Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Nyhet

Axanar-fallet: Domaren nekar Axanar Productions avslagsyrkande

axanar_avslag_nekat_160511.jpg

Upphovsrättstvisten mot Axanar Productions fortsätter. Efter fyra månaders debatt har domaren Gary Klausner valt att neka Axanar-skaparnas yrkande om att avslå CBS' och Paramounts stämningsansökan. Rättegången är planerad till februari 2017, men det finns tecken på att parterna kan enas om en kompromiss innan dess.

 

Historik

Det var den 29 december 2015 som CBS' och Paramounts representanter Loeb & Loeb lämnade in en stämningsansökan mot Axanar Productions, där de anklagade fanfilmskaparna för brott mott amerikansk upphovsrättsskyddslagstiftning. Anledningen till detta var de så kallade Axanar-verken, som inkluderar kortfilmen Prelude to Axanar, den planerade långfilmen Axanar och tillhörande verk. Allt som allt har Axanar Productions dragit in mer än en miljon dollar till sina projekt, och CBS/Paramounts representanter anklagade dem för att dra direkt finansiell vinning av målsägandens intellektuella egendom, bland annat genom att betala ut lön till produktionslaget och genom att bygga en potentiellt vinstdrivande filmstudio med pengarna.

 

Axanar Productions rekryterade advokatfirman Winston & Strawn, som antog fallet som ett så kallat pro bono-fall, vilket innebär att de inte tar betalt för sitt arbete, utan gör det till nytta för allmänheten (pro bono publico). I ett svar daterat 22 februari yrkade de på att avslå tvisten. En av anledningarna till detta var att stämningen i deras mening var prematur, eftersom Axanar-verken inte ännu var färdigställda, och ett annat var att Axanar Productions inte var vinstdrivande. De hävdade även att anklagelserna inte var tillräckligt specifika för att de skulle kunna svara på dem.

 

Loeb & Loeb svarade på detta med ett 48-sidigt dokument med en lång lista på upphovsrättsskyddade inslag som figurerade i Axanar-verken. Här nämndes bland annat etablerade karaktärer (såsom Soval och Garth of Izar), kända platser (Qo'noS, Vulcan), det klingonska språket (vilket vi kommer att återvända till senare i artikeln) och mycket mer. De hävdade även att den redan släppta kortfilmen Prelude to Axanar räckte för att påvisa intrång i upphovsrätten, och använde även produktionslagets uttalanden i intervjuer och sociala medier för att påvisa att filmen var i ett avancerat skede och tydligt baserad på Star Trek-universumet.

 

 

Den 28 mars svarade Winston & Strawn med ett nytt avslagsyrkande, där de vidhöll att stämningen var prematur och att Axanar-verken täcktes av fair use. De menade även att många av de inslag som listades i den uppdaterade stämningsansökan inte täcktes av rådande upphovsrättsskyddslagstiftning. Loeb & Loeb i sin tur anklagade svaranden för att "inte se skogen för alla träd", och menade att även om de enskilda inslagen kanske inte var olagliga så är Axanar-verken som helhet det, och att de individuella inslagen är menade att tas som delar i en mer översiktlig likhetsanalys.

 

Domaren har ordet

I måndags, den 9 maj 2016, lämnade domaren Gary Klausner sin nekande dom till svarandens avslagsyrkande. Han menade att flera av deras representanters argument inte höll, bland annat deras påståenden om att stämningen var prematur. I domarens mening fanns det goda skäl bakom CBS' och Paramounts misstankar, och i vilket fall är utredningen av deras anklagelser en fråga för rättegången i sig, och inte för ett avslagsyrkande.

 

Han menar även att Axanar Productions inte behöver vara vinstdrivande för att göra intrång i upphovsrätten; det räcker att målsäganden kan påvisa att de har erhållit en direkt finansiell vinning av verken, vilket inte behöver vara i form av vinst.

 

Men det mest intressanta för många Star Trek-fans är kanske domarens bedömning om de upphovsrättsskyddade inslagen i sig. Här delar Klausner Loeb & Loebs åsikt om att inslagen ska betraktas i sin helhet:

 

Svaranden hävdar att domstolen måste "filtrera ut" icke-skyddade element från de upphovsrättsskyddade Star Trek-verken. [...] Domstolen finner att svaranden beskriver vidden av målsägandens hävdade upphovsrätt.

 

Betraktade helt utan sammanhang är dessa inslag inte nödvändigtvis skyddade var för sig. Målsäganden ämnar dock inte hävda sin upphovsrätt för varje enstaka inslag. Snarare så är deras anklagelser baserade på de upphovsrättsskyddade Star Trek-verken i sin helhet. Stämningsansökan identifierar de berörda verken på ett tydligt sätt, och inkluderar upphovsrättsregistreringsnummer för filmerna och för första avsnittet i varje TV-serie. Domstolen finner att det inte är nödvändigt att analysera huruvida de påstått oskyddbara inslagen täcks av upphovsrättsskyddlagstiftningen eller ej, eftersom målsäganden enbart beskriver dessa inslag för att demonstrera att Axanar-verken är avsevärt lika de upphovsrättsskyddade Star Trek-verken.

 

I sin sammanfattning förklarar domaren slutligen att avslagsyrkandet nekas, men påpekar samtidigt att tvisten i sig fortfarande inte är avgjord. För att göra detta valde han själv att låna en fras från Star Trek-universumet:

 

Domstolen kan inte ännu uttala sig om huruvida målsägandens anklagelser kommer att frodas, men finner ändå att de kommer att leva länge nog att överleva svarandens avslagsyrkan. Av föregående anledningar NEKAR domstolen svarandens avslagsyrkan.

 

Jaha. Nu då?

I måndags, redan samma dag som avslagsyrkandet avslogs, samlades parternas representanter för en schemaläggningskonferens, där de kom överens om en tidsplan för att utreda bevis och komma med vidare motioner. Själva juryrättegången är planerad att börja den 31 januari, och väntas ta 10-15 dagar.

 

Det finns dock tecken på att tvisten kan sluta i en kompromiss långt innan dess. Enligt 1701news.com och AxaMonitor har bägge parterna gått med på medling inför en domare för att förhandla om en alternativ upplösning, vilket kan sluta i förlikning. Både huvudmannen Alec Peters och regissören Robert Meyer Burnett har vid flera tillfällen sagt att de hoppas finna en lösning som kommer att tillåta dem att göra klart filmen och sedan ge den till CBS/Paramount, "på ett sätt som är till fördel både för CBS/Paramount och för de fler än tiotusen fans som har stöttat vårt projekt finansiellt". Frågan är om detta bör betraktas som deras öppningsbud, eller ett ultimatum.

 

 

toH. tlhIngan Hol SeH 'Iv?

Det är klingonska för "Så, vem styr över det klingonska språket?" och svaret är wej wuqlu'pu' ("Det har inte bestämts än").

 

För två veckor sedan lämnade Language Creation Society (LCS) in en så kallad amicus curiae-inlaga, vilket är en metod som sakkunniga kan använda för att tycka till om pågående rättstvister. I inlagan kommenterade LCS specifikt angående CBS' och Paramounts rubricering av det klingonska språket som ett upphovsrättsskyddat Star Trek-verk. I LCS' mening är klingonska ett levande språk och ett användbart system, och menar att det således vare sig är eller borde vara skyddat av upphovsrättsskyddslagstiftningen.

 

Inlagan har väckt stor uppståndelse, dels på grund av den mycket speciella sakfrågan i sig, men även det sätt LCS' advokat Marc Randazza valde att belysa den. Han kryddade nämligen inlagan med uttryck översatta till klingonska; allt från juridiska principer till filmcitat, och till och med ett antal hån. Klingonsktalare har kritiserat advokatens översättningar (som mestadels verkar ha producerats med hjälp av Bing Translator), men enligt Randazza själv är detta i sig bevis för att klingonska är ett användbart och levande språk; om det inte vore det skulle ju ingen kunna säga vad som är rätt eller fel.

 

lcs_amicus_curiae_2_160428.jpg

En rubrik från amicus curiae-inlagan. Den klingonska texten är tänkt att vara en översättning av rubriken, men betyder egentligen "Eftersom sinnesälsklingen är, den är ett stöd, språket skriver."

 

Bland dem som har uppmärksammat fallet är språkets skapare, Marc Okrand. I en intervju med podcasten Look At His Butt (Sa'HutDaj yIlegh på klingonska) säger han att frågan om huruvida någon kan "äga" ett språk är ouppklarad, men att om det är någon som äger klingonska så är det Paramount, som äger licensierade verk såsom The Klingon Dictionary och Klingon for the Galactic Traveler. Han menar dock att språket är en självständig entitet skild från dessa uppslagsverk, på samma sätt som Merriam-Webster kan äga en ordbok men inte de enskilda orden som dokumenteras däri.

 

I en senare intervju med den amerikanska public service-radiokanalen NPR är han dock lite djärvare:

 

Språk är någonting som man ska känna sig fri att använda och uppmuntras att använda, utan att oroa sig över någon som står och lutar sig över ens axel och säger vilket språk du får och inte får använda. Självklart får du använda det!

 

Frågan om vem som får göra vad med det klingonska språket lär dock inte lösas i den här rättstvisten. I samband med sin nekande dom till svarandens avslagsyrkan valde domaren nämligen även att stryka LCS' inlaga från handlingarna, och med ett liknande resonemang:

 

Vid analysen av svarandens avslagsyrkande berör domstolen aldrig frågan om huruvida språk, eller mer specifikt det klingonska språket, skyddas av upphovsrätten. Således är ingen av den information i amicus curiae-inlagan nödvändig för att besluta om avslagsyrkandet.

 

Domaren strök dock inlagan "without prejudice" (utan rättskraft), vilket innebär att frågan kan komma att lyftas igen i ett senare skede, vilket LCS och deras advokat har för avsikt att göra.

 

Senast i forumet

Bokutgivningar

Det finns inga aktuella utgivningar just nu.

Aktuella träffar

Det finns inga aktuella träffar just nu.

RSS

Vi har lagt ut våra senaste nyheter och uppdateringar i RSS-format.
Vad är RSS?

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter