Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Geologi

 

 

Geologi är vetenskapen om uppkomst, sammansättning och förändring av jordskorpans berg- och jordarter. Den som studerar geologi kallas för geolog eller exogeolog.

 

Geologi betraktades som så viktigt inom Federationen att de flesta större rymdskepp hade ett geologilabb. På planetär nivå kunde geologin användas för att förutsäga hur en planet skulle utvecklas över tiden.

 

 

 

År 1893 berättade Samuel Clemens för flera gäster på en balsal i San Francisco att geologin visade att människorna bara funnits under en mikroskopiskt kort tid av jordens existens.

 

 

 

År 2151 utförde T'Pol en geologisk analys av planeten Archer IV och fick fram att bergen på planeten bestod av kalksten och cormalit.

 

 

 

Bergen på Terra Nova bestod huvudsakligen av beresiummalm. År 2151 informerade kommendörkapten Charles Tucker III kommendör Jonathan Archer om att på grund av den ostadiga berggrunden hade flera av novanernas tunnlar kollapsat.

 

 

 

År 2153 berättade den xindiska trädvarelsen Gralik Durr för Jonathan Archer att xindiernas hemplanet Xindus var en geologiskt instabil värld under xindiernas inbördeskrig. När xindiska insektoider och reptilvarelser detonerade stora laddningar under åtta av planetens största seismiska sprickor förstördes hela planeten.

 

 

 

När vulcanernas geologiska institut år 2372 bröt bakriniummalm på en planet i gammakvadranten upptäckte de Svärdets slöja (Shroud of the Sword). Med hjälpa av Svärdets slöja lyckades Kor och Jadzia Dax finna det legendariska Kahless svärd som stulits av hur'qerna flera hundra år tidigare.

 

 

 

Geologisk labbrapport

 

 

Den geologiska labbrapporten skapades av en geolog på vissa större rymdskepp.

 

År 2254 skapade geologen på USS Enterprise en sådan rapport om Talos IV, som bl.a. angav att planeten hade en syre-kväverik atmosfär, halvt mättad med overksamma ämnen, men som låg väl inom säkerhetsgränserna.

 

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Wikipedia)


Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter