Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Antropologi

 

Antropologin är vetenskapen om människan och människosläktet. Antropologi omfattar av hävd främst fysisk antropologi (studiet av människosläktets utveckling och fysiska karakteristika) samt kultur- och socialantropologi (studiet av världens olika kultur- och samhällstyper). Antropologin studeras av antropologer.

 

Under 2200-talet utvidgades fältet till att omfatta astral antropologi. På Stjärnflottans rymdskepp fanns en s.k. AA-officer som specialiserat sig på arkeologi, antropologi och antika civilisationer.

 

En grupp bestående av tre antropologer (dr Palmer, Barron och Mary Warren) observerade och studerade det ursprungliga humanoida vulcansamhället på Mintaka III 2366.

 

Antropologi som grundkurs lärdes ut till samtliga studerande på Stjärnflottans akademi.

 

 

Kulturell kontaminering

 

Kulturell kontaminering innebar att en kulturs naturliga utveckling påverkades utifrån, t.ex. genom att den utsattes för ett inflytandet från ett mer teknologiskt avancerat samhälle. Kulturell kontaminering kunde vara sociologisk eller teknologisk, och kunde få allvarliga konsekvenser.

 

Denna typ av kontaminering var ett problem för warpkapabla arter. Under 1900-talet avstod t.ex. en grupp vulcaner, som strandat på jorden, att ta kontakt med människorna. Under 2100-talet antog vulcanerna policyn att inte störa andra kulturer - som inte uppnått vulcanernas egen teknologiska nivå - i deras utveckling. Den vulcanske försteofficeren T'PolEnterprise NX-01 införde en liknande policy på Enterprise.

 

Flera uppmärksammade fall med kulturell kontaminering ledde så småningom fram till skapandet av Stjärnflottans huvuddirektiv. I huvuddirektivet angavs att kontakt med förwarpcivilisationer var förbjuden. Dessutom infördes strikta regler för etableringen av den första kontakten.

 

 

 

Innan huvuddirektivet fått sin slutliga utformning inträffade emellertid ett antal oavsiktliga och avsiktliga kontamineringar. En av de mest kända var den som uppstod genom rymdskeppet Horizons besök på Sigma Iotia II. Den sociala strukturen på planeten ändrades i grunden: hela samhället baserades på boken "Tjugotalets maffia i Chicago" som oavsiktligt lämnats kvar av en besökare från skeppet.

 

 

 

På planeten Ekos infördes en modifierad form av tysk nationalsocialism (dvs. nazism) av federationshistorikern John Gill. Gill var övertygad om att en reviderad form av nationalsocialismen skulle skapa större ordning i samhället och göra det mer disciplinerat.

 

 

 

I en del fall var det möjligt att reparera skadan från kulturell kontaminering. En lösning var den som användes av kommendör Jean-Luc Picard på planeten Mintaka III, där en antropologisk grupp råkat avslöja sig själv.

 

 

Varför var kulturell kontaminering förbjuden?

 

  • Varje samhälle skulle ha rätt att utvecklas på sitt eget sätt. Genom detta behölls naturliga olikheter mellan samhällena. Det uttrycktes kanske bäst i vulcanernas filosofiska grundsats IDIC (=Oändlig mångfald i oändliga kombinationer).
  • Det fick inte finnas någon risk för att avancerade teknologier introducerades i samhällen som var kulturellt inkapabla att hantera dem på lämpligt sätt.

 

 

Hodgkins lag om parallell planetär utveckling

 

 

Hodgkins lag om parallell planetär utveckling var en biologisk teori som postulerades av AE Hodgkin. Teorin gick ut på att liknande planeter med liknande miljöer och liknande populationer tenderade att sträva mot liknande utveckling över tiden. Från början tillämpades teorin bara inom biologin, men utvidgades senare till att även gälla sociologisk utveckling.

 

 

Teorin

 

AE Hodgkin upptäckte att de infödda termiterna på planeten Loracus Prime var anmärkningsvärt lika termiterna på jorden, Vulcan och flera andra klass-M-planeter.

 

Efter att noggrant ha DNA-testat termiterna slog Hodgkin fast att termiterna helt klart var från planeten (och inte förts dit av tidiga rymdresenärer eller t.o.m. via en meteorit). Hodgkins teori om parallell planetär utveckling skakade om i biologin på samma som Charles Darwins läror hade gjort på sin tid.

 

 

Senare upptäckte Hodgkin samma förhållande inom sociologin: den sociologiska utvecklingen visade stora likheter när de miljömässiga villkoren liknade varandra i hög grad. Fram till 2260-talet hade Stjärnflottan och andra utforskande organisationer upptäckt flera planeter med en humanoid befolkning som delade utmärkande sociala förhållanden.

 

 

Biologiska exempel

 

 

Förutom de lågutvecklade termiterna på Loracus Prime fanns det otaliga exempel på parallella biologiska utvecklingar över tiden. Så olika djur som hunden och targan, den capellanska katten och sehlaten utvecklade oberoende av varandra päls, mun, fyra ben, huvud, svans, ögon och andra liknande attribut trots att de utvecklats på olika planeter (Tema: Djur).

 

 

 

Det mest slående exemplet utgjordes annars av den humanoida arten som blivit arten högst i rang på flera planeter. Stora likheter fanns t.ex. mellan människor, vulcaner, klingoner, denobulaner och occampa. Likheterna här berodde emellertid i stor utsträckning på en forntida humanoid art, med stor sannolikhet den första humanoida arten i Vintergatan. Arten fanns för 4,5 miljarder år sedan och placerade ut frön med sitt DNA inkodat i likartade livsformer på flera planeter.

 

 

Sociologiska exempel

 

Många världar hade oberoende av varandra utvecklats på sätt som stämde överrens med Hodgkins sociologiska lag för samhällen. I synnerhet ett antal världar som besökts av USS Enterprise under 2260-talet var exempel på samhällen som utvecklats helt enligt Hodgkins lag.

 

 

Omega IV

 

 

Före 2200-talet hade planeten Omega IV utvecklat två kulturer som liknade amerikanernas respektive kinesernas på jorden under 1900-talet. Ett förödande bakteriologiskt krig dem emellan fick dock bägge kulturerna att gå under.

 

 

892-IV

 

 

På planeten 892-V skapades ett samhälle som var otroligt likt romarriket på jorden. En viktig skillnad var emellertid att imperiet inte hade fallit (åtminstone inte före USS Enterprises ankomst 2268) utan dominerade över hela planeten. Teknologiskt befann sig imperiet på ungefär samma nivå som jorden under senare delen av 1900-talet.

 

 

Miris värld

 

 

År 2267 fann USS Enterprise Miris värld som var helt unik då den exakt liknade jorden, både vad gällde själva planeten som dess flora och fauna. Planetens invånare liknade även människorna till förväxling (senare fann man ut att Bevararna långt tillbaka i tiden hade duplicerat jorden).

 

 

Richterskalan för kulturer

 

Typ A. Stenålder (Bild: Stonehenge)

 

Richterskalan för kulturer var en metod för att beskriva en civilisations kulturella nivå.

 

Dr Alonzo Richter uppfann skalan i början av 2200-talet. Den tog i första hand hänsyn till flera olika parametrar för uppnådd nivå inom en mängd vetenskapliga områden. Grundskalan sträckte sig från "AA" (använder inga verktyg) till "N" (ingen teknologi bortom Federationens egen). Skalan efter nivå "N" ansågs spekulativ, och sträckte sig till "XXX" (en kultur som låg bortom människans fattningsförmåga).

 

Se vidare temat Richterskalan för kultur- och civilisationsnivåer.

 

 

Typ P: Superteknokraftålder (Bild: Dysonsfär)

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Wikipedia)


Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter