Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Stjärnflottans uniformer

Högsta ledningen i Stjärnflottan 2293

 

Stjärnflottans uniformer bars av personal som tjänstgjorde i Federationens stjärnflotta och baserade sig på uniformerna som tidigare burits av Förenade jordens personal. Uniformerna markerade vilken roll den enskilde hade inom Stjärnflottan. Personalen förväntades hålla sig till Stjärnflottans klädkod fastän speciella undantag ibland gjordes. T.ex. så bar klingonen Worf ett axelgehäng och ferengin Nog en huvudbonad.

 

 

Divisioner

 

Generellt motsvarades de tre divisionerna av en egen färg på uniformen - och någon gång även avdelningen - samtidigt som gradbeteckningen var tydligt markerad. Färgerna varierade över tiden men uniformerna var alltid utformade för att vara så bekväma som möjligt, även i de mest extrema miljöer.

 

 

Kommandodivisionen

 

I denna division ingick alla befälhavare i Stjärnflottan och var den främsta divisionen. Divisionen stod för kommandot på rymdskepp, rymdstationer och markbaserade stationer.

 

2140-2161

2245-2265

2266-2270

2278-2350

2351-2365

2366-2372

 

2373-2394

2395-2405

2800-talet

 

 

Operationsdivisionen

 

Denna division utgjorde ryggraden i Stjärnflottan och omfattade ingenjörsavdelningen, säkerhetsavdelningen och de understödjande tjänsterna. Divisionen ansvarade för teknik och tekniska innovationer, och upprätthållandet och försvaret av Federationen.

 

2140-2161

2245-2265

2266-2270

2278-2350

2351-2365

2366-2372

 

2373-2394

2395-2405

2800-talet

 

 

Vetenskapsdivisionen

 

Denna division utgjorde Stjärnflottans hjärta och bestod av utforskande och medicinska avdelningar, och avdelningen för psykisk hälsa.

 

2140-2161

2245-2265

2266-2270

2278-2350

2351-2365

2366-2372

 

2373-2394

2395-2405

2800-talet

 

 

Amiralitetet

 

Amiralitetet bestod av flaggofficerare från flottiljamiral och uppåt. Amiralitetet var ingen division utan det högsta beslutande styrelseorganet för Stjärnflottan. Amiralernas uniformer skiljde sig oftast markant från övriga officerares/personals och tas därför med för att visa på skillnaderna. Den näst sista uniformen är ett förslag på uniform för flaggamiral (ej kanon).

 

2140-2161

2273-2277

2278-2350

2351-2365

2366-2372

2373-2394

 

2373-2394 (flaggamiral)

2395-2405

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och ST-Spike.org)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter