Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Människornas filosofi

 

"Av alla arter vi har haft kontakt med är Er art den enda vi inte kan definiera. Ni besitter andoriernas arrogans och tellariternas envisa stolthet. Ena gången drivs ni lika mycket av era känslor som klingonerna, nästa gång får ni oss att häpna genom att oväntat anamma logiken."

 

"Jag är säker på att dessa kvaliteter kan återfinnas hos varje art."

 

"Men inte i ett sådant förvirrande överflöd."

 

- Ambassadör Soval och viceamiral Maxwell Forrest

 

 

Människornas filosofi hade förändrats mycket genom historien. Den ändrades dramatiskt efter Zefram Cochranes test av warpmotorn, vilket ledde till människornas första kontakt med en utomjordisk art. Inom femtio år hade fattigdom, hunger och krig bland jordens nationer utrotats. Därefter gick snart rasism och allehanda fördomar samma öde till mötes. Upptäckten av utomjordiskt liv och nya filosofier, som t.ex. den som uttrycktes i vulcanernas "oändliga variationer i oändliga kombinationer" (eng. Infinite Diversity in Infinite Combinations), gav människorna ett nytt perspektiv på bilden av sig själva.

 

 

De flesta människors filosofi kretsade kring självupplysning och en förbättring av samhället i stort. Människornas moraliska mål var att uppnå kunskap genom fredlig utforskning, vilket t.ex. blev tydligt i Stjärnflottans huvuddirektiv om icke-inblandning i andra arters kulturer. Människorna hade hittat en balans i sina liv och attityder. Medlidande, mod och förnuft hade blivit till en idealisk kombination, med en ambition till ytterligare självförbättring.

 

En annan aspekt av människornas filosofi var avskaffandet av pengar. Girighet och egoism hade på det stora taget försvunnit allt eftersom de tekniska framstegen gav människorna nya möjligheter. Jordens ekonomi förändrades och det skapades en ny världsekonomi. Avvikelser från människans nya ideal var sällsynta och betraktades som för människan onormala beteenden.

 

Flera utomjordiska kulturer betraktade människan som en förvirrande art, bl.a. beroende på att de undvek konflikter in i det längsta, men slogs med dödlig kraft om det inte fanns någon annan utväg. Denna inneboende konflikträdsla gjorde jorden till ett perfekt val för lösning av konflikter och för att hitta kompromisslösningar i angelägenheter på ett interstellärt plan.

 

Filosofikurser var inte obligatoriska vid Stjärnflottans akademi, men studenterna uppmuntrades ändå till viss del att förkovra sig i ämnet.

 

 


(Huvudsaklig informationskälla: Memory Alpha)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter