Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Borgernas filosofi

"Varför gör du motstånd? Vi vill bara förbättra livskvaliteten för alla arter."

"Jag tycker om min art som den är!"

"Ett trångsynt synsätt."

- Locutus av Borg, Worf

 

Den filosofi som dominerade för borgkollektivet var driften att uppnå ett tillstånd av "perfektion" för dem själva, och ur deras synvinkel, allt liv. Detta försökte borgerna med via huvudsakligen två metoder. Den första och vanligaste metoden var att förstärka spädbarnens organiska kroppar vid födseln. Spädbarnen utrustades med syntetiska organ och system. De placerade de nyfödda, nu kallade drönare, i speciella mognadskammare för en accelererad tillväxt (sjutton cykler per dag). I mognadskammaren befann de sig från några få dagar upp till flera månader.

 

 

Vid full mognad hade dessa borger avancerade tekniska förmågor som kunde delas upp i huvudsak två kategorier: fysiska och mentala förmågor (och styrmekanismer för att minimera individualitet och maximera uniformitet). I den första kategorin ingick kraftfulla verktyg såsom adaptiva kraftfält, kroppspansar, okulära implantat, proteser, förstärkta konstgjorda inre vävnader, små assimileringsrör och kapacitetshöjande neurala processorer i hjärnan. I den andra kategorin rymdes neurala gränssnitt, som kopplade in borgen till det kollektiva medvetandet (bikupehjärnan), och kortikala noder.

 

Tillsammans medförde dessa typer av komponenter (plus några få till) att borgerna helt kom att sakna egen vilja och att de kom att arbeta i samklang med alla övriga borger, och i ständig kontakt med Kollektivet, obesvärade av att vara befriade från känslor eller av att inte kunna tänka självständigt. Den kortikala nodens syfte var att avlägsna eventuella uppdykande känslor eller en eventuell individualitet som börjat tränga fram, och om nödvändigt stänga av den "felfungerande" borgen. Allt för att garantera enighet bland borgerna och en lydnad till Kollektivet.

 

 

Den andra metoden var den påtvingade och vanligtvis våldsamma assimileringen av andra livsformer och teknologier för att förstärka Kollektivets biologiska och teknologiska särprägel. Detta var nödvändigt för att borgerna skulle kunna förnya, anpassa och integrera fördelaktiga fysiologiska och teknologiska egenskaper från de assimilerade arterna. Den andra metoden var den huvudsakliga metod genom vilken de expanderade. De var annars oförmögna att självständigt förbättra sig, och kunde varken förstå eller ta efter det som de inte assimilerade.

 

När assimileringen genomförts distribuerade borgerna de förvärvade fördelarna och den nya kunskapen över hela Kollektivet via det kollektiva medvetandet. Genom att kombinera de fördelaktiga egenskaperna hos en oräknelig mängd arter siktade de på att uppnå ett integrerat, homogent och "fulländat" tillstånd. En inte betydelselös sidoeffekt av detta var avlägsnandet av medlemmarnas ("drönarnas") individualitet och förmåga till självständigt tänkande, och bl.a. därför var motståndet mot borgerna hos alla arter så starkt.

 

 

Assimileringen genomfördes både i liten skala på individuell nivå och i stor skala, där hela arter eller världar assimilerades.

 

 


(Huvudsaklig informationskälla: Memory Alpha)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter