Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Övriga

Romulan: NorexanStridsfåglar av Norexanklassen har tagit över rollen som romulanernas förnämsta skepp. Skeppen är nyare och kraftigare bestyckade, och har mer avancerade vapensystem än D'deridex. De har liknande design, med två vingar som sträcker sig rakt ut från kroppen. Vingspannet på skeppstypen är hela 900 m. Klassen har flera monterade disruptorer på främre delen av vingarna, och en uppsättning disruptorer på skeppets för. Sensorsystemen på klassen förefaller vara överlägsna dem på USS Enterprise-E. Norexanskeppen har också stor manövrerbarhet i förhållande till sin storlek.

Klassen utvecklades förmodligen som svar på Federationens nya rymdskeppsklass Sovereign och Klingonska imperiets slagskeppsklass Negh'Var.

Under år 2379 assisterade två Norexanskepp USS Enterprise-E vid attacken på remanernas stridsfågel Scimitar vid Bassen Rift. Det kan kanske verka förvånande att Norexanskeppen relativt lätt sattes ur spel jämfört med Enterprise - som ändå var svårt skadat. Men ett skäl kan vara att befälhavaren Shinzon på Scimitar planerade att borda Enterprise och därför behövde skeppet intakt.
Text markerad med denna färg är ej kanon
Specifikation

Typ: Tung stridsfågel

Längd: 603.57 m
Bredd: 908.32 m
Höjd: 113.10 m
Antal däck: 30
Besättning: drygt 500
Bestyckning: 3 pulsdisruptorer, 12 stråldisruptorer, 7 plasmatorpedtuber, okänt antal fotontorpedtuber
Försvar: Deflektorsköldar, avancerad bemantlingsenhet
Warphastigheter: Vid gång 5, max marschfart 9.4, maxfart 9.92 (under 12 tim)
Kraftkälla: Artificiell kvantsingularitet

Kända skepp

  • IRW Valdore (grön)
  • IRW Mogai (brun)
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter