Jump to content

Warp vs Slipstream


MrsMorn

Recommended Posts

Jag har funderat ett tag på två olika sorters färsätt som ofta förekommer i Sci-fi. Det är Warp (det snabbaste sättet att färdas i ST) och Slipstream (förekommer i Gene Roddenberry's Andromeda). Viket av dem är egentligen det säkraste och mest effektiva sätt att färdas på? Jag har fått uppfattningen av att slipstream är ett väldigt osäkert sätt att färdas på eftesom att den exakt när som helst kan kollapsa. Warp är långt över ljusets hastighet men jag undrar bara hur de kan fördas över ljusets hastighet utan att föryngras (jag vet att de förmodligen har löst det på något kul sätt). Slipstream är också mer psykologiskt utmattande för alla raser och inte enbart människan

Edited by Paradox
Link to comment
Share on other sites

egentligenåker man ju aldrig fortare än ljusets hastighet i ST. när man warpar så skapar man ju ett warpfält (som en bubbla ungefär) runt skeppet och sedan koprimerar man området framför skeppet för att sedan sträcka ut det bakom. på så sätt "drar" man i tidsrummet och flyttar på skeppet utan att det egentligen rör på sig.

just ja, glömde säga det, att eftersom man inte åker framåt alls (tekniskt sett då) så åldras man inte fortare heller.

Edited by NX-01
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Och notera att vi även har ett slipstream begrepp i st. Tänkte främst på de allorstädes närvarande borgerna... J.

Kanske bara är jag som har missuppfattat begreppen, men Borgerna använder sig väl av Transwarp, vilket skiljer sig en del från slipstream?

Så vitt jag förstått det är slipstream/transwarp mycket snabbare än vanlig warp

Edited by Omega
Link to comment
Share on other sites

Och notera att vi även har ett slipstream begrepp i st. Tänkte främst på de allorstädes närvarande borgerna... J.

Kanske bara är jag som har missuppfattat begreppen, men Borgerna använder sig väl av Transwarp, vilket skiljer sig en del från slipstream?

Så vitt jag förstått det är slipstream/transwarp mycket snabbare än vanlig warp

har också fått för mig att det är transwarp som borg använder. slipstream finns dock i ST, vet att jag läst det nån gång, fast när nån säger slipstream så tänker jag direkt på racing :lol:

Link to comment
Share on other sites

slipstream andvändes av "USS Dauntless" i delta kvadranten. transwarp andvänds av Borg. Båda går snabbare än warp men vet inte vilken som är snabbast. Slipstream är dock mer instabil än transwarp pågrund av att skeppsdatan måste räkna tusentals algoritmer per sekund för att hålla skeppet kvar i det artificiella maskhålet som slipstream härden skapar.

Transwarp andvänder sedan conduits för att färdas snabbt mellan områden och dessa går väldigt snabbt.

USS Voyager hade slipstream ett tag men pågrund av att dom krashade pågrund av den i en annan tidsperiod tog dom bort den.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
egentligenåker man ju aldrig fortare än ljusets hastighet i ST. när man warpar så skapar man ju ett warpfält (som en bubbla ungefär) runt skeppet och sedan koprimerar man området framför skeppet för att sedan sträcka ut det bakom. på så sätt "drar" man i tidsrummet och flyttar på skeppet utan att det egentligen rör på sig.

just ja, glömde säga det, att eftersom man inte åker framåt alls (tekniskt sett då) så åldras man inte fortare heller.

Ju närmare ett rymdskepp kommer ljushastigheten, desto långsammare går tiden jämför med Jorden. Om ett skepp färdas i 33 % av ljushastigheten så motsvarar ett år på rymdskeppet fyra år på Jorden. I Star Trek borde alla skepp stöta på detta problem när de färdas i impulsfart,

Link to comment
Share on other sites

Jag har funderat ett tag på två olika sorters färsätt som ofta förekommer i Sci-fi. Det är Warp (det snabbaste sättet att färdas i ST) och Slipstream (förekommer i Gene Roddenberry's Andromeda). Viket av dem är egentligen det säkraste och mest effektiva sätt att färdas på? Jag har fått uppfattningen av att slipstream är ett väldigt osäkert sätt att färdas på eftesom att den exakt när som helst kan kollapsa. Warp är långt över ljusets hastighet men jag undrar bara hur de kan fördas över ljusets hastighet utan att föryngras (jag vet att de förmodligen har löst det på något kul sätt). Slipstream är också mer psykologiskt utmattande för alla raser och inte enbart människan

De två huvudtyper att färdas som jag stött på mest är warp och "hopp". I Isac Asimovs triologi om Stiftelsen liksom i serien Battlestar Galactica laddar skeppen upp för att därefter hoppa till en punkt några ljusår bort. Hoppen beräknas väldigt noga, men ju längre hopp man gör desto större blir osäkerhetsfaktorn i hoppen. I värsta fall kan man hoppa rakt in i en stjärna.

Jag undrar om någon matteintresserad för sitt nöjes skull räknat vilket färdsätt som är snabbast. Man måste förstås göra en del antaganden för att kunna jämföra warp med hopp.

Link to comment
Share on other sites

svaret på att dom inte påverkas när dom åker i impuls är att dom åker så "sakta" att det inte gäller. Om man nu vill åka fortare vid impuls kan man antingen skita i att tiden går långsammare eller skapa ett warp fält runt skeppet som skyddare det mot vanlig rymd

Link to comment
Share on other sites

Vilket är snabbast mellan slipstream och Borgs transwarp?.

Både slipstrimdrift och transwarpdrift kan bryta igenom warpbarriären (Warp 10). Men medan man med slipstream alltid färdas i transwarphastigheter, färdas t.ex. Borgerna i sina transwarpkanaler normalt med hastigheter runt 30 gånger snabbare än warp 9. (det är inte en tillfällighet att begreppet slipstream lånats från racingvärlden; ett konstgjort maskhål "suger" skeppet mot destinationen)

Vilket är snabbast mellan warp och rymdhopp?

Rymdhopp (som används t.ex. i Battlestar Galactica) innebär att farkosten teleporteras ögonblickligen till destinationen, alltså motsvarande warp 10 (se ovan). Hoppen kan dock inte vara större en ett visst antal ljusår i taget, och mellan hoppen tar det en ganska lång tid innan ett nytt hopp kan göras (kräver väldiga mängder energi). I Battlestar Galactica färdades man i speciella hoppkorridorer och destinationen var given på förhand.

Förkortas tiden med impulsdrift?

Med impulsdrift förefaller man inte kunna färdas snabbare än 1/3 av ljushastigheten. Vid den hastigheten blir ju tidsdilationen märkbar, men eftersom man i allmänhet bara färdas med den hastigheten inom solsystemen så rör det sig kanske som mest om någon timmes förkortad tid (5 %). Vid 1/3 impuls är tidsförkortningen i stort sett försumbar.

(För att en resa skall förkortas med en fjärdedel så lång tid (t.ex. 4 år blir 3 år) krävs att skeppet färdas i knappt 70% av ljushastigheten. För att 4 år skall bli 1 år måste man upp i hela 97% av ljushastigheten!)

Edited by Fleetadmiral
Link to comment
Share on other sites

Vilket är snabbast mellan warp och rymdhopp?

Rymdhopp (som används t.ex. i Battlestar Galactica) innebär att farkosten teleporteras ögonblickligen till destinationen, alltså motsvarande warp 10 (se ovan). Hoppen kan dock inte vara större en ett visst antal ljusår i taget, och mellan hoppen tar det en ganska lång tid innan ett nytt hopp kan göras (kräver väldiga mängder energi). I Battlestar Galactica färdades man i speciella hoppkorridorer och destinationen var given på förhand.

du snakcar om gamla BSG eller hur? har då inte för mig att det finns särskilda hoppkorridorer i nya BSG, där knappar man in koordinater innan man utför ett hopp. hehe gillar vad dom kallar hoppen; FTL-jump. det står för nåt så enkelt som Faster Than Light-jump

Link to comment
Share on other sites

du snakcar om gamla BSG eller hur? har då inte för mig att det finns särskilda hoppkorridorer i nya BSG, där knappar man in koordinater innan man utför ett hopp. hehe gillar vad dom kallar hoppen; FTL-jump. det står för nåt så enkelt som Faster Than Light-jump

Jo, du har rätt.

FTL-jump är väl lite av ett understatement... :)

Om vi utgår från att hoppen är en form av teleportering stöter man på ett stort problem: Mottagaren måste informeras om skeppets uppbyggnad (det måste förstås ske otroligt mycket snabbare än med ljusets hastighet) om teleporteringen skall kunna utföras inom rimlig tid. Det förutsätter väl också att destinationerna innehåller någon form av avkodare!

Edited by Fleetadmiral
Link to comment
Share on other sites

svaret på att dom inte påverkas när dom åker i impuls är att dom åker så "sakta" att det inte gäller. Om man nu vill åka fortare vid impuls kan man antingen skita i att tiden går långsammare eller skapa ett warp fält runt skeppet som skyddare det mot vanlig rymd

Impulshastighet är otroligt mycket snabbare än t.ex. de hastigheter som våra verkliga raketer uppnått, vid resor till månen eller i bana runt jorden. Även i denna jämförelsevis låga fart har man kunnat konstatera att astronauter/kosmonauter som varit i bana runt jorden i några månader faktiskt har rest i tiden. När de återvänt till jorden har man konstaterat att det skiljer några hundradels sekunder mellan deras atomur och atomuren på jorden.

Impulshastighetens tidskonsekvenser har man inte löst i Star Trek vad jag vet. Jag har heller aldrigt hört att man skulle använvda warpfält för ett korrigera tidsförskjutelser vid impulsfart

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Finns det inte hyperspace i stargate och star wars. Och går inte det ganska snabbt?

Jo, både i Stargate och Star Wars använder man konceptet hyperrymd, som till skillnad från Star Trek:s subrymd är en "egen" rymd som öppnas av hypermotorn. (Subrymden är det rum som bildas när warpmotorn förändrar geometrin i "vår" rymd). Hyperrymdens storlek bestäms av motorns kapacitet. I typfallet rör sig ett snabbt skepp i Star Wars och Stargate uttryckt i Star Trek termer med hastigheter runt warp 9.999999. Det enda skepp som kan konkurrera med dessa hastigheter - så vitt jag vet - är USS Dauntless, men transwarpkanalerna som borgerna ibland färdas i kan ge ännu högre hastigheter.

Till skillnad från Star Wars hyperrymd växelverkar inte Stargates hyperrymd med den normala rymden. Det innebär att rymdskepp i Stargate kan färdas rätt genom stjärnor, svarta hål, etc, utan att påverkas.

Edited by Fleetadmiral
Link to comment
Share on other sites

I typfallet rör sig ett snabbt skepp i Star Wars och Stargate uttryckt i Star Trek termer med hastigheter runt warp 9.999999.

Jag har fått för mig att Han Solo säger "The Millenium Falcon" gör 1,5 X ljusets hastighet i första filmen (A new Hope/IV)? Är jag helt ute och cyklar?

Link to comment
Share on other sites

Antingen är det felöversatt eller ett motsägelsefullt påstående.

Luke Skywalkers resa från Tatooine till Alderaan skulle maximalt ha tagit två dagar, men planeterna ligger åtminstone en halv galax ifrån varandra. Då räcker det inte med 1,5 gånger ljushastigheten! För Darth Maul tog det ungefär sju timmar att färdas mellan Coruscant och Tatooine. Millenium Falcon ska också vara ett av de snabbaste skeppen i Star Wars-universumet.

Däremot sägs att att Millenium Falcon skall vara ett skepp av klass 0,5 (Klasserna går från 0,5 till ungefär 4, där 0,5 är snabbast)

Edited by Fleetadmiral
Link to comment
Share on other sites

Finns det inte hyperspace i stargate och star wars. Och går inte det ganska snabbt?

Jo, både i Stargate och Star Wars använder man konceptet hyperrymd, som till skillnad från Star Trek:s subrymd är en "egen" rymd som öppnas av hypermotorn. (Subrymden är det rum som bildas när warpmotorn förändrar geometrin i "vår" rymd). Hyperrymdens storlek bestäms av motorns kapacitet. I typfallet rör sig ett snabbt skepp i Star Wars och Stargate uttryckt i Star Trek termer med hastigheter runt warp 9.999999. Det enda skepp som kan konkurrera med dessa hastigheter - så vitt jag vet - är USS Dauntless, men transwarpkanalerna som borgerna ibland färdas i kan ge ännu högre hastigheter.

Till skillnad från Star Wars hyperrymd växelverkar inte Stargates hyperrymd med den normala rymden. Det innebär att rymdskepp i Stargate kan färdas rätt genom stjärnor, svarta hål, etc, utan att påverkas.

Men i något avsnit i sg-1 så störs hyperdriven och dom lämnar hyperspace p.g.a en nebulosa tror jag.

Link to comment
Share on other sites

I typfallet rör sig ett snabbt skepp i Star Wars och Stargate uttryckt i Star Trek termer med hastigheter runt warp 9.999999.

Jag har fått för mig att Han Solo säger "The Millenium Falcon" gör 1,5 X ljusets hastighet i första filmen (A new Hope/IV)? Är jag helt ute och cyklar?

Du har helt rätt, han säger så och det har alltid retat gallfeber på mig (ursäkta asterix humorn där). Jag tror vi får skylla detta uttalande, liksom att han gjorde ett run på 12 parsek (ett avstånd), på ren okunskap. George lucas letade helt enkelt efter lite technobabel som lät bra och föll i en fälla... J.

Link to comment
Share on other sites

Finns det inte hyperspace i stargate och star wars. Och går inte det ganska snabbt?

Jo, både i Stargate och Star Wars använder man konceptet hyperrymd, som till skillnad från Star Trek:s subrymd är en "egen" rymd som öppnas av hypermotorn. (Subrymden är det rum som bildas när warpmotorn förändrar geometrin i "vår" rymd). Hyperrymdens storlek bestäms av motorns kapacitet. I typfallet rör sig ett snabbt skepp i Star Wars och Stargate uttryckt i Star Trek termer med hastigheter runt warp 9.999999. Det enda skepp som kan konkurrera med dessa hastigheter - så vitt jag vet - är USS Dauntless, men transwarpkanalerna som borgerna ibland färdas i kan ge ännu högre hastigheter.

Till skillnad från Star Wars hyperrymd växelverkar inte Stargates hyperrymd med den normala rymden. Det innebär att rymdskepp i Stargate kan färdas rätt genom stjärnor, svarta hål, etc, utan att påverkas.

Men borde inte federationen ha teknologin för att skapa en hyperdrive?

Link to comment
Share on other sites

I typfallet rör sig ett snabbt skepp i Star Wars och Stargate uttryckt i Star Trek termer med hastigheter runt warp 9.999999.

Jag har fått för mig att Han Solo säger "The Millenium Falcon" gör 1,5 X ljusets hastighet i första filmen (A new Hope/IV)? Är jag helt ute och cyklar?

Du har helt rätt, han säger så och det har alltid retat gallfeber på mig (ursäkta asterix humorn där). Jag tror vi får skylla detta uttalande, liksom att han gjorde ett run på 12 parsek (ett avstånd), på ren okunskap. George lucas letade helt enkelt efter lite technobabel som lät bra och föll i en fälla... J.

"The Kessel Run", som Han Solo ska ha pratat om, är totalt 18 parsek, så det är en förvirring av hur han syftar, han syftar inte att han åkte Kessel run på tiden 12 parsek, utan att han (som jag förstått det) åkte närmare ett svart hål, och därmed kortade av sträckan...typ

Edited by Omega
Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...
Men i något avsnit i sg-1 så störs hyperdriven och dom lämnar hyperspace p.g.a en nebulosa tror jag.

Tror att du menar avnittet "Grace" där dem hamnar i en nebulosa med Prometheus men det var för att dem blev attackerade av ett "superkrafigt" alien skepp och åker in i nebulosan där dem inte klarar av att öppna ett "hyperrymdsfönster" senare löser Carter allt...

Edited by Mr Trek
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...