Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Bajors befälsgrader och gradbeteckningar

 

Militären var till för försvaret av planeten Bajor mot yttre och inre fiender. Den använde arméns tjänstegrader till skillnad från den marina varianten som t.ex. användes av Stjärnflottan. Styrkorna leddes av försvarsstabschefen som rapporterade direkt till ministerkammaren stationerad i närheten av huvudstaden Ashalla. Fastän de bajoranska militärstyrkorna var förhållandevis små var de väl utrustade, delvis tack vare hjälp från Federationen. Flera Federationsskyttlar kompletterade rymdförsvaret som mest bestod av jakt- och attackskepp.

 

Militäruniformen var tvådelad med breda axelklaffar. Färgen på uniformen angav avdelningen där officeren tjänstgjorde, och bältets färg officerens funktion.

 

Efter att ha upptagits som medlem i Federationen integrerades den bajoranska militären i Stjärnflottan. Det blev också möjligt för bajoranska militärer att ta anställning i Stjärnflottan.

 

 

Högkvarteret var känt under namnet Krigsrummet (eng. War Room). Från Krigsrummet kunde alla resurser övervakas och order ges till styrkorna. Krigsrummet kunde sägas utgöra krigsmaktens nervcentrum.

 

 

Generalspersoner

 

 

För generalspersoner satt gradbeteckningen på båda kragarna. Överbefälhavaren för Bajors styrkor var en generalöverste.

 

Generalöverste

General

Brigadgeneral

(Commander General)

(General)

(Brigadier)

 

 

Övriga officersgrader

 

För de flesta officerare satt gradbeteckningen på den högra kragen.

 

Överste

Överstelöjtnant

Major

Kapten

Löjtnant

Fänrik

(Colonel)

(Field Colonel)

(Major)

(Captain)

(Lieutenant)

(Ensign)

 

 

Inskrivna

 

Inskrivna

(Enlisted)

 

 

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha, Memory Beta och Star Trek: Expanded Universe)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter