Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Ekologi

 

"Vår uppgift som officerare i Stjärnflottan är att söka upp nya livsformer, så att vi kan lära oss mer om varandra."

- Miles O'Brien

 

Ekologi är studiet av växelverkningarna mellan livsformerna och deras miljö, vanligtvis på planetär nivå. Termen kunde också användas för att kollektivt referera till djur, växter och andra livsformer inom ett bestämt område.

 

Inom Star Trek utsträckte sig ekologin till att gälla studiet av distributionen av livsformer över hela galaxen, och hur dessa livsformer interagerade med andra livsformer och deras miljöer. Ekologi var en vetenskap som spände över många discipliner som studerade levande organismer.

 

I typfallet utvecklades flera ekologier oberoende av varandra på en klass-M-planet. Normalt separerades de av stora avstånd, även om det fanns undantag, t.ex. på planeten Lactra VII och Genesisplaneten.

 

Båda dessa världar var kraftigt terraformade, vilket kunde tyda på ett samband mellan terraformning och abnorm ekologisk utveckling.

 

 

 

År 2151 genomförde flera ur besättningen på Enterprise NX-01 en ekologisk undersökning av en klass-M-planet som senare blev känd som Archer IV.

 

År 2369 levererade USS Enterprise-D mat och andra förnödenheter till Tagra IV i Argolisklustret. Planetens ekologi hade förstörts av tagranernas intensiva industriverksamhet.

 

Kommendanten Ghud var ansvarig för förstörelsen av ekologin på planeten Wyath. Detta gjorde han enbart för egen vinning.

 

 

Ekologiska katastrofer

 

I Star Trek förekommer ett flertal miljökatastrofer, bl.a. global miljöförstöring, överbefolkning och djurarter som går under på grund av förstörda ekosystem. De fem mest förödande miljökatastroferna som förekommit i Star Trek (i avsnitt eller filmer) beskrivs nedan.

 

The Mark Of Gideon - TOS

(Överbefolkning)

 

 

Kommendör Kirk strålar ner på planeten Gideon. Han upptäcker att ingen på planeten dör, huvudsakligen beroende på att atmosfären är helt bakteriefri, vilket har medfört att planeten är kraftigt överbefolkad. Kirk smittar dock en kvinna på planeten med sina egna bakterier, och hon i sin tur smittar andra, och till slut återställs balansen mellan liv och död på planeten.

 

 

Star Trek IV: The Voyage Home - Film

(Utrotad art)

 

 

En enorm sond kretsar runt jorden i sökandet efter en närbesläktad art (de har ett gemensamt språk). Den sänder ut signaler, men blir konfunderad när den inte får något svar. Det visar sig så småningom att sonden sänder ut valsång, och vill upprätta kontakt med knölvalarna (som funnits i miljontals år före människan). De sista knölvalarna försvann dock i slutet av 1900-talet, och Kirk bestämmer sig därför för att ta sig tillbaka i tiden för att hämta de sista återstående valarna av denna art.

 

Under tiden orsakar sonden kaos på jorden; signalerna den sänder ut leder till strömavbrott i alla jordens kraftnät och skapar väldiga stormar och molntäcken som stänger ute allt solljus.

 

Men när sonden slutligen får kontakt med knölvalarna blir den nöjd och kan återvända hem.

 

 

Star Trek VI: The Undiscovered Country - Film

(Förintelse av måne)

 

 

När klingonmånen Praxis exploderar kastas klingonerna in i en ekologisk mardröm. Praxis, som var Qo'noS viktigaste energileverantör, sprängdes på grund av otillräckliga säkerhetssystem. Den stora bristen på energi gör att Klingonimperiet hamnar i ett besvärligt läge.

 

James T Kirks son mördades i Star Trek: The Search For Spock av överlöpande klingoner. Efter det hade Kirk svårt att dra jämnt med arten. Nu tvingas han mer eller mindre att underteckna ett avtal om fred mellan Förenade planetfederationen och Klingonimperiet.

 

 

Homeward - TNG

(Förlorat ozonlager)

 

 

USS Enterprise svarar på ett nödrop från planeten Boraal II. Atmosfären håller på att upplösas, då ozonlagret snabbt försvinner ut i rymden. Inom ett par timmar kommer planeten att vara obeboelig. Kapten Worf är extra bekymrad, eftersom hans fosterbror Nikolai Rozhenko arbetar som kulturell observatör på planeten. Kommendör Picards Enterprise tar sig med warpfart till Boraal II för att se vad som kan göras.

 

 

Force Of Nature - TNG

(Warpmotorföroreningar)

 

 

När USS Enterprise-D undersöker försvinnandet av flera rymdskepp upptäcker de att området de senast hördes av i innehåller onormalt stora mängder tetryoner. Två vetenskapsmän larmar om att området ligger alldeles intill en korridor som överutnyttjats av warpdrivna rymdskepp. De hävdar att warpmotorerna har skapat sprickor i den lokala rymden.

 

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha, Wikipedia och Yahoo! voices)


Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter