Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

MACO

 

- Semper invictus (För alltid oövervinnliga)

 

MACO som var en förkortning för Military Assault Command Operations var en militär kommandostyrka i Förenade jorden från 2150-talet och åtminstone till långt in på 2300-talet. MACO-styrkorna arbetade ofta tillsammans med Stjärnflottans personal. Vid uteuppdrag var de dock starkt självopererande och lydde enbart sina egna befäl. Ombord på rymdskepp - som var Stjärnflottans domän - accepterade de order från kommendören och övriga officerare som tillhörde kommandoavdelningen.

 

MACO påminde i hög grad om de specialstyrkor som fanns i flera av Förenade jordens medlemsländer.

 

 

MACO-styrkornas uppgång och nedgång under 2100- och 2200-talen

 

 

 

En avdelning MACO-trupper under befäl av major J Hayes beordrades till Enterprise NX-01 för dess uppdrag i Delphic Expanse 2153. Amiral Maxwell Forrest förvånades över att kommendör Jonathan Archer ville ha militära officerare ombord på sitt skepp. Men sex veckor efter att MACO-styrkorna kommit ombord lyckades sju MACO-soldater rädda Archer, Tucker och Kessik som var fångade på en planet med omfattande gruvdrift.

 

MACO-styrkor fanns ombord på majoriteten av rymdskepp under Xindi-krisen, och fram till och med Federationens födelse 2161. I och med Federationens skapande upplöstes MACO-styrkorna (Star Trek Beyond). 

 

Efter Xindi-kriget ändrade den nyligen bildade Federationen färdriktning och prioriterade en fredlig utforskning av rymden. I denna nya inriktning ansågs det att MACO-styrkorna ombord på rymdskepp "som färdades i fred" gav en felaktig bild av Federationen, och MACO-styrkorna fasades därför ut undan för undan. I stället ålades rymdskeppens egna säkerhetsstyrkor att ta över det mesta av MACO-styrkornas arbetsuppgifter.

 

I slutet av 2100-talet kunde man bara återfinna MACO-styrkor på lättare och i huvudsak näropererande rymdskepp.

 

MACO-styrkor sattes dock in i stort antal under det kalla kriget på 2240-talet (mot klingonerna), och under det jord-romulanska kriget som startade 2266. Efter dessa händelser försvann de in i skuggan och förde återigen en relativt anonym tillvaro ombord på mindre betydande skepp.

 

MACO-styrkornas återkomst på bred front under 2300-talet

 

Under år 2382 ökade spänningarna mellan Federationen och So'jakoalitionen. Till slut bröt ett krig ut, Koalitionskriget, och Stjärnflottans marinkårer (Starfleet Marine Corps) beslöt att återinstallera MACO-styrkorna på alla rymdskepp som deltog i striderna. Det framkom med stor tydlighet att Stjärnflottans egen säkerhetspersonal inte räckte till för att genomföra de mest krävande militära uppdragen.

 

Under 2383 rekryterades en stor trupp soldater ur MACO, under befäl av överste James Morgan, för att skydda det hemliga projektet Horizon Project på rymdskeppet USS Horizon. Hela rymdskeppet med besättning försvann emellertid efter ett warp-hopp för att undkomma ett Breen-anfall i Dallos Cluster.

 

MACO-styrka ombord på NX-skeppet Poseidon (2161 - under Federationens bildande).

Under det kalla kriget mot klingonerna på 2240-talet placerades en MACO-styrka på USS Tamerlane.

MACO-styrka ombord på USS Saladin (2268-).

MACO-styrka på testskeppet USS Horizon (2383-).

 

 

MACO:s befälsgrader och gradbeteckningar

 

Systemet för de militära tjänstgöringsgraderna som användes av Förenade jorden under 2100-talet hade sitt ursprung i de traditionella tjänstgöringsgraderna som var i bruk på olika ställen på jorden.

 

Chef för bl.a. MACO-styrkan som detacherades till Enterprise NX-01 var general Casey.

 

Graden major gavs till MACO-officerare på fältet som förde befäl över större grupper av soldater på specialuppdrag. Major J Hayes ledde MACO-styrkan ombord på Enterprise NX-01. Överste James Morgan var chef över en större MACO-trupp som skyddade det hemliga projektet Horizon Project.

 

 

Generalspersoner

 

(Reserverad)*

Fältmarskalk

General

Generallöjtnant

Generalmajor

Brigadgeneral

(Reserved)

(Field Marshall)

(General)

(Lieutenant General)

(Major General)

(Brigadier)

 

 

Övriga officersgrader

 

Överste

Överstelöjtnant

Major

Kapten

Löjtnant

Fänrik

(Colonel)

(Lieutenant Colonel)

(Major)

(Captain)

(Lieutenant)

(2nd Lieutenant)

 

 

Inskrivna

 

Regementsförvaltare

Förvaltare

Fanjunkare

1:e Sergeant

Sergeant

Korpral

(Sergeant Major)

(Master Sergeant)

(Sergeant 1st Class)

(Staff Sergeant)

(Sergeant)

(Corporal)

 

Vicekorpral

Menig

(Private 1st Class)

(Private)

 

 

 

Se även: MACO-personal

 

Anm. Motsvarigheterna mellan amerikanska arméns grader och de svenska graderna gäller enligt 2009 års svenska befälsordning för armén (Referens: Militära tjänstegrader i Sverige/Storbritannien/USA från och med 2009)

 

*= Skulle t.ex. kunna vara marskalken av MACO, generalmarskalk el. motsv.

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha, Memory Beta och Star Trek: Expanded Universe)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter