Jump to content

Kommer engelskan vara ett ensamt världsspråk om 200 år?


Nyhet

Recommended Posts

lang_comp_fut_071116.jpgI Star Trek talar ju alla engelska, vilket iochförsig är ganska naturligt eftersom ST produceras i USA.

Men det leder ändå lätt in på frågan om engelska språket kommer globalt att vara än mer dominerande om t.ex. 200 år.

Enligt många språkforskare kommer engelskan att tappa mark som modersmål, men bli än mer viktigt som ett andraspråk, speciellt inom akademikervärlden, och i synnerhet då som ett "teknikspråk". Vi kommer troligen se ett större inflytande i våra egna språk från i första hand språk som kinesiska (mandarin), arabiska, spanska och hindi, och exempelvis svenskan kommer utvecklas mindre s.a.s. innifrån.

Det är intressant att se att ett språk som svenska under en tidsperiod på tusen år inte har ändrat sig mer än ungefär 15%. Med andra ord vore det t.ex. inte speciellt svårt att förstå den svenska som talades under Gustav Vasas tid.

(Bilden: Framtidens språkkompatibla regioner)

Källa

[ Till originalnyheten ]

Link to comment
Share on other sites

Vad menar du med att svenskan bara har ändrats 15% sedan gustav vasas tid och att det skulle göra den lättförstådd? Engelskan har inte ändrat sig så mycket att det är besvärligt att läsa en text skriven av shakespeare men det har däremot svenskan. Så till den grad att det är omöjligt eller i varje fall väldigt svårt för de flesta av oss att förstå en text skriven på 1700 talet utan översättning. För att inte tala om en text skriven på 1550 talet! J.

Link to comment
Share on other sites

Som jag skrivit i artikeln syftar jag i första hand på det talade språket inte det skrivna. Se inslaget från Aftonbladet:

http://wwwc.aftonbladet.se/atv2/popup_qt.h...;commercial=yes

Jag håller med Unkas om att det är svårt att förutsäga så långt in i framtiden. Här talar vi ju om trender - som blir osäkrare ju längre vi spår in i framtiden - samt vad den språkliga utvecklingen genom historien säger oss.

Edited by Fleetadmiral
Link to comment
Share on other sites

Det är intressant att se hur språk utvecklas. Spanska ska t.ex. enligt vad jag har hört inte ha förändrats på något större sätt på hundratals år, en spanjor kan lätt läsa ett dokument från 1500-talet, medan en svensk eller en engelsman skulle ha väldigt svårt.

Vi kommer troligen se ett större inflytande i våra egna språk från i första hand språk som kinesiska (mandarin), arabiska, spanska och hindi, och exempelvis svenskan kommer utvecklas mindre s.a.s. innifrån.

Jag håller inte med om att man kan göra såna svepande förutsägelser. Det beror helt på både ekonomiska och politisk/kulturella trender. Om konflikt fortsätter med arabvärlden så kommer vi aldrig att integreras på det sättet. Och det är omöjligt att förutsäga vad våra kulturella relationer med stora länder som indien och kina kommer utvecklas till. Bara för att det är många som talar språken betyder det inte att de nationerna kommer vara i en position att influera våran kultur och/eller språk. Anledningen till att vi influeras så mycket av engelskan är att vi ser på deras filmer, lyssnar på deras musik, och på så vis involveras i den kultursfären, inte bara för att det finns många som talar språket.

Vad som (enligt min åsikt) är troligare är att vi kommer influeras av franskan, tyskan, spanskan, italienskan och de östeuropeiska språken som medborgare i Europeiska Unionen. Kina kommer fortfarande vara på andra sidan jorden, med stora politiska och kulturella skillnader. Europa är vår framtid. Jag ser ö.h.t. inget stöd för iden att dagens U-länder skulle vara på väg att ta över som du verkar antyda. Deras ekonomiska tillväxt är imponerande, men i slutändan så måste den hejdas precis som våran gjorde, oändlig tillväxt i den farten är ohållbar.

Link to comment
Share on other sites

I artikeln från USA Today så påpekar de att det *förvånande* nog inte, förmodligen, bara kommer att talas engelska på jorden i framtiden. Jag tycker förstås att det låter rimligt att man har lokala språk och språk som fungera på en teknisk nivå, och kanske ett annat på en politisk etc.

Det påminner mig lite off the record om mina amerikanska polare. När vi var i Prag så missade vi vår buss hem, så jag stolpade över torget till några pragbor och frågade dem, på tyska, om de visste när nästa buss kom. Mina amerikanska vänner förvånade sig över att jag kunde franska OCH tyska samt svenska (eller skandinaviska då jag ju pratat med norrmän på resan). Jag kan egentligen inte franska eller tyska men kan några fraser från skolan som ligger nån stanns i hjärnbarken. Men jag tror att synen att engelskan är och kommer att vara ett världspråk i all oändlighet lite faller tillbaka på deras världssyn, liksom :) .

Link to comment
Share on other sites

Om jag får dra ut de nuvarande trenderna så tror jag att vi kommer att få ett par tre världspråk som är ledande i alla internationella kommunikationer och som alla måste tala åtminstonde ett av för att kunna göra sig förstådda när de är ute och reser och så vidare. Av dessa känns engelskan rätt given och det andra tror jag är kinesiskan som redan talas av en femtedel av världens befolkning. Sedan vet jag inte om det finns något mer språk av samma kaliber men arabiskan ligger nog närmast.

Men jag tror inte att det leder till att andra språk försvinner utan att man som idag kommer att tala sina lokala språk runtom i världen även om de kommer att influeras av huvudspråken mer och mer men så har det alltid varit. J.

Link to comment
Share on other sites

Idén om ett lingua franca har aldirg visat sig särskilt bärkraftig. Det beror främst på att språk är kulturbärare och inte kan appliceras överallt utan att både förändras och dessutom förenklas. Medan andra ord för att vi ska tillräcklligt bra på och ha verklig nytta av ett srpåk i vår vardag måste ni använda det dagligen och anpassa det efter våra kulturella och sociala sammanhang. Svenskan har ju växt fram som ett sätt att beskriva oss själva och den sociala, kulturella och biologiska miljö vi lever i här i Norden.

Jag tror situationen om 200 år ser ut som nu med förvisso färre språk på global nivå men där de "gamla språken"; engelska, tyska, franska, spanska, kinesiska och arabiska fortfarande talas i samma omfattning som idag. Och att en mycket annorlunda engelska mot den vi känner idag används i internationella sammanhang. Jag tror absolut att en slags "användarengelska" kommer utvecklas, men frågan är om den inte kommer stanna innanför de som använder dem. Men för att det ska ske måste vi och resten av världen bli mycket bättre på engelska. Idag kan vi viss engelska bra, men är långt ifrån så bra att vi kan byta ut svenskan. Vi kan kanske skriva en text om politik på engelska men bli smått ställda i vardagsituationer som att laga mat, meka med bilen och whatnot. Testa gärna dig själv med att försöka prata och tänka på engelska en hel dag, plötsligt inser man att man har rätt stora luckor i framförallt sitt ordförråd. Men jag kan lova att du ändå springer åttor runt en genomsnittlig fransman.

Dessutom före andra världskriget var tyskan det stora andra språket i Sverige, en stor del av vårt språk är tyska låneord, vårat politiska system är i grunden tyskt; riksdag/reichstag (socialdemokratin är tysk från början till exempel) och hela den svenska grammatikundervisningen var anpassad för att underlätta inlärning av tyska. Vi var och är i någon mån halvtyskar (varför tror ni tyskarna, framförallt nordtyskar trivs så i Sverige?). Då stod inte engelska högt i kurs varken här eller internationellt. Och det tog ett abrupt slut, vem vet vad som sker med engelskan.

Link to comment
Share on other sites

För 200 år sedan var franskan det språk som talades i svenska hovet. Även när syskon, fäder och nära vänner skrev brev med varandra, var det Franska som man använde. Då var det nästan ingen som tyckte det var så stor ide att lära sig Engelska.

Som "Schran" nämner blev senare tyskland något av en svenska favorit, och i skolorna är det först de senaste 10-20 åren som den trenden har vänt. Tyskan är ett minskande ämmne i skolorna just nu.

Med detta vill jag påvisa hur mycket som händer under 200 år. Vilket språk som är "förhärskande" i framtiden är omöjligt att förutse, anser jag.

Som någon annan också nämde så är ett språk och väldigt viktigt för den nationella och kulturella identiteten, såväl för staten som för individen. Således anser jag också att det inte kommer att bli ett enda förhärskande språk i framtiden.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Kommer engelska språket att vara globalt än mer dominerande om t.ex. 200 år?

Spanskan och portugisiskan hör till de språk som växer snabbast. Med ett konstgjort språk som Interlingua (en modern form av latin med urenkel grammatik och låneord även från engelska, arabiska och kinesiska) kan man göra sig fullt förstådd hos de som har spanska, italienska, portugisiska, franska eller rumänska som modersmål. Jag har testat det genom att skicka ut mejl på Interlingua till mottagagre i en mängd olika länder, och snabbt fått svar att de förstår rubbet.

Det finns faktiskt en uppsättning av Star Trek: Deep Space Nine köpfilmer där rösterna dubbats till bl.a. Esperanto. Det är dock inte inne längre att lära sig konstgjorda språk, och mest spjärnar kanske de med engelska som modersmål emot. Även vi som bor i små länder som Sverige, Danmark och Nederländerna är så pass duktiga på engelska (jämfört med t.ex. tyskar och fransmän) att vi gärna ser att engelska blir andraspråk vid sidan av modersmålet i alla världens länder. Men alla ni som läst spanska: testa gärna Interlingua, ni kommer garanterat att förstå det.

Det finns dock en växande rörelse bland de engelsktalande som jobbar för att engelskan ska få en stavning som motsvarar uttalet. Som vi alla vet kan vokaler uttalas nästan hur som helst på engelska, medan ett A är ett A och ett I är ett I i de flesta andra språk. Om en språkreform genomförs, kan det mycket väl bli så att det blir lättare för många fler människor i världen att lära sig engelska.

Sanmare

Jag hoppas att vi uppnår följande, till att börja med:

Människosläktets enande i en världsfederation där alla är världsmedborgare och ändå tillåts vara olika till följd av anlag och traditioner (enhet med pluralism)

- en lagstiftande och en verkställande myndighet omfattande hela världen

- en världsdomstol som ska döma och avkunna slutdom i tvister mellan jordens delstater, organisationer och andra element i det universella systemet

- universell och obligatorisk utbildning (även i ämnet "internationell förståelse")

- världsomfattande nedrustning och universell fred

- en internationellt bekostad och bemannad ordningsmakt

- en världshuvudstad som ska utgöra världscivilisationens nervcentrum

- ett världsspråk med ett världsalfabet ska skapas eller utväljas och utläras som andraspråk för alla människor

- ett enhetligt mått- och viktsystem

- en enda valuta för hela världen

- kraftiga satsningar på vetenskap, teknik, kommunikation, kultur, konst, litteratur

- ett helt nytt ekonomiskt system som bl.a utjämnar de idag extrema skillnaderna mellan rika och fattiga

- världsomfattande ansträngningar för att läka den värld som mänskligheten gjort sjuk

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Själv är jag nöjd om alla världens nationer kan enas om någonting i stil med följande:

-Vi som har undertecknat detta fördrag erkänner alla människors mänskliga rättigheter och respekterar att alla människor är individer med rätt att bestämma över sitt eget liv och ta fria och självständiga beslut grundat på fri och tillgänglig information.

-Vi respekterar alla människors fria rätt att bosätta sig var man vill så länge man är beredd att följa de lagar och förodningar och sedvänjor som råder i just det området/landet/staten.

-Alla nationer äger en skyldighet att tillhandahålla information om dess lagar, förodningar och sedvänjor på alla huvudspråken (främst Engelska, Arabiska, Kinesiska).

-Ingen nation, stat, land, religion eller annan likande maktutövare har tillåtelse att genom lagar och förodningar tvinga invånare i sina områden eller motsvarande att tillhöra en viss religion eller att tvinga människor som flyttat till detta område att frånsäga sig sin religion eller tvingas att konvertera till en religion i det området.

-Varje människa har rätt att vara medborgare i det landet de väljer att bo i om de så vill. Ingen nation äger tillåtelse att ha människor i fängsligt förvar eller liknande enbart på grund av att de kommer från eller har varit i ett visst land eller liknande.

Någonting i den stilen? J.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Det är intressant att se hur språk utvecklas. Spanska ska t.ex. enligt vad jag har hört inte ha förändrats på något större sätt på hundratals år, en spanjor kan lätt läsa ett dokument från 1500-talet, medan en svensk eller en engelsman skulle ha väldigt svårt.

Jag har kollat upp det i spanskspråkiga Wikipedia. Faktum är att spanskan har en uppbyggnad som förenklar förändringar. Uppdelningen i spanska och portugisiska skedde på bara drygt hundra år. Och i det som idag är Spanien förekommer ett flertal varianter som skiljer sig så mycket från varandra att de (kastilianska, katalanska, andalusiska, galiciska) betraktas som olika språk mer än olika dialekter.

Latinamerika fick snabbt sina egna spanska språk. En spanjor behöver ett lexikon för att förstå argentisk spanska, och i utbudet av nedladdningsbara ordlistor och rättstavningsprogram för datorer finns alltid både Spanien och just Argentina med när det gäller spanska.

Mexiko lär vara det land som har bevarat den renaste formen av europeisk spanska (kastilianska).

Portugisiskan är lika förändringsbar.

Link to comment
Share on other sites

I Star Trek talar ju alla engelska, vilket iochförsig är ganska naturligt eftersom ST produceras i USA.

Men det leder ändå lätt in på frågan om engelska språket kommer globalt att vara än mer dominerande om t.ex. 200 år.

Enligt många språkforskare kommer engelskan att tappa mark som modersmål, men bli än mer viktigt som ett andraspråk, speciellt inom akademikervärlden, och i synnerhet då som ett "teknikspråk". Vi kommer troligen se ett större inflytande i våra egna språk från i första hand språk som kinesiska (mandarin), arabiska, spanska och hindi, och exempelvis svenskan kommer utvecklas mindre s.a.s. innifrån.

INTERLINGUA – VÄSTERLANDETS SPRÅK?

Spanska eller kastilianska är det andra största språket i världen. Det talas som modersm??l av 387 miljoner människor (även till viss del i Asien) och av mer än 600 miljoner totalt (enligt uppskattning 2006). Katalanska är modersmål för 10 miljoner människor. Portugisiska är modersmål för över 200 miljoner människor i världen och talas totalt av 260 miljoner. Franska talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner. Italienska talas av ungefär 70 miljoner människor. Rumänska talas av 26 miljoner människor. Sammanlagt har 800 miljoner människor något av dessa språk som modersmål, och hela 1,3 miljarder människor talar något av dessa språk.

Gemensamt för dessa 1,3 miljarder människor är att de utan vidare förstår det av en internationell panel av lingvister utvecklade språket Interlingua, som brukar kallas en modern form av latin – men vackrare, ordrikare och ytterst förenklat grammatiskt utan några konstigheter vad gäller verb, uttal m.m och utan den tillkrångning som drabbat t.ex. esperanto. Om du talar till eller skriver till en exempelvis en spanjor, portugis eller italienare på interlingua förstår han omedelbart varenda ord. Interlingua är mjukt som kubansk spanska och uttrycksfullt som italienska och låter oerhört bra när man sjunger på språket.

I svenskspråkiga Wikipedia kan man läsa följande om interlingua:

Det gemensamma språkliga arvet i de moderna språken i Europa och Amerika är av latinskt och grekiskt ursprung. Detta ordförråd har International Auxiliary Language Associationsammanställt och standardiserat till språket interlingua. Interlinguas grammatik är kraftigt förenklad jämfört med de språk som det baseras på. På grund av att ordförrådet till största delen utgörs av ord som är gemensamma för de romanska språken, och till ganska stor del även engelskan och andra europeiska språk, kan en någorlunda språkligt bildad europé eller amerikan ganska väl följa en teknisk eller vetenskaplig text inom sitt område på interlingua utan särskilda förstudier. Att aktivt tillägna sig språket går också relativt fort. En person vars modersmål är italienska, spanska eller portugisiska har inga svårigheter att förstå interlingua.

Interlingua kan bli Västerlandets gemensamma språk. De som talar romanska språk behöver bara börja tillämpa det för att komma igång. Om de som talar germanska språk (engelska, tyska, svenska, holländska, danska, norska, m .fl) inför interlingua i skolundervisningen så kommer på en generation över 2 miljarder människor att tala och skriva interlingua obehindrat. De som har spanska, portugisiska, italienska och andra romanska språk som modersmål förstår alltså interlingua direkt. Svenskar, engelsmän, tyskar och andra som talar germanska språk behöver viss utbildning och praktik. De som talar ryska, polska, serbokroatiska och andra slaviska språk behöver läsa interlingua i skolan i åtminstone tre år.

Link to comment
Share on other sites

Inget annat språk kommer väl i närheten av kinesiska som väl talas av typ 1.3 miljarder människor eller hur många kineser det nu finns. Jag tror att det i framtiden kommer att finnas ett antal huvudspråk som man kan antingen som modersmål eller som sekundärspråk. Engelska, kinesiska, arabiska kommer med största sannolikhet att ingå bland dessa måste språk. Sedan kan man möjligen tänka sig spanska och portugisiska också men minns att dessa språk är en kvarleva från kolonisationstiden och därmed kan antas vara på utdöende på riktigt lång sikt. J.

Link to comment
Share on other sites

På tal om drömmar om ett lingua franca, låt oss inte glömma esperanton.

Sen är det oundvikligen så att det dominerande sekundärspråket i mångt och mycket styrs av ekonomisk och politisk makt, vilket är till engelskans nackdel i ett längre perspektiv. Dock gör engelskans frömåga att adaptera sig till lokala förhållanden att den nog kan överleva i en internationell form.

Sen tror jag inte att varken engelska, kinesiska eller arabiska (eller spanska) kommer att bli allmänna modersmål, men de kommer vara dominerande sekundärspråk.

Link to comment
Share on other sites

På tal om drömmar om ett lingua franca, låt oss inte glömma esperanton.

Sen är det oundvikligen så att det dominerande sekundärspråket i mångt och mycket styrs av ekonomisk och politisk makt, vilket är till engelskans nackdel i ett längre perspektiv. Dock gör engelskans frömåga att adaptera sig till lokala förhållanden att den nog kan överleva i en internationell form.

Sen tror jag inte att varken engelska, kinesiska eller arabiska (eller spanska) kommer att bli allmänna modersmål, men de kommer vara dominerande sekundärspråk.

Esperantovännerna har krånglat till det för sig genom att införa nya bokstäver och ha för många ord utan verklighetsbakgrund. Jag tror som sagt på en sammansmältning av de romanska språken och engelskan, vilket interlingua är idag. Interlingua skulle fungera utmärkt i delstater som Florida och Kalifornien, där de spansktalande snart är lika många som de engelsktalande och där ett blandspråk redan förekommer. Jag tror defintivt inte, som någon trodde, att spanskan på sikt är utdöende. Språket kommer att förändras, men finnas kvar.

Link to comment
Share on other sites

På tal om drömmar om ett lingua franca, låt oss inte glömma esperanton.

Sen är det oundvikligen så att det dominerande sekundärspråket i mångt och mycket styrs av ekonomisk och politisk makt, vilket är till engelskans nackdel i ett längre perspektiv. Dock gör engelskans frömåga att adaptera sig till lokala förhållanden att den nog kan överleva i en internationell form.

Sen tror jag inte att varken engelska, kinesiska eller arabiska (eller spanska) kommer att bli allmänna modersmål, men de kommer vara dominerande sekundärspråk.

Esperantovännerna har krånglat till det för sig genom att införa nya bokstäver och ha för många ord utan verklighetsbakgrund. Jag tror som sagt på en sammansmältning av de romanska språken och engelskan, vilket interlingua är idag. Interlingua skulle fungera utmärkt i delstater som Florida och Kalifornien, där de spansktalande snart är lika många som de engelsktalande och där ett blandspråk redan förekommer. Jag tror defintivt inte, som någon trodde, att spanskan på sikt är utdöende. Språket kommer att förändras, men finnas kvar.

Ser att du har läst om Bahai^^ .. diggar deras koncept och religion btw =).

Åter till språket, så kanske det blir hindi och mandarin som nåt nytt handelsspråk, eller att det blir något nytt indo-europeiskt blandspråk med mandarin och arabiska.

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...