Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Federationens havspatrull

 

Federationens havspatrull (eng. Federation Naval Patrol) var ett militärt organ som ansvarade för säkerheten på medlemsländernas oceaner och utforskningen av dessa. Havspatrullen fungerade som en kombination av kustbevakningen, marinen och havsforskningsinstituten, och har kallats för Oceanernas stjärnflotta.

 

Havspatrullen var en av fyra försvarsgrenar* i Federationens krigsmakt. Det var en mycket mindre försvarsgren än Stjärnflottan och arbetade mest på planetär nivå. Så t.ex. var Jordens havspatrull och Pacificas havspatrull nästan helt separerade från varandra även om de lydde under samma försvarsgrenschef.

 

Federationens havspatrull hade sitt högkvarter i Annapolis, Maryland, USA, och på samma plats som den tidigare Förenta staternas sjökrigsskola. Många kadetter i Stjärnflottan hade fått sin marina utbildning här, bl.a. kadetterna Ben Bartholomew, Justin Shive och Timothy Sinclair från Nebula Squadron.

 

Federationens Havspatrullanläggningar fanns även på många andra planeter, t.ex. Pacifica. Havspatrullens Joe Barranco var stationerad vid en av anläggningarna på Pacifica under 2380-talet.

 

Som en följd av sin fascination i barndomen över berättelser om haven och gamla segelfartyg, planerade Tom Paris att gå med i Havspatrullen efter att ha gått ut gymnasiet. Paris far som var en amiral i Stjärnflottan tillät dock inte detta och pressade i stället Tom Paris att söka till Stjärnflottan.

 

 

Uniformer

 

Tjänsteuniform

Högtidsuniform

 

 

Havspatrullens befälsgrader och gradbeteckningar

 

 

Flaggofficersgrader

 

Flaggamiral

Amiral av flottan

Amiral

Viceamiral

Konteramiral

Flottiljamiral

(Flag Admiral)

(Fleet Admiral)

(Admiral)

(Vice Admiral)

(Rear Admiral)

(Commodore)

 

 

Övriga officersgrader

 

Kommendör

Kommendörkapten

Örlogskapten

Kapten

Löjtnant

Fänrik

(Captain)

(Commander)

(Lieutenant Commander)

(Lieutenant)

(Lieutenant Junior Grade)

(Ensign)

 

 

Inskrivna

 

Flottiljförvaltare

Förvaltare

Flaggkonstapel

1:e konstapel

Sergeant

Korpral

Menig

(Master Chief Petty Officer)

(Senior Chief Petty Officer)

(Chief Petty Officer)

(Petty Officer 1st Class)

(Petty Officer 2nd Class)

(Petty Officer 3rd Class)

(Crewman)

 

 

*= De andra var Federationens stjärnflotta (Federation Starfleet), Federationens marinkår (Federation Marine Corps) och Federationens stridsskeppskår (Federation Starfighter Corps). Utöver dessa tillkom Federationens reservstyrkor (Federation Reserves).

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Beta och Star Trek: Expanded Universe)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter