Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Stjärn- & planetklassifikationer

Detta tema är inaktuellt. Besök istället vår astrometriavdelning.


Stjärnor:


Klass O - Mörkblå
Temperatur: 28.000-50.000°K
Sammansättning: Ioniserade atomer, speciellt helium
Exempel: Mintaka (O1-3III)
Klass B - Blå
Temperatur: 10.000-28.000°K
Sammansättning: Neutral helium, lite väte
Exempel: Alpha Eridani A (B3V-IV)

Klass A - Ljusblå
Temperatur: 7.500-10.000°K
Sammansättning: Stark väte, lite joniserad metall
Exempel: Sirius A (A0-1V)
Klass F - Vit
Temperatur: 6.000-7.500°K
Sammansättning: Väte och joniserad metall, kalcium och järn
Exempel: Procyon (F5V-IV)
Klass G - Gul
Temperatur: 5.000-6.000°K
Sammansättning: Joniserad kalcium, både neutrala och joniserade metaller
Exempel: Sol (G2V)
Klass K - Orange
Temperatur: 3.500-5.000°K
Sammansättning: Neutrala metaller
Exempel: Alpha Centauri B (K0-3V)
Klass M - Röd
Temperatur: 2.500-3.500°K
Sammansättning: Joniserade atomer, speciellt helium
Exempel: Wolf 359 (M5-8V


Planeter:


Klass A - Geothermal
Ålder: 0-2 miljarder år
Diameter: 1.000-10.000 km
Läge: Ekosfär/kall zon
Yta: Delvis smält
Atmosfär: Primärt väteföreningar
Utveckling: Kyls ner för att bli klass C
Livsformer: Inga
Exempel: Gothos

Klass B - Geomorteus
Ålder: 0-10 miljarder år
Diameter: 1.000-10.000 km
Läge: Varm zon
Yta: Delvis smält, hög yttemperatur
Atmosfär: Extremt tunn, enstaka kemiskt aktiva gaser
Livsformer: Inga
Exempel: Mercury


Klass C - Geoinactive
Ålder: 2-10 miljarder år
Diameter: 1.000-10.000 km
Läge: Ekosfär/kall zon
Yta: Låg yttemperatur
Atmosfär: Frysen
Livsformer: Inga
Exempel: Pluto, Psi 2000


Klass D - Asteroid/Moon (Asteroid/Måne)
Ålder: 2-10 miljarder år
Diameter: 100-1.000 km
Läge: Varm zon/ Ekosfär/kall zon
Finns primärt i omloppsbana runt planeter eller i asteroidfält
Yta: Karg och med kratrar
Atmosfär: Ingen eller väldigt tunn
Livsformer: Inga
Exempel: Måne (Sol IIIa), Lunar V (Bajor VIIe)


Klass E - Geoplastic
Ålder: 0-2 miljarder år
Diameter: 10.000-15.000 km
Läge: Ekosfär
Yta: Smält, hög yttemperatur
Atmosfär: Väteföreningar och reaktiva gaser
Utveckling: Kyls ner för att bli klass F
Livsformer: Carbon-cycle (Excaliban)
Exempel: Excaliba


Klass F - Geometallic
Ålder:1-3 miljarder år
Diameter: 10.000-15.000 km
Läge: Ekosfär
Yta: Vulkaniska utbrott p.g.a. den smälta kärnan
Atmosfär: Väteföreningar
Utveckling: Kyls ner för att bli klass G
Livsformer: Silikonbaserade (Horta)
Exempel: Janus IV


Klass G - Geocrystalline
Ålder: 3-4 miljarder år
Diameter: 10.000-15.000 km
Läge: Ekosfär
Yta: Fortfarande under kristallisering
Atmosfär: Koldioxid, vissa giftiga gaser
Utveckling: Kyls ner för att bli klass K, L, M, N, O eller P
Livsformer: Primitiva enkelcelliga organismer
Exempel: Delta Vega


Klass H - Desert (Öken)
Ålder: 4-10 miljarder år
Diameter: 8.000-15.000 km
Läge: Het zon/ekosfär/kall zon
Yta: Het och torr, lite eller inget ytvatten
Atmosfär: Kan innehålla tunga gaser och metallångor
Livsformer:Torka och radioaktivitetsresidenta växter, djurliv
Exempel: Rigel XII, Tau Cygna V


Klass I - Gas Supergiant
Ålder: 2-10 miljarder år
Diameter: 140.000-10 miljoner km
Läge: Kall zon
Yta: Torftig, består av vätgas och väteföreningar. Utstrålar värme
Atmosfär: Zonerna varierar i temperatur, tryck och sammansättning. Vattenånga kan förekomma
Livsformer: Okänt
Exempel: Q’tahL


Klass J - Gas Giant
Ålder: 2-10 miljarder år
Diameter: 50.000-140.000 km
Läge: Kall zon
Yta: Torftig, består av vätgas och väteföreningar. Utstrålar viss värme
Atmosfär: Zonerna varierar i temperatur, tryck och sammansättning
Livsformer: Kolvätebaserade (Jovian)
Exempel: Jupiter, Saturnus


Klass K - Adaptable
Ålder: 4-10 miljarder år
Diameter: 5.000-10.000 km
Läge: Ekosfär
Yta: Karg, lite eller inget ytvatten
Atmosfär: Tunn, mestadels koldioxid
Livsformer: Primitiva enkelcelliga organismer. Anpassningsbar för kolonisering genom användandet av tryck kupoler
Exempel: Mars, Mudd


Klass L - Marginal
Ålder: 4-10 miljarder år
Diameter: 10.000-15.000 km
Läge: Ekosfär
Yta: Stenig och karg, lite ytvatten
Atmosfär: Syre/argon, hög koncentration av koldioxid
Livsformer: Begränsad till växtliv. Lämplig för mänsklig kolonisering
Exempel: Indri VIII


Klass M - Terrestrial (Minshara klass)
Ålder: 3-10 miljarder år
Diameter: 10.000-15.000 km
Läge: Ekosfär
Yta: Rikligt med ytvatten. Om vatten eller is täcker mer än 80% av ytan så anses planeten vara klass O eller klass P
Atmosfär: Kväve, syre, spårelement
Livsformer: Omfattande växtlighet, djurliv, människor
Exempel: Jorden, Vulcan, Cardassia Prime


Klass N - Reducing
Ålder: 3-10 miljarder år
Diameter: 10.000-15.000 km
Läge: Ekosfär
Yta: Hög yttemperatur p.g.a. växthuseffekt. Vatten finns endast som ånga
Atmosfär: Extremt tät, koldioxid och sulfider
Livsformer: Okänt
Exempel: Venus


Klass O - Pelagic (Pelagisk)
Ålder: 3-10 miljarder år
Diameter: 10.000-15.000 km
Läge: Ekosfär
Yta: Vatten täcker 80% av ytan eller mer
Atmosfär: Kväve, syre, spårelement
Livsformer: Vattenväxter, djurliv, människor
Exempel: Argo


Klass P - Glaciated
Ålder: 3-10 miljarder år
Diameter: 10.000-15.000 km
Läge: Ekosfär
Yta: Is täcker 80% av ytan eller mer
Atmosfär: Kväve, syre, spårelement
Livsformer: Motståndskraftig växtlighet, djurliv, människor
Exempel: Exo III


Klass Q - Variable
Ålder: 2-10 miljarder år
Diameter: 4.000-15.000 km
Läge: Varm zon/ekosfär/kall zon
Yta: Går från flytande till vatten och/eller koldioxidis pga en ej cirkelrund omloppsbana eller varierande energiutveckling från stjärna
Atmosfär: Varierar från tunn till väldigt kompakt
Exempel: Genesisplaneten


Klass R - Rogue
Ålder: 2-10 miljarder år
Diameter: 4.000-15.000 år
Läge: Interstellär rymd/kometring
Yta: Kan vara tempererad p.g.a. geotermisk ventilering
Atmosfär: Primärt vulkanisk avgasning
Livsformer: Ej fotosyntetiska växter, djurliv
Exempel: Dakala


Klasser S-T - Ultragiant
Ålder: 2-10 miljarder år
Diameter: 10-50 miljoner km (klass S)
50-120 miljoner km (klass T)
Läge: Kall zon
Yta: Karg, sammansatt av vätgas och väteföreningar. Utstrålar mycket värme
Atmosfär: Zonerna varierar i temperatur, tryck och sammansättning. Vattenånga kan förekomma
Livsformer: Okänt


Klass Y - Demon
Ålder: 2-10 miljarder år
Diameter: 10.000-50.000 km
Läge: Varm zon/ekosfär/kall zon
Yta: Temperaturen kan överstiga 500°K
Atmosfär: Turbulent, mättad med giftiga kemikalier och termojonisk strålning
Livsformer: Mimetic (Deltakvadranten)

Notering: Klasserna X, Y och Z är reserverade för planeter med miljöer speciellt farligt för mänskligt liv.

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter