Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Biologi

 

 

Biologi, som ibland benämns biovetenskap eller livsvetenskaper, är det vetenskapliga studiet av levande organismer (eller livsformer) och deras vitala processer. Personer som studerar biologi kallas biologer.

 

Studiet av utomjordiska livsformer kallades för exobiologi.

 

Charles Tucker III hade en vulcansk lärare, herr Velik, i biologi under sitt nionde skolår. Velik undervisade bl.a. om liv på andra planeter. Tucker minns att Velik brukade säga att "ändra dina förutfattade meningar eller så kommer de att ändra dig". Tucker gick senare en universitetskurs i biologi varifrån han erinrade sig att den enskildes hår och naglar fortsatte att växa en god stund efter döden.

 

 

Typer av livsformer

 

Metallisk livsform

 

 

En metallisk livsform är en typ av organism där de cellulära strukturerna består av metall.

 

Livsformer av metall fanns bara i teorin inom Federationen fram till 2376, då en utetrupp från Delta Flyer fann fossiliserade metalliska mikrober i en sten inom en gravitonellips. Stenen var flera miljarder år äldre än jorden.

 

 

Kiselbaserad livsform

 

Kristallväsendet

 

En kiselbaserad livsform är en materiell livsform som baseras på kisel i stället för kol. Den antas ha en kristallin morfologi och kunna existera i höga temperaturer såsom på planeter belägna nära stjärnor.

 

Kiselbaserade livsformer utvecklades generellt inte på klass-M-planeter och om det fanns stora mängder syre i atmosfären.

 

 

 

2021 upptäcktes centimeterstora fossil (av en obemannad farkost) på Mars av en möjligen kiselbaserad sköldbaggeart efter att en sandstorm blottlagt dem. Man daterade fossilet till att vara flera miljoner år gammalt.

 

 

 

Kiselbaserat liv ansågs fysiologiskt osannolikt tills Horta upptäcktes på Janus VI 2267.

 

 

 

2269 träffade USS EnterpriseYarnek, en representant för excalbierna, en formskiftande kiselbaserad art från planeten Excalbia. Arten beskrevs som en levande sten med kraftiga klor.

 

2336 förstördes Omicron Theta-kolonin av kristallväsendet.

 

 

 

2364 träffade USS Enterprise-D"mikrohjärnan", en kiselbaserad livsform som upptäcktes efter terraformning på planeten Velara III.

 

 

Solanogenbaserad livsform

 

 

Den solanogenbaserade livsformen var en humanoid art där molekylstrukturen var baserad på solanogen, ett ämne som bara var stabilt i subrymd. De fanns i en tertiär subrymdsförgrening och kunde normalt inte överleva i normal rymd. De fysiska kännetecknen utgjordes av lökformade utstående ögon, näbb och kloliknande trefingrade händer. Det mesta av kroppen doldes bakom en metallisk dräkt med hätta. Språket utgjordes av en serie klickljud.

 

Det framkom att arten försökte skapa en ficka av sin hemrymd i "vårt" universum, vilket orsakade en rumslig spricka i den normala rymden. Besättningen på USS Enterprise-D lyckades emellertid försegla sprickan med en koherent gravitonpuls.

 

 

Xenonbaserad livsform

 

En xenonbaserad livsform var en materiell livsform som var baserad på xenon i stället för kol. 2374 försökte Neelix bedriva handel med en zenonbaserad livsform.

 

 

Grenar av biologin

 

Agrobiologi

 

Kendraprovinsen, Bajor

 

Agrobiologi var ett område inom biologin som fokuserade på agrikultur och studiet av växters näring och tillväxt.

 

2371 deltog Keiko O'Brien i en agrobiologisk expedition till Janitzabergen på Bajor, där hon arbetade som chefsbotanist. Expeditionen som varade i flera år innehöll även en bajoransk zoolog, Sebarr.

 

 

Exobiologi

 

 

Exobiologi (kallades även för astrobiologi eller xenobiologi) var en biologigren som var inriktad mot levande utomjordiska organismer. Exobiologi lärdes ut vid Stjärnflottans akademi.

 

Biologer som specialiserat sig på exobiologi kallades för exobiologer, xenobiologer eller astrobiologer.

 

Den jämförande xenobiologin var en undergren till xenobiologi som studerade fysiologiska funktioner hos flera utomjordiska livsformer.

 

Stjärnbas 515 fanns en exobiologisk forskningsavdelning (rum 03-1444).

 

 

Mikrobiologi

 

Hål i IKS Paghs skrov, skapat av bakterier

 

Mikrobiologin hade att göra med upptäckandet och identifieringen av mikroskopiska livsformer. Vetenskapsmän som arbetade med fältet kallades för mikrobiologer. Området inom mikrobiologin som fokuserade på bakterier och bakteriernas relation till medicin, industri och agrikultur kallades för bakteriologi.

 

Under 1990-talet var jorden i en process att återhämta sig från bakteriologiska vapenexperiment. Som en konsekvens infekterades delar av befolkningen med ett virus som liknade det som härjade på Omega IV från 1200- till en bit in på 2200-talet.

 

 

Immunologi

 

 

Immunologi är en gren av den medicinska vetenskapen som studerar alla aspekter av immunsystemet i alla livsformer.

 

 

Molekylärbiologi

 

 

Molekylärbiologin är biologiska studier på molekylärnivå. Fältet överlappar andra områden inom biologi och kemi, speciellt genetik och biokemi.

 

Kapten Jeffrey Fratis arbetade på molekylärbiologiavdelningen på USS Enterprise-D 2369.

 

Dr Carol Marcus, uppfinnaren av Genesisapparaten, var en berömd molekylärbiolog.

 

 

Neurobiologi

 

 

Neurobiologin är en gren inom den biologiska vetenskapen som fokuserar på studiet av celler i människornas nervsystem.

 

 

Fylobiologi

 

Fylobiologin är studiet av biologin för grupper som har ett genetiskt släktskap.

 

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Wikipedia)


Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter