Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Grader i stjärnflottan

Stjärnflottan (Star Fleet) har fem sorters ”gradsystem”: flag officer ranks (flaggofficersranker), line officers (truppofficerer), Warrant Officers (tjänsteofficerer), Non Commissioned Officers och Cadets (Kadetter). Flag Officers är amiraler och kommendörer av 1:a graden. Line officers är personer som gått ur Stjärnflotteakademin men inte blivit befordrade till flag officer. Warrant officers är personer som inte gått i akademin men tjänstgjort så länge att dom trots det fått en jämförelsevis hög grad för att vara outbildade. Non commissioned officers är folk som inte gått i akademin och inte tjänstgjort så länge eller så ”bra” att dom förtjänar en "Warrant officers"-grad. Cadets är elever på akademin.

 

Man har använt flera olika gradsystem vid olika tider i stjärnflottans historia men detta är det man använder på 2300-talet.

 

Cadet 1st year/kadett 1sta året

 

Cadet 2nd year/kadett 2dra året

 

Cadet 3rd year/kadett 3dje året

 

Cadet 4th year/kadett 4de året

 

Crewman Recruit/Ny rekryt

 

Crewman Apprentice/Lärling

 

Crewman /besättningsman

 

Petty Officer 3rd Class/Underofficer 3dje klass

 

Petty Officer 2nd Class/Underofficer 2dra klass

 

Petty Officer 1st Class/Underofficer 1sta klass

 

Chief Petty Officer/Chefsunderofficer

 

Senior Chief Petty Officer/Överchefsunderofficer

 

Master Chief Petty Officers/Förvaltare

 

Warrant officer 3rd Class/Fanjunkare 3dje klass

 

Warrant officer 2nd Class/Fanjunkare 2dra klass

 

Warrant officer 1st Class/Fanjunkare 1sta klass

 

Command Warrant officer/Chefsfanjunkare

 

Ensign/Fänrik

 

Lieutenant Junior Grade/Löjtnant

 

Lieutenant/Kapten

 

Lieutenant Commander/örlogskapten

 

Commander/Kommendörkapten

 

Captain/Kommendör

 

Fleet Captain/Flaggkommendör

 

Commodore/Kommendör av 1:a graden

 

Rear Admiral/Konteramiral

 

Vice Admiral/Viceamiral

 

Admiral/Amiral

 

Fleet Admiral/Flottamiral

 

 

Vad krävs för olika grader?

 • Cadet: är en person som går på Star fleet Academy, varje år är lika med ett nytt streck.
 • Crewman Recruit: En helt färsk medlem i besättningen är en Crewman Recruit, oftast har man dock inte denna ranken utan Crewman och ner är lika med inget på halsen
 • Crewman Apprentice: Är en person som varit med lite längre och närmar sig ”vanligt” status.
 • Crewman: En besättningsmedlem helt enkelt.
 • Petty Officer 3rd Class: En underofficer av tredje klass, en person som fått en befordran upp till underofficer av en äldre officerare, för en befordran till Petty Officer krävs inte flaggofficerares tillstånd. Det räcker oftast med att avdelningschefen rekommendrar en person.
 • Petty officer 2nd Class: Samma sak här fast ett steg högre upp i befälsordningen
 • Petty Officer 1st Class: Och samma sak här med
 • Chief Petty Officer: Nu börjar vi komma upp till folk med någon makt, en Chief Petty officer kan t.ex. vara en engineering-officer som fått rekommendation och befordran.
 • Senior Chief Petty Officer/Master Chief Petty Officer: Är en person som kommit någon vart, antagligen fortfarande inom engineering (pga. att dom inte gått igenom akademin) men det kan också vara en degraderad Warrant officer eller en specialist inom något område.
 • Warrant Officer3rd-1st Class: En WO kan tillexempel vara en transporter Chief eller annan specialist.
 • Command Warrant Officer: En person som nästan har officersstatus, en riktigt skicklig specialist eller viktig person för skeppet. För att nå denna grad krävs rekommendation från höga officerare på skeppet.
 • Ensign: En ny person som kommit ur akademin och börjar som t.ex. Assistant officer (I dom flesta fall).
 • Lieutenant Junior Grade: Kan vara avdelningschef eller en Chief counselor men normalt en Assistant.
 • Lieutenant: Oftast avdelningschef.
 • Lieutenant Commander: Ett Department head eller en förste officer.
 • Commander: En förste officer eller en kapten över ett mindre skepp
 • Captain: Kapten över ett skepp
 • Fleet Captain/Commodore: Kan antingen ha ett skrivbordsjobb eller vara på ett skepp och föra befälet över ett slag eller liknande.
 • Rear Admiral/Vice Admiral: Som ovan
 • Fleet Admiral: Basen över hela flottan, sitter ofta säkert men har alltid sista ordet när det gäller samtliga operationer utförda av flottan. Den enda personen som kan gå över hans eller hennes huvud är presidenten.

 

Artikeln är skriven av en gästförfattare. Åsikter och faktainnehåll ansvarar den enskilda författaren för. Vi på Star Trek Databas välkomnar fler teman - kontakta då redaktionen med ert material.

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter