Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Viktiga lagar och regler - en mindre studie

Generalorder ett (Prime Directive)

I ENT Dear Doctor (2002) berörs början till Generalorder ett, alltså den order som mer allmänt kallas för ”Prime Directive”. Ni har säkert alla sett programmet, då det visades på SVT2 år 2003. Det visades precis efter att SVT visat en trailer för en dokumentär om digerdöden. Väldigt passande övergång, tyckte jag. Avsnittet handlade om en planet där valakier och menker levde i symbios, men där valakierna sakta men säkert dör ut pga sin genetiska kod och där det då skulle bli den lägre stående menkrasen som skulle bli herrar över planeten. Archer säger slutligen, när han tvingas överväga om de skall ge valakierna chansen att överleva eller om de skall låta naturen ha sin gång:

”En dag kommer mitt folk att på någon sorts doktrin. Något som blir ett rättesnöre för vad vi bör och inte bör göra. Men tills någon talar om för mig att de har skisserat ett sådant direktiv måste jag varje dag påminna mig om att vi inte är här för att leka Gud.” (Archer i Dear Doctor 2002)

Det finns ett par olika texter som säger sig vara den riktiga första generalordern. Kanske kommer vi under Enterprises senare säsonger få se att den bestäms och då också få höra den uttalas i sin helhet. Som det är nu är det två stycken texter som har använts i olika sammanhang. Den första förekom i boken Star Trek: The Next Generation First Year Sourcebook [ISBN 0931787-386] och den andra fanns utskriven i rollspelet Prime Directive.

“As the right of each sentient species to live in accordance with its normal cultural evolution is considered sacred, no Starfleet personnel may interfere with the healthy development of alien life and culture. Such interference includes the introduction of superior knowledge, strength, or technology to a world who(‘s?) society is incapable of handling such advantages wisely. Starfleet personnel may not violate this Prime Directive, even to save their lives and/or their ship, unless they are acting to right an earlier violation or an accidental contamination of said culture. This directive takes precedence over any and all other considerations, and carries with it the highest moral obligation.” (Star Trek Nexus 1998)

Det primära i denna är alltså att varje medveten varelse har rätt att leva i enlighet med sin kulturella utveckling.

“Insofar as we, the members of the United Federation of Planets, do recognize and respect the vital role that each and all of our separate peoples has played in the building of our union, and insofar as that union is then the product of our differences as much of the acknowledgment of our failings as the recognition of our potentials, we do so resolve, as a United Federation of individual Planets strong both in spirit and the desire to live free, never to lose sight of those principles which, by fate or providence, have served to establish this Federation as a meeting of equals.
We shall foster within the bounds of our common influence the inescapable belief that all life is possessed of the inalienable right to flourish on its own terms and in its own time and place.
Therefore, we devote our energies to the establishment and fostering of such a state in equal measure throughout the Known Galaxy, and dedicate our Star Fleet to the preservation and protection of that state; that state being an insular program of non-interaction and non-interference with those cultures whose development of self and whose singular right to self determination would be unduly burdened or damaged by the interaction with, or even the knowledge of, more technologically advanced races, even those races whose motives and intentions are unimpeachable and altruistic, even unto the destruction of the culture by lack of action, it being non the more justifiable to crush the special essence of a new culture in the process of saving it.
We shall do all within our power to leave the development of any and all cultures entirely to their own devices, to let them flourish or fail as their differing gifts allow, and to prevent any and all who would deprive them of this, their most basic right, from performing self-serving and selfish actions at the expense of the innocents, until such time as they, themselves, come forward, as equals, and mindful of their place within the greater whole.
We stand unified in our avowed proclamation of this as our first and foremost principle, our PRIME DIRECTIVE.” (Star Trek Nexus 1998)


Denna proklamation tar sitt avstamp i att berätta hur bra Federationen är, men går på samma sätt till försvar för utvecklingen av varje enskild kultur. De specificerar här att det också är bättre att låta en planet gå i graven, om detta är den utveckling som skall ske, i stället för att utsätta den unika kulturen för kulturell förstörelse när man försöker rädda planeten.

Man skulle kunna tolka båda dessa skrifter som giltiga. Den andra kan då troligen vara den som medlemsstaterna skrev och skriver under på, medan den första är en förenklad version för praktiskt bruk i federationens tjänst, alltså den som varje officer lätt skulle kunna bära med sig i minnet eller i närmaste padd.

Kortfattat säger denna första generalorder, att personal som tillhör Starfleet aldrig får delta i utvecklingen av en primitiv civilisation. Med primitiv civilisation menas här när den främmande rasen inte har upptäckt warpfarten än. Den andra texten ovan säger ju också att utvecklad är den kultur som ”på egen hand tar sig ut, som jämställda, och med vetskap om sin plats i en större helhet” (min översättning). Om man ändå av misstag har brutit mot denna första del, måste man på alla upptänkliga sätt försöka minimera eller ta bort den uppkomna skadan. Skepp och personal är inte viktiga i sammanhanget, utan de kan offras om så är nödvändigt för att upprätthålla ordern. (Star Trek Nexus 1998)

Att upprätthålla denna regel har visat sig mycket svår, vilket kanske som mest synts hos Kirk. Han bröt mot första generalordern vid oändligt många tillfällen, fast till hans försvar måste väl sägas att manusförfattarna inte hade fått full kläm på regeln då.

Picard har brutit mot regeln vid åtminstone ett tillfälle, men säkert har han utöver det ”varit på gränsen” (som Janeway så kärt uttrycker det). Det avsnitt som jag tänker på är när han i episoden TNG Justice räddade Wesley Crushers liv, efter att han hade brutit mot lagen på planeten Edo (Enterprise Crew 2001). I samma serie blir Data i avsnittet TNG Pen Pals nära vän med en flicka, på en planet som är på väg att totalt bryta samman. Han försöker att rädda henne, vilket skulle vara ett stort brott mot ”Prime Directive” (On Screen 1997). Vad jag minns lyckades han inte med detta, så brottet blir aldrig fullbordat. (Enterprise stabiliserade ändå planeten i slutändan, som Atenji förtjänstfullt påpekade för mig.) Man förstår här att det inte är särskilt lätt att hålla sig till reglerna som är fastställda med all välvilja för andra mindre utvecklade raser, när det plötsligt drabbar någon som man har känslor för. Janeway har definitivt varit på gränsen ett stort antal gånger.

Något som automatiskt bryter ”Prime Directive” är Omegadirektivet. Den stötte vi på i VOY The Omega Directive och den är viktigare än alla andra principer, skepp eller personer, oavsett om personerna råkar vara del av en mindre utvecklad ras. Varje kapten är underrättad om detta direktiv och allting annat, hur viktigt det än må vara, sätts åt sidan till dess att omegamolekylerna är förstörda (Daystrom 2000). Man kan bara tänka sig om en sådan molekyl skulle ha upptäckts precis före slutstriden i DS9 What You Leave Behind. Vilken tur att manusförfattarna inte var på humör för lite självplågeri den dagen de skrev DS9:s finalavsnitt…

I VOY Infinite Regress vill Naomi Wildman gärna berätta att hon kan alla 47 underregler till första generalordern. Tyvärr får hon ingen chans att göra detta, så vilka dessa är kan bara spekuleras i (vilket jag inte tänker göra…).

Temporal Prime Directive

Starfleet har ytterligare ett ”Prime Directive”, och det är ”Temporal Prime Directive”. Den fungerar precis som den första, men reglerar brott mot tidslinjen. Den har inte upprättats förrän en bit in i Star Treks framtid, vilket antas då man egentligen aldrig hört talas om tidsregler förrän DS9 och VOY. I slutet av Voyager och i DS9-böckerna används detta direktiv flitigt. Detta gäller t.ex. förmedlande av teknologi till en tidigare tidsperiod eller för den delen användande av en sådan fömedlad teknologi. Här finns två kända delregler, som är till synes väldigt lika:
  1. Officerare inom Starfleet skall göra alla nödvändiga åtgärder för att minimera allt deltagande i historiska händelser. (Regel 157, sektion 3, paragraf 18 - DS9 Trials and Tribble-ations)
  2. Tidsresande personal får inte störa en tidigare tidslinje. (Starfleets policy för personal strandsatt i annan tid - DS9 Past Tense)
    Böckerna, även om de inte räknas som kanon, talar även om att det finns en särskild avdelning inom Starfleet som hanterar personal som kommit fel framåt i tiden och som då blir omplacerade till annan tjänst i den nya tiden.
Janeway bryter mot direktivet allra tydligast när hon tillåter att doktorn får använda sig av 2800-talsteknologi i form av den mobila emittern eller när amiral Janeway tillhandahåller skydd mot borgerna i VOY Endgame. Den första kan hon ju förstås skylla ifrån sig då de hämtade teknologin i det förflutna och inte i framtiden. Det andra är lite svårare att hantera men i boken Homecoming (Golden 2003) sägs att då det var amiral Janeway som gjorde brottet kan inte kapten Janeway straffas. Här tycker jag att man gör lite väl lätt för sig. Kapten Janeway tog ju ändå emot tekniken, och var i sin fulla rätt och skyldighet att tacka nej till amiralens erbjudande. Borgerna, innan de blev infekterade med viruset, hann ju skanna Voyager och kommer med stor sannolikhet att mycket snart förstå hur man attackerar den nya tekniken. På så sätt har ju tidslinjen kanske mycket allvarligt förändrats, till Federationens olycka.

Slutsats

Dessa direktiv verkar finnas till för två syften: För det första vill författarna få Starfleet och Federationen att framstå som en moraliskt högt stående organisation. För det andra vill man kunna bryta mot direktiven i vart och vartannat manus. När det gäller ”Prime Directive” är det för att man gnager på frågan om den högre moralen och när det gäller ”Temporal Prime Directive” är det för att manusförfattarna (och jag) är så himmelskt förtjusta i tidsparadoxer och tidsresande. Självklart är det brotten som uppmärksammas i avsnitten och filmerna. Ytterst sällan ser vi exempelvis ”First Contact” upprättas. Sammantaget är det min bedömning att ”Prime Directive” inte uppfyller det syfte manusförfattarna från början avsåg.

Källor:
Golden, Christie. Homecoming - Book one of two (2003). New York: Pocket Books.
Dear Doctor (2002) Enterprise, episod 113. Paramount Pictures.
Daystrom Institute Technical Library (2000-10-29). http://www.ditl.org/index.php?daymain=/hedlistregulations.php [2003-06-21]
Enterprise Crew May Intervene in Earth Affairs (2001). SatireWire, nr 0109. http://www.satirewire.com/news/0109/enterprise.shtml [2003-06-21]
On Screen (1997). Trekzine, nr 1-3 1997. http://www.trekkers.se/trekzine/onscreen/ [2003-06-21]
Star Trek Nexus (1998-02-01). http://members.aol.com/trekannex/treka02a.htm [2003-06-21]

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter