Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Nanoteknik

Nanosonder

 

Nanoteknik, som ibland även kallas atomslöjd, betecknar teknik med en storlek som mäts i nanometer. Enheter inom nanoteknik är så små att de inte kan ses med blotta ögat. Nanoteknik används i första hand inom elektronik och materialteknik, men även inom kemiska och biologiska tillämpningar.

 

Nanoteknik går ut på att studera, manipulera och sätta ihop materien på atomär nivå för att få fram speciella egenskaper och ta fram "riktade" funktioner.

 

 

Isolinjära stavar

 

Stjärnflottan använde ofta nanoteknik, som i isolinjära kretsar. År 2366 experimenterade Wesley Crusher med naniter, nanostora robotar.

 

 

 

Borgkollektivet var ökända för sin användning av nanoteknik för att nå sina mål, speciellt assimileringen av nya medlemmar till kollektivet med nanosonder.

 

 

Nanoteknik i Star Trek-litteratur

 

 

På 1200-talet införde en okänd art nanoteknik för invånarna i Ilaiyenarkipelagen på planeten Sigma Niobe II för att de skulle klara sig från sjukdomar, även svåra sådana. Invånarnas avsaknad av sjukdomar gav upphov till legender på hela planeten (TOS-novellen "As Others See Us").

 

 

 

Den gåtfulla arten grigari var känd för att använda nanoteknik i stor skala, vilket t.ex. var hemligheten bakom deras avancerade medicinteknik. Arten använde molekylära sammansättningsmaskiner som kunde väva samman nervsystemet med datorkretsar. De använde bl.a. tekniken för att rädda livet på överste Adrik Thorsen, som strax före det tredje världskriget på jorden bildade den politiska organisationen Optimum Movement (en terroristorganisation som försökte ta kontroll över världen och som ansågs vara den utlösande faktorn till kriget) (TOS-romanen "Federation").

 

Mer om Optimum Movement finns att läsa i temat "Förenade jorden".

 

 

 

Fram till mitten av 2300-talet försökte både Federationen och Romulanska stjärnimperiet hitta lyckade tillämpningar för nanoteknik, men utan större framgång (TNG-romanen: "The Romulan Prize").

 

 

 

En högstående art från gammakvadranten hade utvecklat avancerad nanoteknik flera århundraden före 2369. Deras nanosondliknande apparater hade förmågan att återuppliva döda från det "eviga" kriget mellan fraktionerna Ennis och Nol-Ennis (DS9-avsnittet: "Battle Lines", DS9-romanerna: "Lesser Evil", "Rising Son").

 

 

 

2381 konstruerade chefsingenjören på USS Titan, Xin Ra-Havreii, förbättringar till vetenskapsofficeren Melora Pazlars dräkt, så att hon kunde utföra sina arbetsuppgifter i en noll-g-miljö utanför holotanken. En del av dräktens gränssnitt bestod av inbyggda nanosensorer (Star Trek Destiny-romanen: "Gods of Night").

 

Melora Pazlar

 

 

Nanit

 

 

En nanit eller nanorobot var en mikroskopisk robot eller maskin, och en tillämpning inom området nanorobotik.

 

 

 

En nanit konstruerades genom manipulation av atomer, och innehöll ofta flera gigabytes med data. Storleken var ofta kring en nanometer, och därmed tillräckligt liten för att den t.ex. skulle kunna föras in i levande celler. Den kunde programmeras att utföra en mängd olika uppgifter. Naniterna användes av Federationen inom medicinteknik, och utformades för att arbeta inuti cellkärnan vid kirurgi på cellulär nivå.

 

Federationen tillverkade bl.a. naniter i en anläggning i Dakar, Senegal.

 

 

 

År 2366 experimenterade Wesley Crusher med naniter ombord på USS Enterprise-D för att se om han kunde förbättra deras förmåga genom att låta naniterna arbeta tillsammans. När naniterna lyckades rymma tog de sig in i Enterprises dator, där de förökade sig och störde nästan alla skeppssystem. Det stora antalet gjorde att de så småningom utvecklade en kollektiv intelligens.

 

 

Nanosond

 

 

Nanosonder var mikroskopiska robotar som användes av borgerna för i första hand assimilering. När nanosonderna injicerats i mottagarens blodomlopp via assimileringsrör började de snabbt ta över värdens cellfunktioner. Nanosonderna kunde också modifieras för en rad olika medicinska och tekniska uppgifter.

 

Varje drönares nanosonder hade en unik kodsekvens.

 

 

 

Seven of Nines kropp innehöll 3,6 miljoner nanosonder 2377.

 

När borgerna försökte assimilera dr Phlox från Enterprise NX-01 klarade hans denobulanska immunsystem att stå emot nanosonderna tillräckligt länge för att de skulle kunna förstöras med hjälp av omikronstrålning.

 

2374 lyckades EMH-doktorn modifiera nanosonderna så att de kunde användas mot Art 8472, en utomgalaktisk art. Doktorn omprogrammerade nanosonderna så att de efterliknade cellernas elektrokemiska signaturer för den utomgalaktiska arten. Det gjorde att nanosonderna inte kunde upptäckas av artens eget immunsystem, och nanosonderna kunde därför fortsätta sin assimileringsprocess.

 

 

 

Nanosonderna kunde också modifieras så att de fick angripna (t.ex. av virus) eller sjuka celler att tillfriskna.

 

 

Nanosondvirus

 

 

Nanosondviruset utvecklades av Borgdrottningen 2375 som ett sätt att gradvis assimilera människorna. Detta som en konsekvens av att de tidigare misslyckats med direkt assimilering. I planen ingick att detonera en biogenisk laddning i jordens atmosfär, så att viruset spred sig med luftströmmarna. När viruset infekterat människan (Art 5618) skedde assimileringen stegvis. På så vis skulle assimileringen inte kunna upptäckas innan en stor del av befolkningen redan hade förvandlats till drönare.

 

 

 

Borgdrottningen avslöjade planen för den bortförda Seven of Nine, och beordrade henne att programmera nanosonderna på grund av hennes kunskap om människorna. Seven vägrade.

 

 

 

I en konspiration planerade operationschefen på Stjärnflottans underrättelsetjänst, Brenna Covington, att förvandla sig till en ny Borgdrottning och ett otal andra på jorden till drönare. Som ett led i detta spred hon ut nanosondviruset från flera platser på jorden.

 

Hon besegrades dock till slut och dödades (VOY-romanen: "The Farther Shore").

 

 

Catomer

 

 

Catomer, eller claytroniska atomer, är programmerbar materia. Catomerna påminner om nanomaskiner, men är betydligt kraftfullare och med högre komplexitet. Catomen representerar en ytterst avancerad nanoteknik. Delarna, som var och en inte är mycket större än en atom, sätts samman och bildar större enheter. Catomerna kan ändra sin densitet, energinivå, sitt tillstånd och andra egenskaper.

 

 

 

Försök gjordes på jorden för att ta fram catomer som skulle förbättra känslan av fjärrnärvaro (t.ex. att en person föreföll befinna sig i samma rum). Arbetet skrotades dock efter det tredje världskrigets slut utan att man nått några större framgångar. År 2168 träffade besättningen på rymdskeppet Columbia NX-02 på den hyperavancerade arten Caeliar där varje individ helt bestod av catomer (ST - Destiny-romanen: "Gods of Night") .

 

Borgernas nanosonder hade unika likheter med caeliernas catomer, vilket avslöjade deras släktskap med caelierna (i verkligheten hade caelierna utvecklats långt bortom borgerna. Borgerna befann sig för calelierna på en mycket låg utvecklingsnivå).

 

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha, Memory Beta och Wikipedia)


Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter