Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Temporal mekanik

 

Jag hatar temporal mekanik...

- Miles O'Brien, som hör ekon både från sitt tidigare jag och sitt framtida jag.

 

Temporal mekanik var studiet av tiden och dess effekter på rumtidskontinuumet, i synnerhet vid tidsresor. Fram till år 2154 ansågs tidsresor omöjliga av Vulcans vetenskapsstyrelse.

 

 

USS Enterprise fångat i ett tomrum i ett rumtidskontinuum.

 

Förenade planetfederationen företog några enstaka tidsresor från åtminstone 2268. Tidsresorna vid den här tiden var emellertid inexakta, experimentbetonade och farliga. Troligtvis uppkom det senare regelverket för tidsresor - åtminstone delvis - som en följd av bristen på kontroll av de första tidsresorna.

 

 

Tidsreseur

 

Temporal mekanik lärdes ut vid Stjärnflottans akademi. Julian Bashir och Miles O'Brien gick kursen, där de bl.a. lärde sig om predestinationsparadoxen. Både Kathryn Janeway och B'Elanna Torres var väl förtrogna med de mer invecklade och avancerade delarna av temporal mekanik.

 

 

Transwarpnav

 

Utöver Federationen, företog bl.a. Borgkollektivet, bajoranerna och Klingoninperiet tidsresor.

 

 

Historia

 

Översikt

 

Vid utgången av år 2378 fanns runt 40 tidsresor registrerade av Federationen.

 

Tidsresor ansågs fortfarande riskabla under 2400-talet.

 

 

Under 2500-talet använde historiker och antropologer tidskapslar för att ta sig till olika historiska händelser i det förflutna.

 

 

Händelser

 

 

Besättningsman Daniels, som pekades ut som en tidsresenär från 3000-talet, visade Jonathan Archer en grupp tidsresande antropologer från 2769 som iakttog byggandet av pyramiderna i Giza.

 

USS Enterprise upplevde en tidsresa för första gången 2266 när en nödkallstart av warpmotorn slungade skeppet och besättningen tillbaka 71 timmar.

 

 

USS Enterprise jagas av ett jaktplan från 1960-talet.

 

År 2267 träffade Enterprise på en svart stjärna som kastade skeppet 300 år bakåt i tiden. Så småningom lyckades vetenskapsofficeren Spock komma på en metod som tog skeppet med besättning tillbaka till deras egen tid.

 

 

 

Hittills hade Federationen inte kunnat styra var i tiden de skulle hamna, men med upptäckten av Evighetens väktare (Guardian of Forever) kunde de välja vilken tid de ville besöka. I slutet av 2267 tog sig Kirk, Spock och McCoy till tidigt 1900-tal och tillbaka till utgångstidpunkten.

 

 

 

Någon gång under 2268 reste Enterprise tillbaka till år 1968 på ett forskningsuppdrag. För första gången använde man då den luminala utbrytningsfaktorn för att ta sig bakåt i tiden.

 

År 2286 stal amiral James T Kirk och hans besättning en klingonsk Bird-of-Prey. Med rymdskeppet tog de sig tillbaka till 1986 för att rädda några knölvalar som utrotats vid deras egen tid (2286). Detta för att rädda jorden från förstörelse av en utomjordisk sond.

 

 

 

År 2371 använde kommendörerna Jean-Luc Picard och James T Kirk det s.k. Nexus till kontrollerade tidsresor. Picards avsikt var att rädda stjärnan Veridian som precis exploderat. Kirk hade levt i Nexus sedan ungefär 78 år tillbaka.

 

 

 

Vid en transportörsolycka ovanför jorden i USS Defiant, som orsakades av kronitonpartiklar, hamnade kommendör Benjamin Sisko, Julian Bashir och Jadzia Dax mitt i Bellupploppen under 2020-talet.

 

 

 

En alternativ framtida version av kommendör Kathryn Janeway (från 2402) reste tillbaka till 2378 med hjälp av en kronodeflektor för att äntligen ta hem USS Voyager från deltakvadranten.

 

 

 

År 2387 skickades Nero och Spock tillbaka i tiden genom ett svart hål som skapats av röd materia. Nero skickades till år 2233 där han förstörde USS Kelvin, och väntade sedan i 25 år på Spock. Nero förintade Vulcan medan Spock tvingades att se på från planeten Delta vega.

 

 

Det temporala kalla kriget

 

 

Händelserna i det temporala kalla kriget komplicerade ytterligare förståelsen av Federationens förmåga att resa i tiden.

 

 

Tidsskeppet USS Relativity.

 

På 2800-talet kunde en tidsresande fraktion, som representerades av en mystisk individ, enbart kommunicera och utbyta information och teknik genom tiden, och visa sig som ickekroppsliga entiteter. Under 3000-talet hade deras teknik förbättrats så att de även kunde förflytta sig fysiskt i tiden.

 

 

Ett stort antal tidslinjer (Krenimdiagram)

 

Enligt Daniels var alla tidsresenärer ålagda att följa de strikta procedurerna i temporalöverenskommelsen. Daniels berättade att temporalöverenskommelsen antogs av alla makter som kunde resa i tiden för att undvika risken för katastrofal påverkan på tiden.

 

 

 

År 2153 skickade sfärbyggarna xindiska reptilvarelser tillbaka till 2000-talet för att utveckla ett biologiskt vapen som skulle utrota människosläktet.

 

Sfärbyggarna, som existerade i en separat dimension, var högst sannolikt inte med i skapandet av temporalöverenskommelsen.

 

 

Vosk

 

Na'kuhlerna ingick i en fraktion (i det temporala kalla kriget) från 2800-talet som var emot temporalöverenskommelsen och ville härja närmast fritt med tiden. Det temporala kalla kriget tog slut när na'kuhlernas ledare Vosk, som befann sig i ett alternativt 1944 (som skapats av na'kuhlerna själva genom deras påverkan på tiden), dödades av Archer och Silik (som var från en annan fraktion i det temporala kalla kriget).

 

 

Tidströmmarna återställer sig själva

 

Daniels förde med sig Archer till en plats där de observerade hur alla alternativa tidslinjer, som skapats under det temporala kalla kriget, försvann och hur tiden återställdes och normaliserades.

 

 

Paradoxer

 

Daliparadoxen

 

 

Daliparadoxen, även känd som "den smältande klockan", refererar till en tidsanomali som orsakar en störning i det lokala rumstidskontinuumet, vilket får tiden att sakta ner tills den helt stannar.

 

 

 

Efter att kapten Ducane från USS Relativity rekryterat Seven of Nine för ett viktigt uppdrag till 2800-talet, undrade han om hon kände till daliparadoxen (vilken hade en viss betydelse för uppdraget).

 

 

Farfarsparadoxen

 

 

Farfarsparadoxen var ett berömt tankexperiment inom den temporala mekaniken. Antag att du kunde resa tillbaka i tiden och dödade dina farfar innan han skaffat några barn. Din far skulle då aldrig blivit född. Du skulle inte heller längre existera, vilket i sin tur skulle gjort det omöjligt för dig att döda din farfar.

 

 

 

En annan variant av paradoxen var predestinationsparadoxen, även kallad förutbestämmelseparadoxen eller kausalitetsparadoxen. Du reser tillbaka i tiden och förälskar dig i en kvinna (och senare gifter dig och skaffar barn med henne), som i din egen tidslinje är din mormor, och du blir till din egen morfar.

 

Dr Julian Bashir fruktade detta när han träffade kapten Watley efter en tidsresa till 2268. Han oroade sig också för att om han inte fortsatte sin relation med Watley, skulle han kanske inte existera i sin egen tid på 2300-talet, eftersom Watley var namnet på hans gammelmormor.

 

 

Lösningar

 

 

En lösning på paradoxen är att anta existensen av många tidslinjer. Genom att döda din farfar i det förflutna skulle du skapa en alternativ tidslinje, men utan att förändra din egen ursprungliga tidslinje.

 

Lösningen baserar sig på kvantmekanikens många världar-tolkning (MWI), som postulerar att för varje händelse finns det ett oändligt antal resultat, där varje resultat inträffar i ett distinkt parallellt universum (eller i en annan dimension). Det hela leder ytterst till strängteori och frågor om hur många dimensioner den matematiska fysiken måste anta för en komplett beskrivning av den fysikaliska verkligheten.

 

 

 

En annan möjlig lösning är känd som Novikovs självkonsistensprincip, som inte kräver parallella universum. Principen går ut på att om en individ reser tillbaka i tiden har konsekvenserna av hans ageranden redan cementerats, vilket innebär att framtiden blir den han känner till. Med andra ord måste realiteten vara självkonsistent - dvs. det som inträffat har blivit det faktiska ödet och kan inte ändras. Naturen själv kommer på ett eller annat sätt se till att konsekvenserna av individens nya ageranden leder till samma resultat som "förra" gången - detta kan även ske på kvantnivå, t.ex. att en dödande kula upplöses i rummet för att inte framtiden ska ändras.

 

 

 

Det finns även en tredje lösning som har ett visst stöd från experiment, och är en följd av en ny kvantmodell. En resa bakåt i tiden skulle enbart kunna vara kompletterande. Resenären skulle bara vara en observatör och inte ha möjlighet att interagera med omgivningen. Det vore med andra ord t.ex. omöjligt att döda din farfar.

 

 

Pogoparadoxen

 

 

Pogoparadoxen var en kausalitetsslinga där inblandning för att förhindra en händelse genom en tidsresa i själva verket utlöste samma händelse.

 

En sådan paradox inträffade 2373 när borgerna reste tillbaka till 2063 för att förhindra att Zefram Cochrane bröt igenom warpbarriären. Även om de lyckades i sina föresatser medförde ändringen av tidslinjen att USS Enterprise-E ingrep. För att reparera skadan på historien var besättningen på Enterprise tvungen att hjälpa Cochranes i hans försök att gå upp i warpfart, och därigenom säkra att historien återställdes.

 

 

Mer att läsa i databasen som anknyter till detta tema

 

Tidsresor i Star Trek

 

Tidsresor - personer och organisationer

 

 

 

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Wikipedia)


Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter