Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Gravimetri

 

Kommendör Jonathan Archer undersöker en karta över gravimetriska vågor som sprider sig i delfisk rymd.

 

Inom fysiken är gravimetrin en vetenskap som mäter styrkan i ett gravitationsfält. I synnerhet fokuserar gravimetrin på variationer i gravitationsfält och (den hypotetiska) elementarpartikeln gravitonen.

 

Minst 1000 år före 2100-talet konstruerade en transdimensionell art en serie massiva sfärer, som var och en genererade massiva mängder gravimetrisk energi. Kraftiga rumsliga anomalier förekom på alla platser där de gravimetriska vågorna korsade varandra och skapade en s.k. delfisk rymd.

 

 

 

År 2293 träffade USS Enterprise-B på allvarliga gravimetriska störningar från den utomdimensionella verkligheten Nexus.

 

 

 

År 2370 ville Jadzia Dax att Arjin skulle ställa in en gravimetrisk sond så att den kalibrerade energiprofilen för ett protouniversum.

 

 

 

År 2371 upptäckte Jadzia Dax ovanliga gravimetriska störningar i Trialussystemet i gammakvadranten strax innan planeten Meridian visade sig för första gången på sextio år.

 

 

 

Senare samma år noterade kommendör Kathryn Janeway att den gravimetriska flödestätheten var över 2000 % när USS Voyager träffade på en kvantsingularitet av typ 4.

 

 

 

År 2373 upptäckte USS Voyager en korridor genom borgrymd och gav korridoren namnet Nordvästpassagen. Nordvästpassagen var fylld med intensiva gravimetriska störningar orsakade av flera kvantsingulariteter ditplacerade av Art 8472.

 

 

 

År 2375 utsattes USS Voyager för gravimetriska skjuvkrafter orsakade av ett slukhål i subrymd, och kunde inte upprätta ett warpfält.

 

 

 

År 2376 upptäckte fänrik Harry Kim gravimetriska störningar av nivå 9 när han förde befälet över USS Voyager under nattskiftet. Senare visade det sig att störningarna orsakades av en gravitonellips.

 

 

 

Samma år fångades USS Voyager i en gravimetrisk gradient under undersökning av en ovanlig planet i deltakvadranten. Planeten drog in Voyager i en omloppsbana som skeppet inte kunde ta sig ur.

 

 

Gravimetrisk förvrängning

 

 

En gravimetrisk förvrängning var en lokaliserad rumslig anomali som bildades genom en abnorm koncentration av gravitoner. Normalt alstrades gravitonerna av objekt med betydande massa, som en planet eller stjärna. Vissa energifenomen utan massa kunde emellertid sända ut stora mängder gravitoner. En sådan kraftig koncentration av gravitoner kunde skapa unika gravitationella effekter som gav kraftiga fel i navigationssystemen på rymdskepp som passerade i närheten.

 

 

Gravimetrisk störning

 

 

En gravimetrisk störning var en anomali i ett gravimetriskt energifält inom ett område.

 

År 2153 träffade Enterprise NX-01 på en liten provkapsel som var fångad i en gravimetrisk störning bildad av fem sfärer i delfisk rymd.

 

 

Gravimetrisk virvel

 

 

En gravimetrisk virvel var en ficka med intensiv gravimetrisk energi som liknade en vattenströmvirvel. Rymdskepp som passerade i närheten riskerade att sugas in i virveln.

 

År 2374 träffade USS Voyager på gravimetriska virvlar runt en relästation för ett kommunikationsnätverk. Virvlarna skapades av stationens kvantsingularitet. För att ta sig till stationen använde besättningen en skyttel som inte påverkades lika mycket av virvlarna som Voyager.

 

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Wikipedia)


Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter