Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Fysiologi

 

 

Fysiologi är en gren av biologin som fokuserar på mekaniska, fysikaliska och biokemiska funktioner i levande organismer. Fysiologin har traditionellt delats upp i växtfysiologi och djurfysiologi.

 

 

 

EMH-doktorn berättade en gång för B'Elanna Torres att "Fysiologin rörande smärta är enkel: om smärtan är för stor förlorar organismen medvetandet - en skyddsmekanism. Om mekanismen skulle undertryckas, t.ex. kemiskt, vore smärtan fullständigt omöjlig att uthärda."

 

 

Utbildning

 

 

När dr Phlox började praktisera medicin hade han inte en aning om att det skulle ta honom på resor till andra världar. Varje art som han träffat på hade givit honom möjlighet att utforska helt nya fysiologier.

 

 

 

När Kathryn Janeway studerade vid Stjärnflottans akademi gick hon en kurs i klingonfysiologi som leddes av en klingonsk gästprofessor vid namn H'ohk.

 

 

 

Kort efter att Kes gått ombord på USS Voyager 2371 uttryckte hon sin önskan att få arbeta tillsammans med EMH-doktorn i sjukhytten. När doktorn givit henne några texter om brännskador, talade hon om för honom att hon ville lära sig mer än bara första hjälpen. Hon var speciellt intresserad av anatomi och fysiologi. Det gladde doktorn mycket, och han gav henne därför en ganska tekniskt krävande bok om människans anatomi och fysiologi.

 

 

Anmärkningsvärda fysiologier

 

 

Takaranerna hade förmågan att kontrollera sin fysiologi på cellulär nivå. Det gick så långt att de kunde imitera död. Enligt dr Beverly Crusher var takaranernas interna fysiologi förbryllande. En obduktion av dr Jo'Bril 2369 avslöjade att de inte föreföll att ha några åtskilda organ i traditionell mening, och att praktiskt taget varje system var jämnt fördelat över hela kroppen. Det gjorde dem ytterst motståndskraftiga mot allvarliga skador.

 

 

 

Borgerna betraktade människans fysiologi som ineffektiv. Människan hade låg intellektuell kapacitet, inte några reservsystem att tala om och minimal regenerativ förmåga. Ett undantag var väl Seven of Nine som hade en borgförstärkt fysiologi. Hon hade bl.a. överlägsen styrka, snabbhet, uthållighet och synskärpa i förhållande till den genomsnittliga människan.

 

 

Jämförande fysiologier

 

 

  • Vulkaners och människors fysiologi skiljde sig inte så mycket från varandra.
  • Vulcaner och romulaner delade samma fysiologi.
  • Den rigellianska fysiologin var mycket lik den vulcanska.

 

Under ett besök på planeten Valakis befann sig Phlox i den, som han själv uttryckte det, "avundsvärda situationen att få studera anatomin hos två utomjordiska humanoider från samma planet".

 

 

 

Under sin karriär hade dr Leonard McCoy gjort sig ett namn genom verket "Jämförande utomjordisk fysiologi".

 

 

 

När Seven of Nine tog hand om borgbarnen, som USS Voyager adopterat 2375, användes holodäcket som samlingsplats för studier i olika ämnen, bl.a. jämförande utomjordisk fysiologi.

 

 

Neurofysiologi

 

Medicinsk skanning av en vulcanhjärna (Soval).

 

Neurofysiologi är en gren av fysiologin som fokuserar på nervsystemet, särskilt hjärnan.

 

Vulcanernas neurofysiologi hade mycket lättare för att återhämta sig än människornas eller denobulanernas.

 

 

En minnesstråle som raderar delar av James T Kirks minne.

 

En livsforms neurofysiologi avgjorde om dess minne kunde tömmas via utradering av minnesengrammen. År 2153 informerade dr Phlox kommendör Archer om att hans senaste studier av xindiernas neuropsykologi tydde på att det borde vara möjligt att radera xindiernas minnen, som dock inte fick ligga alltför långt tillbaka i tiden.

 

 

Ett karakteristiskt svart betazoidöga.

 

När rådgivaren Deanna Troi 2367 förlorade sin empatiska förmåga, upptäckte dr Beverly Crusher nervceller som inte svarade i Trois lillhjärna och hjärnbark. Dr Crusher talade om för Troi att hon skulle behöva fördjupa sig i betazoidfysiologi för att se om det fanns någon möjlighet att behandla Trois skada.

 

 

 

Dr Julian Bashir bad sjuksköterskan Jabara att ta fram driftchefen O'Briens neurofysiologiska historia efter att O'Brien börjat prata osammanhängande 2369.

 

 

 

Stjärnflottans trikordrar kunde köra neurofysiologiska avsökningar. År 2369 frågade dr Crusher kapten Worf om han kört en neurofysiologisk avsökning, eller skapat en anatomisk profil av den person som hävdade att han var Kahless den oförglömlige.

 

 

Picard lider av temporal narkos.

 

Att ta sig in i ett annat tidskontinuum oskyddad skapade neurofysisk stress på människohjärnan. Kommendör Jean-Luc Picard upplevde en form av temporal narkos efter att ha råkat ut för en temporal störning 2369.

 

 

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Wikipedia)


Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter