Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Nyhet

Language Creation Society om Axanar-fallet: "Språk är inte upphovsrättsskyddade."

lcs_amicus_curiae_160428.jpg

När vi först mötte säkerhetsofficer Worf i TNG-avsnittet Encounter at Farpoint hade det varit svårt att förutspå hur populär karaktären skulle bli. Som Stjärnflottans första klingonske officer hade han en mycket unik roll att fylla, men han var också den enda huvudkaraktären förutom Wesley Crusher som inte hade en chefsposition ombord stjärnskeppet Enterprise-D. Medan lilla Wesley blev ökänd och allmänt föraktad blev dock Worf bara mer och mer populär, och med framträdanden i 266 TV-avsnitt och fyra långfilmer har han synts mer än någon annan karaktär i Star Treks 50-åriga historia.

 

Bakgrund

Här följer en genomgång av allt som har hänt sedan rättstvisten inleddes i december 2015 till det överklagande vi diskuterade i en artikel den 14 april. Om du redan är väl införstådd i situationen kan du med fördel hoppa vidare till sektionen Mothugg från språkskapare nedan.

 

På ett sätt liknar vår klingonske väns personliga resa i Star Trek den roll som det klingonska språket har haft i rättegången om fanfilmen Axanar, vars skapare blir stämda av CBS och Paramount för upphovsrättsbrott. I CBS/Paramounts ursprungliga stämningsansökan (daterad 29 december 2015) omnämndes språket bara indirekt och i förbifarten, då CBS/Paramounts representanter Loeb & Loeb anklagade Axanar Productions från att "inkräkta på målsägandens verk genom att använda ett oräkneligt antal upphovsrättsskyddade inslag från Star Trek," vilket bland annat innefattade "rekvisita, sminkning, kulisser, fiktivt språk, händelser och fiktiv historia." De anklagar även Axanar Productions för att ha utnyttjat Star Treks namn och kännetecken för egen ekonomisk vinning; till exempel så har flera medlemmar av produktionsledningen tagit ut lön, och det ska ha funnits planer på att omvandla Ares Studios till en vinstdrivande filmstudio när de var klara med inspelningen av Axanar.

 

I ett svar på stämningsansökan (daterat 22 februari 2016) och medföljande yrkande på nedläggning ifrågasatte Axanar Productions representanter Winston & Strawn klagomålets giltighet, vilket bland annat skulle grunda sig i att målsägandens anklagelser inte var tillräckligt detaljerade för att vara prövbara. Som svar på detta återkom Loeb & Loeb med ett 48-sidigt dokument med fler än 50 exempel på hur "Axanar-verken är avsevärt lika upphovsrättsskyddade Star Trek-verk". På listan förekom allt från fiktiva planetnamn och etablerade Star Trek-karaktärer till uniformer och logotyper, men någonting som verkligen stack ut för många var just det klingonska språket.

 

"Klingonska, eller klingon, som är urbefolkningsspråket på Qo'noS, användes för första gången i Star Trek: The Motion Picture, år 1979," lyder målsägandens motivering. "Den användes i flera kommande verk, såsom Star Trek III: The Search for Spock."

 

Just den här listpunkten blev fort en rejäl snackis, särskilt tack vare en uppmärksammad artikel i The Hollywood Reporter, där skribenten Eriq Gardner drar paralleller mellan det här rättsfallet och en pågående rättstvist mellan teknikjättarna Oracle och Google, där Oracle hävdade att deras programutvecklingsmiljö för mobiloperativsystemet Android utan tillstånd hade kopierat väsentliga delar av deras patenterade programmeringsgränssnitt Java API. Efter många vändor i olika domstolar är tvisten fortfarande obestämt, men en stor del av debatten kring fallet har att göra med huruvida struktur och metoder för att kodifiera och kommunicera idéer skyddas av amerikansk upphovsrättslagstiftning, vilket i sin tur leder till frågan om det som gäller för programmeringsspråk också ska gälla för konstruerade språk såsom klingonska.

 

Den 28 mars lämnade Axanar Productions representanter in ett nytt nedläggningsyrkande, där de hävdade att många av de inslag som svaranden anklagades för att inkräkta på inte täcktes av amerikansk upphovsrättslagstiftning. Till exempel hävdade de att gradbeteckningarna på karaktärernas uniformer inte var tillräckligt originella för att upphovsrättsskyddas till att börja med, och att användningen av andra inslag såsom stjärnskepp och warpdrift var ofrånkomliga given Axanar-verkens handling, och därför klassas som så kallade scènes à faire. Mest relevant för den här frågan är dock yrkandets argument rörande det klingonska språket:

 

Upphovsrätten skyddar inte det klingonska språket

Det klingonska språket i sig är en idé eller ett system, och ej skyddat av upphovsrätten. I frågan om bokföringssystem beslutade Högsta Domstolen att även om upphovsrätten skyddar en författares uttryck av ett system, så hindrar detta ej andra från att använda samma system. (Baker v. Selden, 101 U.S. 99, 101 (1879)) Blotta anklagelsen att svarandens användning av det klingonska språket, utan någon anklagelse om att svaranden kopierade målsägandens faktiska uttryck av det språket, är därför otillräcklig för att hävda upphovsrättsbrott mot något skyddat inslag.

 

I sin senaste bilaga (daterad 11 april 2016) bestrider Loeb & Loeb svarandens argumentation, som de menar "ej kan se skogen för alla träd". I deras mening ska de enskilda klagomålen betraktas som en helhet, och tillsammans väga in i en bedömning av huruvida Axanar-verken är avsevärt lika och baserade på CBS och Paramounts upphovsrättsskyddade Star Trek-verk.

 

Om det klingonska språket har de följande att säga:

 

"Språk är en del av dialog, vilket är en aspekt som kan tas in i en senare likhetsbedömning. [...] Utöver detta så är argumentationen absurd, eftersom ett språk enbart är användbart om det kan användas för att kommunicera, och det finns inga klingoner att kommunicera med. Det klingonska språket är helt och hållet fiktivt, originellt och skyddat av upphovsrätten, och [...] svarandens användning av det klingonska språket är ytterligare bevis på deras kränkning av målsägandens karaktärer, eftersom talandet av detta fiktiva språk är en aspekt av deras karaktär."

 

Mothugg från språkskapare

I måndags kom Winston & Strawn med ett försvar av sitt nedläggnignsyrkande, där de bland annat upprepar argumentet att även klingonska som språk ej täcks att amerikansk upphovsrättslagstiftning, även om enskilda uttryck av språket är det.

 

Även språkets skapare, Marc Okrand, har tyckt till om frågan. Han menar dock att han själv inte vet i vilken mån det går att äga ett språk, men att om det är någon som gör det så är det CBS och Paramount.

 

Det finns dock de som inte håller med honom om det. Igår lämnade Language Creation Society (LCS) in en amicus curiae-inlaga där de råder domstolen att avfärda målsägandens påståenden om ägarskap, dock utan att anmärka på några av de övriga anklagelserna.

 

 

Amicus curiae är latin för "vän till domstolen", och i USA:s rättssystem är amicus curiae-inlagor ett verktyg för sakkunniga att inflika i pågående rättsprocesser utan att påkallas av någon av parterna. I det här fallet har LCS valt att kommentera den här processen som en del i sitt uppdrag att främja språkskapande som yrke och konstform.

 

I sin inlaga för LCS argumentet att det klingonska språket har utvecklats och blivit någonting större än summan av alla CBS och Paramounts upphovsrättsskyddade uttryck av språket i TV, film och böcker. Klingonister använder inte bara språket för att diskutera Star Trek, utan för att uttrycka originella tankar och idéer till varandra. LCS påpekar även att USA:s författning beskriver att upphovsrättens syfte är "att främja framsteg inom vetenskap och konst", och citerar även domaren Sandra Day O'Connor, som under sin tid som domare för USA:s högsta domstol sade följande:

 

"Det huvudsakliga syftet med upphovsrätten är inte att belöna författare för deras arbete, utan att främja framsteg inom vetenskap och konst. I denna mån försäkrar upphovsrätten författares rätt till originella uttryck, men uppmuntrar andra att fritt bygga vidare på de idéer och den information som framhävs i andras verk. Detta resultat är varken orättvist eller beklagansvärt. Det är det sätt på vilket upphovsrätten bidrar till framsteg inom vetenskap och konst."

 

lcs_amicus_curiae_2_160428.jpg

 

Det finns en annan sak som särskiljer den här inlagan från de flesta andra juridiska dokument: Den innehåller nämligen avsevärda mängder text skriven på klingonska, både romaniserad sådan och skriven med det "inhemska" alfabetet pIqaD. Merparten av den klingonka texten är dock inte särskilt relevant för rättsprocessen, utan verkar mest vara avsedd för att håna målsäganden med yttranden såsom qoH vuvbe' SuS ("Vinden respekterar inte en dåre") och tugh qoH nachDaj je chevlu'ta' ("En dåre och hens huvud skiljs snart åt").

 

Målet med de klingonska fraserna tycks framför allt vara att visa att det klingonska språket kan vara användbart trots brist på faktiska klingoner att tala med: Om det inte tidigare fanns fall där kunskap om klingonska kunde hjälpa en att förstå en rättsprocess så finns det i alla fall ett nu. Så här svarade organisationens grundare till en klingonist som hörde av sig och informerade honom att merparten av den klingonska texten är felaktigt skriven:

 

 

Om poängen med den lite udda artikeln var att få medial uppmärksamhet så har LCS helt klart lyckats: Hollywood Reporter, VICE och Consumerist är bara några av de populära nyhetstjänsterna som har rapporterat om händelsen, och fler lär det bli innan dagen är över.

 

 

Frågan är dock hur mycket deras skämtlynne kommer att gynna Axanars chanser i rätten. Utöver gliringar i form av klingonska ordstäv och översatta filmcitat avråder de Loeb & Loeb från att beskriva det klingonska språket som artificiellt, eftersom Marc Okrand själv brukar säga att han inte uppfann språket, utan lärde det sig från en klingonsk fånge vid namn Maltz som reste tillbaka i tiden efter händelserna i Star Trek III: The Search for Spock. Det här är ett populärt skämt bland klingonister, men frågan är hur skämtsamt ett rättegångsdokument kan vara och fortfarande tas på allvar.

 

Kanske får vi veta svaret inom en snart framtid: Den 9 maj ska parterna mötas i rätten för att pröva frågan om nedläggning, och om fallet inte läggs ner så följer en schemaläggningskonferens senare samma dag för att planera nästa steg i processen.

Senast i forumet

Bokutgivningar

Det finns inga aktuella utgivningar just nu.

Aktuella träffar

Det finns inga aktuella träffar just nu.

RSS

Vi har lagt ut våra senaste nyheter och uppdateringar i RSS-format.
Vad är RSS?

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter