Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Federationens stjärnflotta

 

Federationens stjärnflotta, mer känd under enbart namnet Stjärnflottan, var en av fyra försvarsgrenar* i Federationens krigsmakt. Organisationen svarade för djuprymdsutforskning och det primära försvaret av Federationen. Förutom att skydda Federationen militärt samlade Stjärnflottan in information om galaxen och dess invånare, gjorde framsteg inom forskning, vetenskap och teknik, och bedrev diplomati.

 

 

I en alternativ verklighet beskrev kommendör Christopher Pike Stjärnflottan som en "fredsbevarande och humanitär armada."

 

Eftersom Stjärnflottan hade mandat att utforska rymden och kontakta kulturer och kännande/medvetna varelser som Federationen ofta inte i förväg kände till, fungerade Stjärnflottans officerare i dessa fall som officiella ombud för Federationen. Stjärnflottans rymdskepp användes också för transporter av ambassadörer på diplomatiska uppdrag.

 

 

 

Före Federationen

 

 

Före 2161 var Stjärnflottan Förenade jordens viktigaste organisation för att försvara jorden mot yttre hot och för utforskning av rymden. Den styrande och primärt ordergivande myndigheten för Stjärnflottan var Stjärnflottans högkvarter eller UESPA (Förenade jordens rymdsondsbyrå) som låg under Militärrådets jurisdiktion.

 

Stjärnflottan bildades troligen under 2120-talet.

 

 

Det viktigaste målet för Stjärnflottan, ända sedan den skapades, formulerades i Zefram Cochranes (warpmotorns uppfinnare) citat: "att söka upp nytt liv och nya civilisationer och djärvt färdas dit ingen människa tidigare färdats".

 

En del stjärnflottepersonal arbetade tillsammans med Förenade jordens diplomatkår.

 

Under 2153, och efter ett anfall av xindierna på jorden, bestämdes att rymdskeppen alltid skulle medföra en avdelning MACOs. Detta innebar emellertid att Stjärnflottan från och med detta år fick en mer militaristisk prägel.

 

 

Förenade planetfederationen

 

 

Med bildandet av Federationen 2161 förenades alla medlemsländerna, i enlighet med Federationens stadgar, under en enda och gemensam myndighet för all utforskning av rymden och för det militära försvaret. Stjärnflottan ansvarade dock inte ensamt för försvaret, utan det delades av övriga försvarsgrenar*.

 

Fram till och med 2290 fortsatte vissa av Stjärnflottans verksamheter att ligga under UESPA:s jurisdiktion. Vid mitten av 2300-talet reglerades och styrdes dock all verksamhet i Stjärnflottan av Stjärnflottans kommando ensamt. Kommandot svarade i sin tur under, i tur och ordning och efter auktoritetsnivå; Federationens president, Federationsrådet och försvarsstabschefen.

 

 

 

För tjänstegrader inom Stjärnflottan, se Stjärnflottans befälsgrader och gradbeteckningar.

 

 

*= De andra var Federationens havspatrull (Federation Naval Patrol), Federationens marinkår (Federation Marine Corps) och Federationens stridsskeppskår (Federation Starfighter Corps). Utöver dessa tillkom Federationens reservstyrkor (Federation Reserves).

 


(Huvudsaklig informationskälla: Memory Alpha)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter