada. Kirk visste att Kelvin inte skule kunna stå emot Naradas missiler speciellt länge och gav därför generalorder 13: evakuering av skeppet.

 

När alla skyttlar lanserats använde Kirk Kelvin för att täcka deras flykt. Med inga andra alternativ till hands lade Kirk Kelvin på kollisionskurs med Narada. Kirk blev dock tvungen att stanna kvar ombord på Kelvin snarare än att förenas med sin hustru ombord på medecinskytteln då de upptäckte att Naradas missiler förstört autopiloten och kirk tvingades styra skeppet manuellt. Kirk hade då varit befälhavare ombord på Kelvin i cirka tolv minuter. Kirk rammade Narada och lyckades skada skeppet allvarligt. Kelvin förstördes och Kirks uppoffring säkerställde överlevnaden för de flyende skyttlarna och dess passagerare, däriblan hans fru och nyfödde son.

 

 

Efter Kelvins förstörelse skrev Pike en avhandling om USS Kelvin och George Kirk, befälhavaren vid tidpunkten för skeppets förstörelse. Pike hänvisade till denna avhandling och sin kännedom om George Kirk när han utmanade James T Kirk att försöka överträffa sin far och ta värvning i stjärnflottan. (Star Trek)

 

Personal ombord USS Kelvin

Richard Robau, kapten

George Kirk, försteofficer

Michael Johnson, rorsman

Alnschloss K'Bentayr, säkerhetsofficer

Humphrey, taktikofficer

 

USS Kelvin är ett enwarpgondols-undersökningskepp en generation äldre än Enterprise och förstördes i kollisionen med Narada 2233. Kelvins design är en hittills okänd skeppsklass som föregick det nya universumet. Dess ursprungliga uppdrag var att undersöka en anomali, från vilken Narada angriper och förstör Kelvin.

 

Områden synliga på skeppet inkluderar bryggan, korridorer, sjukstuga och ett mycket rymligt teknik / skytteldäck. Liksom nya Enterprise har Kelvin ett fönster i stället för en viewscreen.

 

tumme_uss-kelvin-bridge.jpg

 

Huvuddeflektorn (med en skytteldäcket vid den bakre änden) är belägen ovan bryggan och den enda warpgondolen under den. Oräknat Saladin / Hermes som bara skymtades på en monitor, skulle Kelvin vara det enda skeppet i Stjärnflottan med bara en warpgondol. En märklig omständighet är att warpgondolen har ett extra avgasutblås (impulsmotor?) vid den bakre änden.

 

USS Kelvin NCC-0514 har fått sitt namn efter fysikern och ingengören Lord Kelvin och regisören JJ Abrams morfar Harry Kelvin som hade födelsedag 14/5. I ett tidigt skede av filmen hette skeppet USS Iowa och hade registreringsnr 1201.

Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter