Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Nyhet

Tvisten om fanfilmen Axanar fortsätter - CBS/Paramount säger att de åtalade "ej kan se skogen för alla träd"

cbs_paramount_motionssvar_2_160414.jpg

Slaget om Axanar är en klassisk händelse i Star Trek-universumet. Det nämndes bara i förbifarten i TOS-avsnittet Whom Gods Destroy, men det har fångat mångas fantasi, såväl genreförfattares som vanliga fans. I den riktiga världen utspelar sig en annan typ av strid om Axanar, och den ser inte ut att vara över på ett bra tag.

 

Senast vi kikade in i upphovsrättstvisten CBS/Paramount v. Axanar Productions för en månad sedan så hade Axanar Productions' representanter Winston & Strawn yrkat på att lägga ner tvisten eftersom målsägandens stämningsansökan inte var tilllräckligt detaljerad, vilket CBS' och Paramounts representanter Loeb & Loeb hade svarat på med en lång lista på inslag i Axanar-verken som de ansåg bröt mot deras exklusiva rättigheter till Star Trek-franchisen. På listan fanns allt från etablerade Star Trek-karaktärer och planeter till uniformer och till och med det klingonska språket, som bevis på att Axanar-verken är baserade på och är mycket lika CBS' och Paramounts upphovsrättsskyddade verk.

 

Sedan dess har Axanar Productions' representanter lämnat in en ny motion där de återigen yrkar på att fallet ska läggas ner. I motionen hävdar de ännu en gång att målsägandens anklagelser inte är detaljerade, men också att flera av de inslag som CBS/Paramount har klagat över inte täcks av upphovsrättslagstiftningen.

Till exempel hävdar de att symboler såsom Federationens stora sigill eller det Klingonska Imperiets treeggade emblem är enkla geometriska former som ej går att upphovsrättsskydda.

De hävdar även att målsägandens klagomål rörande användningen av vulcanernas namn, kultur och utseende inte håller eftersom dessa inslag inte är tillräckligt unika eller ursprungliga för Star Trek. Som stöd för detta nämner de att "Vulcan" är namnet på en romersk gud, och att varelser med spetsiga öron såsom alver och troll har varit ett vanligt inslag i science-fiction och fantastik sedan långt innan Star Trek skapades.

 

I måndags lämnade Loeb & Loeb in ett svar på nedläggningsyrkandet, där de anklagar de åtalade för att använda "en taktik som domstolar har avrått förr, eftersom den 'inte ser skogen för alla träd'". Enligt texten skall domstolar betrakta verk i sin helhet, och inte dela upp dem i grundläggande komponenter, med argumentationen att det vore likt att säga att man inte kan upphovsrättsskydda en tavla eftersom man inte kan upphovsrättsskydda de enskilda färgerna eller penseldragen. I texten går de igenom komponenter såsom kostymer, karaktärer och dialog, och visar dels hur många av dem är möjliga att upphovsrättsskydda var för sig, men även hur sådana inslag har spelat in i liknande upphovsrättstvister.

 

En av de mest uppmärksammade aspekterna i den här tvisten är frågan om det klingonska språket täcks av upphovsrättslagstiftningen. I sitt senaste nedläggningsyrkande hävdar Axanar Productions' representanter att enskilda verk på eller om det klingonska språket kan skyddas av upphovsrättslagen, men att språket i sig "är en idé eller ett system, och ej upphovsrättsskyddbart".

I sitt svar hävdar Loeb & Loeb att språket utgör en del av filmens dialog, som lämpligtvis bör betraktas vid en analys av likheter mellan de åtalades verk och CBS/Paramounts intellektuella egendom. De tillägger att den här rättstvisten inte behandlar ägarskap över språket i sig, utan om hur användningen därav bidrar till Axanar-verkens inkräktning på Star Trek-franchisen som en helhet.

De tillägger dock att de anser att de åtalades argumentation är "absurd, eftersom ett språk bara är användbart om det kan användas för att kommunicera med andra, och det finns inga klingoner att kommunicera med. Det klingonska språket är alltigenom fiktivt, originellt och upphovsrättsskyddbart."

 

Axanar Productions' representanter har bett att en nedläggningsprövning skall hållas den 9 maj. Om fallet går vidare kommer samma datum också att ägnas åt en schemaläggningskonferens där målsäganden och åtalade måste komma överens om en metod för informationsinsamling. De kommer även att ha en chans att diskutera alternativa uppgörelser för att slippa en utdragen rättsprocess.

 

För mer information du spana in hemsidan AxaMonitor, som aktivt följer och dokumenterar allt som har med fallet att göra. Det bör tilläggas att sidans skapare i sociala medier har visat en viss vinkling till Axanar Productions' nackdel, men artiklarna på hemsidan är i regel väldigt välskrivna och informativa.

Senast i forumet

Bokutgivningar

Det finns inga aktuella utgivningar just nu.

Aktuella träffar

Det finns inga aktuella träffar just nu.

RSS

Vi har lagt ut våra senaste nyheter och uppdateringar i RSS-format.
Vad är RSS?

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter