Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Tal Shiar

 

Tal Shiar var en elitbetonad underrättelsetjänst i det Romulanska stjärnimperiet. Underrättelsetjänsten var högt respekterad och en fruktad kraft i alfa- och betakvadranterna. Syftet med organisationen var att skydda imperiet mot aktioner som kunde hota dess säkerhet, både från romulanernas yttre fiender - i första hand Federationen och Klingonimperiet - och från förrädare inom den egna befolkningen. Den förtäckta, ofta osynliga närvaron av Tal Shiar höll stora delar av befolkningen i ett konstant tillstånd av paranoia. Meningsskiljaktigheter och missnöje med status quo besvarades med hårda bestraffningar och dissidenterna var ofta kända för att bara "försvinna".

 

 

 

Organisation

 

Det var vanligt att ordföranden i Tal Shiar var medlem i kommitten för löpande verksamhet (Continuing Committee). Det var emellertid inte inledningsvis fallet med ordföranden Koval som hölls utanför kommitten, då han hade visat att han var öppet emot Federationen och mot alliansen som bildats för att bekämpa Dominion.

 

Senatorn Vreenak var viceordföranden i Tal Shiar under 2370-talet.

 

Tal Shiar rapporterade enbart till det översta skiktet i den romulanska regeringen, och trots detta genomförde de många uppdrag utan senatens kännedom - operationer över hela imperiet som synbarligen inte ledde till några bestraffningar. Deras auktoritet gjorde att de ofta hamnade i konflikt med den romulanska militären, vilket resulterade i en ömsesidig misstro och ett hat mellan de två organisationerna. Tal Shiar opererade med sin egen flotta, och inte sällan för sina egna syften.

 

 

 

Tal Shiars befälsgrader och gradbeteckningar

 

Gradbeteckningen satt på den högra sidan av kragen.

 

 

Generalspersoner

 

Tal Shiars ordförande

General (viceordförande)

Generallöjtnant

(Chairman of the Tal Shiar)

(General)

(Subgeneral)

 

 

Övriga officerare

 

Överste

Överstelöjtnant

Major

Kapten

(Colonel)

(Subcolonel)

(Major)

(Submajor)

 

 

Inskriven personal

 

Ulan

(Uhlan)

 

Se även Romulanska stjärnimperiets befälsgrader och gradbeteckningar.

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter